MEZIDOBÍ

Krista Krále

Krista Krále (34. neděle v mezidobí), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 23.11.2014 Ez 34,11-17   Ž 23   1 Kor 15,20-28   Mt 25,31-46 Dnešní slavnost Krista Krále nechce zdůraznit nic jiného než dosah toho, co svou vírou oslavujeme každou neděli; jednak Ježíšovo...

33.neděle v mezidobí

33. neděle v mezidobí, Bílovec, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 16.11.2014 Př 31,10-21   Ž 128   1 Sol 5,1-6   Mt 25,14-30 Blížíme se k závěru církevního roku a vidíme to také i na čteních. - Pavel píše: „že onen den přijde jako zloděj“. - Úryvek evangelia nám...

Lateránská bazilika (32. neděle)

32. neděle v mezidobí (posvěcení Lat.baziliky),  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 9.11.2014 Ez 47,1-12    Ž 46    1 Kor 3,9-17    Jn 2,13-22 Na dnešní neděli připadl zvláštní svátek, a to posvěcení baziliky v Římě. Lateránská bazilika je nejstarší ze čtyř...

2.11.

2.11., Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.11.2014 Kořeny tohoto svátku sahají až k dobám našich pohanských předků. Ta-to tradice a svátek prošly svou vlastní historií. Chvíle vzpomínek na své zemřelé mají lidé ve velké úctě i dnes. Kult zemřelých hrál odjakživa v lidském společen-ství významnou...

1.11.

Všech svatých, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.11.2014 Zjv 7,2-14 Ž 24 1 Jn 3,1-3 Mt 5,1-12 Slavíme dnes svátek Všech svatých. Slavíme svátek těch, kteří nás přede-šli na věčnost. Připomínáme si nejen ty velké a slavné světce, jak nám je uvádí po celý církevní rok kalendář, ale i ty neznámé...

30.neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 26.10.2014 2M 22,20-26 Ž 18 1 Sol 1,5-10 Mt 22,34-40 Člověk se denně potkává s různýma předpisy, zákazy a doporučeními. Některé usnadňují, jiné zase stěžují život, některé jsou naopak úplně zbytečné, ale ve všeobecnosti platí, že zákony...

29. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 19.10.2014 Iz 45,1-6 Ž 96 1 Sol 1,1-5 Mt 22,15-21 Dnešní úryvek z evangelia začíná tím, jak farizeové odešli od Ježíše, aby se poradili, jak by ho chytili za slovo. A když si úryvek nalistujeme v celém kon-textu, zjistíme, že příběh rovněž...

28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 12.10.2014 Iz 25,6-10   Ž 23   Flp 4,12-20   Mt 22,1-14 Příslib o výtečných hodech, jak jsme to slyšeli v prvním čtení, které Hospodin zástupů vystrojí všem národům je součástí takzvané velké izaiášovské...

27. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí,  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 5.10.2014 Iz 5,1-7 Ž 80 Flp 4,6-9 Mt 21,33-43 Člověk, protože je obdařen rozumem, se často zamýšlí a hledá odpovědi, i když je mnohdy nenachází… - V prvním čtení se Bůh skrze proroka ptá: „Co jsem ještě měl udělat a neudělal jsem?“ Je to...

sv. Václav (26.neděle v mezidobí)

26. neděle v mezidobí (sv.Václav), Hl.Životice, Pustějov, Lubina 28.9.2014 Múd 6,9-21 1 Krn 29,11n 1 Pt 1,3-24 Mt 16,24-27 První čtení si všímá moudrost, která pramení ze zachovávání přikázání; a vede pak ke spravedlnosti a lásce. - Petrův list uvažuje o tom, že utrpením Ježí-še Krista jsme...

Záznamy: 1 - 10 ze 31
1 | 2 | 3 | 4 >>

týdny mezidobí

34. týden

24.11.2014 10:39
pondělí po 34. neděli v mezidobí, Bílovec, 24.11.2014, Zjv 14,1-5 Janovo proroctví hovoří o symbolickém čísle vyvolených. Každý jsme však povolaní ke svatosti a už tu na zemi můžeme Bohu zpívat svým životem chvalozpěv…   úterý po 34. neděli v mezidobí, Bílovec, Kujavy, Hl.Životice...

33.týden v mezidobí

17.11.2014 09:43
pondělí po 33. neděli v mezidobí, Bílovec, 17.11.2014, Zjv 1,1-5 Autor prvního čtení píše: „Znám tvoje skutky“ tedy dobré i zlé; chválí jeho vytrvalost a trpělivost, ale taky připomíná: „Upamatuj se, neboť jsi upustil od své lásky“ tedy své počáteční horlivosti. A také i my se máme usilovat o...

32.týden v mezidobí

14.11.2014 10:53
úterý po 32. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 11.11.2014, Tit 2,1-14 Pavel píše, že „projevila se Boží dobrota, která přináší spásu…“, že náš život má být „očekáváním Ježíšova příchodu … v konání dobrých skutků“ a pak je jedno, jestli jsme mladí nebo staří…   středa po 32....

31.týden v mezidobí

03.11.2014 08:17
pondělí po 31. neděli v mezidobí, Bílovec, 3.11.2014, Flp 2,1-4 Pavlově výzvy k pokoře a lásce nejsou prázdné moralizování, ale spíše upřímné povzbuzení k hodnotnějšímu životu, neboť pouze to, co proměníme na lásku má hodnotu věčnou… úterý po 31. neděli v mezidobí, Bílovec, Kujavy,...

30. týden v mezidobí

26.10.2014 16:50
středa po 30. neděli v mezidobí, Pustějov, 28.10.2014, Ef 5,21-33 V manželství jsou muž a žena rovnocenný partneři, ale oba se mají usilovat milovat toho druhého a podřizovat se mu z lásky ke Kristu…  

29.týden v mezidobí

24.10.2014 14:32
úterý po 29. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 21.10.2014, Ef 2,12-22 Pavel Efezanům píše o tom, že Kristus nás všechny sjednocuje, protože „On je náš pokoj“. Nechme se ním proniknout, abychom ho mohli přinášet do své rodiny i do kontaktů s ostatními lidmi… středa po 29. neděli v...

28. týden v mezidobí

14.10.2014 08:43
úterý po 28. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 14.10.2014, Gal 5,1-6 Pavel v listě Galaťanům řeší rozdíl mezi Mojžíšovským zákonem a vírou v Krista; a zakončuje slovy o tom, co je důležité: „víra, která se projevuje láskou.“ , protože víra bez lásky je mrtvá… středa po 28. neděli v...

27. týden v mezidobí

08.10.2014 16:11
úterý po 27. neděli v mezidobí (PM růžencová), Kujavy, Hl.Životice 7.10.2014, Gal 1,13-24 Pavel píše Galaťanům jak se obrátil; a jak k boží chvále hlásal evangelium po celém území. - Dnes je památka PM růžencové. Kéž i modlitba růžence obrací nás a ostatním lidem vyprošuje spásu… středa po...

26. týden

30.09.2014 08:58
úterý po 26. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 30.9.2014, Job 3,1-23 Podobně jako Job, když je nám těžko, ptáme se „proč“; proč si to Bože dopustil… Nikdy však nenalezneme uspokojivou odpověď, ale víme, že Job nakonec dostal dvojnásobek Božího požehnání…  středa po 26. neděli v...

25. týden

21.09.2014 12:30
úterý po 25. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 23.9.2014, Přsl 21,1-13 Kniha Přísloví zachytává rozmanitost života člověka, ale cílem všech napomenutí je dobrý život zaměřený na Boha a svojí věčnost…   středa po 25. neděli v mezidobí, Pustějov,  24.9.2014, Přísl 30,5-9...
Záznamy: 1 - 10 ze 33
1 | 2 | 3 | 4 >>

VELIKONOCE

seslání DS

Seslání DS, Pustějov, Kujavy, Bílov 8.6.2014 Sk 2,1-11   Ž 104   1 Kor 12,3-13   Jn 20,19-23 Jedním z největších Božích darů je dar DS. - Pokud bychom se zeptali, kdo je podstatou křesťanství, můžeme stručně a správně odpovědět, že je to Bůh, který se daruje, neboť...

7. velikonoční neděle

7. neděle velikonoční (převzato z 2011), V.Albrechtice, Bílovec, S.Ves, N.Dvory 1.6.2014 Sk 1,12-14   Ž 27   1 Pt 4,13-16   Jn 17,1-11 Závěr velikonoční doby nám připomíná, že ho máme využít, jak to zachytily Skutky apoštolů: „jednomyslně setrvávali v...

6. velikonoční neděle

6. velikonoční neděle, Pustějov, Kujavy, Bílov 25. 5. 2014 Sk 8,5-17    Ž 66    1 Pt 3,15-18    Jn 14,15-21 Leckdo možná řekne: „Je krásné přijít do starého kostela, který vypadá stejně jako za dob našeho dětství, kde se nic nezměnilo, kde se vše děje tak, jak...

5.velikonoční neděle

5. velikonoční neděle, Pustějov, Kujavy, Bílov 18. 5. 2014 Sk 6,1-7    Ž 33    1 Pt 2,4-9    Jn 14,1-12 Pán Ježíš nás vyzývá k odvaze: „Ať se vaše srdce nechvěje!“ - Bázeň před Bohem je jiná, než pouhý strach. Bázeň (která je oprávněná a počítáme ji mezi...

4. velikonoční

4.  velikonoční neděle, Pustějov, Kujavy, Bílov 11. 5. 2014 Sk 2,14-41 Ž 23 1 Pt 2,20-25 Jn 10,1-10 Dnes se trochu společně zamyslíme o dveřích. –  Chodíme kolem mno-hých domů, míjíme mnoho dveří. Víme, kde zaklepat, kam vejít. Za  každými dveřmi je jiný život. Dveře oddělují,...

3. velikonoční neděle

3. velikonoční neděle, Pustějov, Kujavy, Bílov 4.5.2014 Sk 2,14-28    Ž 16    1 Pt 1,17-21    Lk 24,13-35 Co si můžeme více přát, než potkat Krista na našich cestách života? Když někdo spěchá a je zabrán do různých myšlenek, uniká mu obvykle vše, co je...

2. velikonoční neděle

2. velikonoční neděle, Pustějov, Kujavy, Bílov 27.4.2014 Sk 2,42-47    Ž 118    1 Pt 1,3-9    Jn 20,19-31 Víra je velký Boží dar. Nedá se vyjmout ani uložit. Může být pevná i silná. Je světlem, které osvěcuje. Mohu ji přijmout nebo i odmítnout…   Dnes...

Zmrtvýchvstání

neděle Zmrtvýchvstání, Pustějov, Kujavy, Bílov 20.4.2014   Ve všech velikonočních evangeliích jsou to ženy, kdo první potkávají Vzkříšeného Pána. Ženy setrvávají u kříže, zatímco muži (včetně apoštolů) prchají. Vojáci u hrobu mají také strach a utečou. - Lukáš poznamenává, že...

Bílá sobota - vigilie

Vigilie Zmrtvychvstání, Pustějov, Kujavy 19.4.2014 Boží slovo zachytilo několik okamžiků dějin naší spásy. Jsou to dějiny lidského hříchu a zla, ale především dějiny Boží lásky a dobroty, která nad zlem vítězí a ukazuje cestu k záchraně, životu a jeho naplnění…  Stává se, že nám někdo...

Záznamy: 1 - 9 ze 9

velikonoční období

7. velikonoční týden

03.06.2014 13:16
úterý po 7. neděli velikonoční, Kujavy, 3.6.2014, Sk 20,17-27 Pavel si je vědomí konce svého života, ale chce dokončit úkol, který dostal od Pána: „vydávat svědectví pro evangelium o Boží milosti.“   čtvrtek po 7. neděli velikonoční, Bílovec, 5.6.2014, Sk 22,30-11 Pavel, kvůli...

5. týden

20.05.2014 08:44
úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, 20.5.2014, Sk 14,19-28 Pavel končí svoji první misijní cestu a vrací se do Antiochie. I když na cestě ohlašování zažívá třeba i kamenování, stále povzbuzuje své učedníky ve víře a trpělivosti v utrpení…. středa po 5 neděli velikonoční, Pustějov,...

4. týden

14.05.2014 16:06
středa po 4 neděli velikonoční, Pustějov, 14.5.2014, Sk 12,24-13,5 Skutky apoštolů postupně líčí události, že Boží slovo se šíří dál; a je nezbytné, abychom všichni – podle svých možností a schopností také hlásali radostnou zprávu…   čtvrtek po 4. neděli velikonoční, Bílovec,...

3. velikonoční týden

05.05.2014 18:28
úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, 6.5.2014, Sk 7,51-8,1         Slyšet pravdu není příjemné. Kvůli pravdě, tedy pravdě o Ježíšovi, musel i Štěpán nakonec zemřít. Ale i tak si uchoval v srdci lásku, a prosil za...

2. velikonční týden

29.04.2014 09:30
úterý po 2. neděli velikonoční, Kujavy, 29.4.2014, Sk 4,32-37         Milost působící z Ježíšova zmrtvýchvstání upevňovala společenství a jednotu církve tak, že mohli být „jedno srdce a jedna duše“… středa po 2 neděli velikonoční, Pustějov,...

1. velikonoční týden

19.04.2014 18:19
úterý po 1. neděli velikonoční, Bílovec, 22.4.2014, Sk 2,36-41         Postní dobou jsme se připravovali na velikonoce, na obrácení. Teď můžeme Bohu vzdávat chválu za dar vykoupení... středa po 1 neděli velikonoční, Pustějov, 23.4.2014, Sk 3,1-10...
Záznamy: 1 - 6 ze 6

PůST

Velký pátek

Velký pátek A, (do zdi 18. 4. 2014) Vžíváme se do nejtěžších chvil Spasitelova života. Přichází utrpení a smrt. Mistr trpí nejen tělesnými bolestmi bičování, nesením těžkého kříže a na-konec při ukřižování. Zakouší zklamání, neporozumění, zradu, označení za rou-hače hodného vyloučení z církevní...

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek A Pustějov, Kujavy 17. 4. 2014   Vyslechli jsme Janovu zprávu o Poslední večeři: „…těm, které miloval, projevil lásku až do krajnosti….“ - Jsme i my jeho učedníky, jsme i my těmi, které on nazývá přáteli a které miluje až do krajnosti? Týká se jeho závěť i nás? Slaví i s...

Květná neděle

Květná neděle A, Pustějov, Kujavy, Bílov 13. 4. 2014   /na začátku liturgie/ Dnešní bohoslužba má zvláštní atmosféru.  Začínáme slavným průvodem, který připomíná nadšené vítání Pána Ježíše v Jeruzalémě.  Ten, který zázračně sytil zástupy, který Lazara vzkřísil z mrtvých, je...

5. postní neděle

5. postní neděle A, Pustějov, Kujavy, Bílov 6.4.2014 Ez 37,12-14    Ž 130    Řím 8,8-11    Jn 11,1-45 Lazarovo vzkříšení (mezi všemi zázraky) ukazuje nejvíce cíl evangelia: „že Ježíš je Kristus, Syn Boží“. Evangelista nechce ani tak ukázat Krista jako velkého...

4. postní

4. postní neděle A, Bílovec, Pustějov, Kujavy, Bílov 30.3.2014 1 Sam 16,1-13 Ž 23 Ef 5,8-14 Jn 9,1-41   Evangelium nám přináší další křestní katechezi. – Rybník Siloe je obrazem skryté Boží moci, kde se u slepce jasně ukazuje růst víry: Ježíš je pro něj nejprve člověk, pak prorok a...

3. postní

3. postní neděle A, Pustějov, Kujavy, Bílov 23.3.2014 2M 17,3-7    Ž 95    Řím 5,1-8    Jn 4,5-42 „Kdybys znala Boží dar, prosila bys ty jeho.“ Jak prosté! Co je jednoduššího, než toužit a prosit. Možná jsme však ze všeho již unavení, vše je zasypané stereotypem...

2. postní neděle

2. postní neděle A, Pustějov, Kujavy, Bílov 16.3.2014 1 M 12, 1-4    Ž 33    2 Tim 1,8-10    Mt 17, 1-9 Čtení dnešní neděle jakoby zahrnují celý život člověka – od povolání až k oslavení: Pavlův list hovoří o daru povolání a spásy; první čtení o tom, že Abrám...

1. postní neděle

1. postní neděle A, Bílovec, Pustějov, Kujavy, Bílov 9.3.2014 1 M 2,7-9.3,1-7   Ž 51   Řím 5,12-19   Mt 4,1-11 K čemu je postní doba? Půst se obyčejně v našem podvědomí spojuje s potřebou cosi napravit. - První čtení z knihy Genesis a druhé čtení z listu sv....

Záznamy: 1 - 8 ze 8

postní období

5. týden

08.04.2014 07:58
úterý po 5. postní, Kujavy, 8.4.2014, 4 M 21,4-9         K uzdravení od uštknutí hadem nedochází díky nějakému kouzlu, ale především kvůli Mojžíšově přímluvě, vírou a lítostí… středa po 5. postní, Pustějov, 9.4.2014, Dan3,14-95...

4. týden

31.03.2014 19:29
úterý po 4. postní, Kujavy, 1.4.2014, Ez 47,1-12         Víme, jak je voda cenná, proto ji i prorok Ezechiel použil jako obraz Božího požehnání. Bůh dává svou milost všem, kteří jsou pro ni otevření... středa po 4. postní, Pustějov, 2.4.2014, Iz...

3. týden

25.03.2014 11:19
Zvěstování, Pustějov, Kujavy, 25.3.2014, Uprostřed postní doby, v době příprav na Velikonoce jsou nám dnes připomenuty Vánoce. Zobrazuje se zde uskutečnění našeho uzdravení. Bůh se stává člověkem, aby jednou za nás umřel a získal nám věčný život. Je to vrcholný projev Boží lásky k člověku,...

2. postní týden

19.03.2014 15:26
sv. Josef, Pustějov, Kujavy, 19.3.2014 Sv. Josef je zajímavá osobnost. - Jan i Marek o něm téměř vůbec nemluví. O něco více (i když jsou to jen kusé informace), ale je to přeci všechno podstatné, se o něm dovídáme od Matouše a Lukáše. - O Ježíši se hovoří jako o synu tesaře. Bylo to povolání,...

1. postní týden

11.03.2014 08:36
úterý po 1. postní, Kujavy, 11.3.2014, Iz 55,10n         Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání… středa po 1. postní, Pustějov, 12.3.2014, Jon 3,1-10...

po popelci

26.02.2014 17:59
Popeleční středa, Pustějov, Kujavy, Bílovec 5.3.2014, Mt 6,1-18 Jsme poznačeni popelem, který nám připomíná, že jsme zase vstoupili do postního období. - „Dejte si pozor...“, začíná evangelium na popeleční středu, ale my už v té chvíli přestaneme dávat pozor, protože si řekneme: „Ano, vím!...
Záznamy: 1 - 6 ze 6

ADVENT

4. neděle adventní A

4. ADVENTNÍ NEDĚLE A, Pustějov, Kujavy, Bílov 22.12.2013 Iz 7,10-14 Ž 24 Řím 1,1-7 Mt 1,18-24   První čtení i evangelium hovoří o Emanuelovi, že Bůh je s námi (nebo možná lépe: mezi námi). Izaiášovo proroctví zaznělo asi 700 let před Kristem. Josef stejnou větu slyší dnes od anděla…...

3. neděle adventní A

3. ADVENTNÍ NEDĚLE A, Bílovec, Pustějov, Kujavy, Bílov 15.12.2013,  Iz 35,1-10 Ž 146 Jak 5,7-10 Mt 11,2-11   V půlce adventu nám zaznívá dnes Izaiášovo slovo radosti a naděje: „Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť.“ – V evangeliu z Kristových úst slyšíme...

2. neděle adventní A

2. ADVENTNÍ NEDĚLE A, Pustějov, Kujavy, Bílov 8.12.2013 Iz 11,1-10    Ž 72    Řím 15,4-9    Mt 3,1-12 Izaiáš nám představuje obraz nové ratolesti, která raší ze suchého kmene. Nový výhonek je znamením obnoveného života a zjevení toho, že Bůh nezapomněl na sliby...

1. neděle adventní A

1. ADVENTNÍ NEDĚLE A, Pustějov, Kujavy, Bílov 1.12.2013,  Iz 2,1-5    Ž 122    Řím 13,11-14    Mt 24,37-44   Z milosti Boží začínáme opět nový církevní rok. Na rozdíl od občan-ského roku; advent začíná velmi tiše a téměř nepozorovaně. Advent začíná...

Záznamy: 1 - 4 ze 4

adventní období

4. adventní týden

27.11.2013 13:16

3. adventní týden

17.12.2013 08:10
úterý po 3. adventní neděle, Kujavy, 17.12.2010, Gn 49,1-10  První čtení je část požehnaní, které přednesl Jakub. Obsahuje i proroctví, že z rodu Judovho se narodí Mesiáš… středa po 3. adventní neděle, Pustějov, 18.12.2013, Jer 23,5-8 Jeremiášovo proroctví hovoří už ne...

2. adventní týden

11.12.2013 08:56
PM Neposkvrněná, Pustějov, Kujavy, 9.12.2013         Bůh si vyvolil Marii za Matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny hříchu. - Vždy znovu stojíme v...

1. adventní týden

02.12.2013 15:08
úterý po 1. adventní neděle, Kujavy, 3.12.2010, Iz 11,1-10     První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako výhonek ať je i naše předsevzetí…   středa po 1. adventní...
Záznamy: 1 - 4 ze 4

VÁNOCE

Křest Páně

Křest Páně, Pustějov, Kujavy, Bílov 12.1.2014 Iz 42,1-7    Ž 29    Sk 10,34-38    Mt 3,13-17   Dnes, o svátku Křtu Páně, končí vánoční doba, ale současně začíná již mezidobí. – Křest je jako mezník nové životní etapy. Celé Vánoce oslavují a liturgicky...

Zjevení Páně

Zjevení Páně, Pustějov, Kujavy 6.1.2014 Iz 60,1-6 Ž 72 Ef 3,2-6 Mt 2,1-12 Liturgie dnešní slavnosti nám předkládá hned tři biblické události. Tou hlavní je samozřejmě příchod mudrců od východu do Betléma a jejich klanění se Dítěti, které hledali... - I dnes se Pán zjevuje. I dnes se dává mimořádně...

2. neděle po Narození

2 . neděle po narození, Pustějov, Kujavy, Bílov 5.1.2014 Sir 24,1-16 Ž 147 Ef 1,3-18 Jn 1,1-18 (Použito z roku 2011…) Vánoční období se pomaly končí. Dnešní liturgie uvažuje o  personifikovaném vtělení. - V prvním čtení  je to vtělená moudrost.  Moudrost myslí na přítomnost a...

1.1.

1.1. PM Bohorodičky, Pustějov, Kujavy, Bílov 1.1.2014 Vstoupili jsme do nového roku. - Liturgie začíná čtením ze čtvrté kni-hy Mojžíšovy. Je to žehnací formule. Co lepšího bychom si mohli přát, než Boží požehnání do celého nastávajícího roku? – List Galaťanům hovoří o Je-žíši „narozeném ze ženy“,...

Svaté rodiny

Svaté rodiny, Pustějov, Kujavy, Bílov 29.12.2013 Sir 3,3-17 Ž 128 Kol 3,12-21 Mt 2,13-23 V prvním čtení nám Sirachovec připomíná úctu k rodičům: „kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy; kdo si váží matky, jakoby sbíral poklady“. - Podobně o vztahu otců, matek a dětí hovoří ve druhém čtení o pár...

Narození Páně

24.12. (za svítaní) Narození, Pustějov, Kujavy, Bílov 25.12.2013 Iz 62,11n Ž 97 Tit 3,4-7 Lk 2,15-20 Prožíváme slavnost Narození Pána Ježíše. Naše oslava betlémských událostí se asi dost liší od tehdejší reality. První Vánoce byly hodně jiné, a přece ta dávná událost nese důsledky i pro náš...

Půlnoční

24.12. (půlnoční) Narození, Pustějov, Kujavy 24.12.2013 Iz 9,1-6 Ž 96 Tit 2,11-14 Lk 2,1-14 V roce 2011 Václav Neckář v podání skupiny Umakart představil písničku „Půlnoční“. V refrénu se zpívá: "Beránku náš na nebesích, stůj při nás, až přijde tma ... Beránku náš na nebesích, neopouštěj nás,...

Záznamy: 1 - 7 ze 7

vánoční období

2. týden

08.01.2014 12:31
středa po 2. neděli po narození, Pustějov, 8.1.2014, 1 Jn 4,7-10         Znova můžeme rozjímat ústy apoštola Jana o nevýslovní Boží lásce, a odpovídat na tuto lásku láskou…. čtvrtek po 2. neděli po narození, Bílovec, 9.1.2014, 1 Jn...

1. týden

31.12.2013 11:26
31.12., Pustějov, Kujavy 31.12.2013, 1 Jn 2,18-21         Janův list hovoří o „poslední hodině“ a o působení DS v společenství církve. - I my z popudu DS můžeme  Bohu děkovat za celý uplynulý rok   pátek, DPS, Kujavy 3.1.2014, 1 Jan...
Záznamy: 1 - 2 ze 2