5. týden

20.05.2014 08:44
  • úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, 20.5.2014, Sk 14,19-28
Pavel končí svoji první misijní cestu a vrací se do Antiochie. I když na cestě ohlašování zažívá třeba i kamenování, stále povzbuzuje své učedníky ve víře a trpělivosti v utrpení….
  • středa po 5 neděli velikonoční, Pustějov, 21.5.2014, Sk 15,1-6
Církev se rozrůstá, ale tím se objevují i první konflikty. Příkladné na tom je to, že obě strany mají snahu sednout si za jeden stůl a hledat v DS řešení…
  • čtvrtek po 5. neděli velikonoční, Bílovec, 22.5.2014, Sk 15,7-21
Spása je dar Boží. Abychom ji však dosáhli, z naší strany je potřeba víry a skutků podle hlasu svědomí. Tak podobně rozhodl i první apoštolský sněm v Jeruzalémě.
  • sobota po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 24.5.2014, Sk 16,1-10
Pavel se svými společníky začal druhou misijní cestu. Ale DS jim 2x zabránil v jejich plánech; poslal je však do Makedonie, aby se i tam šířilo Boží slovo…