26. týden

30.09.2014 08:58
  • úterý po 26. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 30.9.2014, Job 3,1-23
Podobně jako Job, když je nám těžko, ptáme se „proč“; proč si to Bože dopustil… Nikdy však nenalezneme uspokojivou odpověď, ale víme, že Job nakonec dostal dvojnásobek Božího požehnání… 
  • středa po 26. neděli v mezidobí, Pustějov,  1.10.2014, Job 9,1-16
Boží moudrost převyšuje všechno, neboť stvořil nebe i zemi… Naše moudrost je pak v tom, že Boha uznáváme, chválíme a posloucháme…
  • pátek po 26. neděli v mezidobí, Hl.Životice 3.10.2014, Job 38,12-21
Bůh mluvil k Jobovi přes přírodní žily, aby ho upozornil na to, že On je tvůrce všeho a nad vším bdí. – Pohled na přírodu nás tedy může přivádět blíže k Bohu. Mějme oči otevřené a srdce ochotné k chvále…
  • sobota po 26. neděli v mezidobí, Pustějov, 4.10.2014, Job 42,1-16
Kdybychom četli celý závěr knihy Job, zjistíme, že Bůh Jobovi požehnal pro dvě věci: protože se pokořil i litoval svůj omyl a protože se modlil za jiné…