2019-2020

2020 MEZIDOBÍ

26. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí A (pouť Michal + Václav + děkování za úrodu) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy , 27.9.2020  Ez 18,25-28 Ž 25 Flp 2,1-11 Mt 21,28-32  Dnešní Boží slovo hovoří o rozhodnutích. – Ezechiel hovoří o rozhodnutích v pozemském životě, která mají však dopad na věčnost; a o tom,...

25. neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 20.9.2020  Iz 55,6-9    Ž 145    Flp 1,20-27    Mt 20,1-16  Někdy mají lidé nesprávné představy o Bohu. - Úryvek prvního čtení začíná výzvou hledat Hospodina, který má být hledán, protože „je možné ho...

24. neděle v mezidobí

24. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 13.9.2020  Sir 27,33-7    Ž 103    Řím 14,7-9    Mt 18,21-35  Boží slovo nás zve, abychom se na realitu, ve které žijeme, dívali z perspektivy věčného života... Možná se nám zdá legrační Petrovo...

23. neděle v mezidobí

23. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 6.9.2020  Ez 33,7-9    Ž 95    Řím 13,8-10    Mt 18,15-20  Dnešní čtení hovoří o lásce k bližnímu a pak o jednom zvláštním projevu lásky, kterou je napomínání... Všimněme si nejdříve listu sv. Pavla:...

22. neděle v mezidobí

22. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 30.8.2020  Jer 20,7-9    Ž 63    Řím 12,1n    Mt 16,21-27  Na úvod malá anekdota: Bohatý muž se v restauraci začal dusit, protože mu uvízla v krku rybí kost. Naštěstí u vedlejšího stolu seděl lékař, který...

21. neděle v mezidobí

21. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 23.8.2020  Iz 22,19-22 Ž 138 Řím 11,33-36 Mt 16,13-20  Za koho mě lidé pokládají? – Slovo „lidé“ je v této otázce použito ve významu „ti venku“ – ti, kdo slyšeli mluvit o Ježíšovi a viděli ho, ale nepřidali se k němu - tedy ti, kteří...

20 neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 16.8.2020  Iz 56, 1-7   Ž 67   Řím 11,13-32   Mt 15,21-28  Celému evangelijnímu příběhu předcházelo odmítnutí Ježíše izraelskými autoritami, proto se vydal na sever - do země pohanů... Syrofeničanka, tedy...

19. neděle v mezidobí

19. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 9.8.2020  1 Krl 19, 9-13   Ž 85   Řím 9,1-5   Mt 14,22-33  Mnozí jsme již zažili nejrozličnější těžkosti a překvapení od přírodních živlů... - Eliáš zažil zemětřesení; a Ježíš přichází v bouři... Že po...

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 2.8.2020,  Iz 55,1-3   Ž 145   Řím 8,35-39   Mt 14,13-21  Z dnešního evangelia si všimněme dva aspekty. - První myšlenkou je, že Ježíšův pokus o samotu nevyšel. Lidé se k němu nahrnuli... Nezačal být...

17. neděle v mezidobí

17. neděle v mezidobí A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 26.7.2020,  1 Krl 3,5-12    Ž 119    Řím 8,28-30    Mt 13,44-52  Tématem dnešního evangelijního úryvku je opět Boží království. Boží království musíme hledat. V poli plném plevele (rozjímali jsme o tom...

1 | 2 | 3 >>

2020 mezidobí

25. týden v mezidobí

úterý po 25. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 22.9.2020, Přsl 21,1-13  Kniha Přísloví zachytává rozmanitost života člověka, ale cílem všech napomenutí je dobrý život zaměřený na Boha a věčnost...    středa po 25. neděli v mezidobí, Pustějov, 23.9.2020, Přísl 30,5-9  Podle...

24. týden v mezidobí

úterý po 24. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 15.9.2020, 1 Kor 12,12-31, Lk 7,11-17  Dostali jsme rozličné dary DS. Přeji sobě i vám, abychom se nechali Kristem a jeho evangeliem tak proniknout, že při setkáni s jinýma by o nás mohlo platit to dnešní: „Bůh navštívil svůj...

23. týden v mezidobí

úterý po 23. neděli v mezidobí (Narození PM), Kujavy,H.Životice 8.9.2020, 1 Kor 6,1-11  Pavel vyčítá zlé chování člověka, a k tomu samozřejmě patří i souzení a spory. Tomu bychom se měli vyhýbat, protože po smrti osobní soud čeká každého…    středa po 23. neděli v mezidobí, Pustějov,...

22. týden v mezidobí

úterý po 22. neděli v mezidobí, Kujavy, H.Životice 1.9.2020, 1 Kor 2,10-16  Pavel píše Korinťanům, abychom se mohli přiblížit k Bohu, potřebujeme dary DS; tudíž třeba o ně prosit, neboť vlastním úsilím nic nezmůžeme…    středa po 22. neděli v mezidobí, Pustějov, 2.9.2020, 1 Kor...

21. týden v mezidobí

úterý po 21. neděli v mezidobí, Kujavy, H.Životice 25.8.2020, 2 Sol 2,1-17  Ani apoštol Pavel neznal čas posledního soudu. Vyzývá však (jak Soluňany tak i nás), abychom stáli pevně a drželi se toho, v čem jsme byli poučeni; a mněli nepomíjející a radostnou naději na...

20. týden v mezidobí

úterý po 20. neděli v mezidobí, Kujavy, H.Životice 18.8.2020, Ez 28,1-10  Blahobyt je příjemný, ale Ezechiel ho používá k hrozbě, že Bůh posílá na člověka neštěstí, aby se vzpamatoval…    středa po 20. neděli v mezidobí, Pustějov, 19.8.2020, Ez 34,1-11  Izrael je ve vyhnanství a...

19. týden v mezidobí

úterý po 19. neděli v mezidobí, Kujavy,H.Životice 11.8.2020, Ez 2,8-3,4  Když byl Ezechiel povolán za proroka, Bůh mu řekl: „slyš a nebuď vzpurný…“, kéž bychom byli Bohu otevřeni a nechali se ním proměnit.    středa po 19. neděli v mezidobí, Pustějov, 12.8.2020, Ez...

18. týden v mezidobí

úterý po 18. neděli v mezidobí, Kujavy, H.Životice 4.8.2020, Jer 30,1-22  První čtení vysvětluje, proč lid trpí – kvůli četným hříchům. Ale pak Jeremiáš slibuje šťastnou budoucnost, protože Pán obnoví svoji smlouvu…    středa po 18. neděli v mezidobí, Pustějov, 5.8.2020, Jer...

17. týden v mezidobí

úterý po 17. neděli v mezidobí, Kujavy, H.Životice 28.7.2020, Jer 14,17-22  Jeremiášova modlitba nebo žalozpěv je vyznáním vin ale i důvěra v Boží milosrdenství a pomoc…    středa po 17. neděli v mezidobí, Pustějov, 29.7.2020, Jer 15,10-21  Prorok Jeremiáš se cítí být osamocený...

16. týden v mezidobí

úterý po 16. neděli v mezidobí, Kujavy, 21.7.2020, Mich 7,14-20  Micheášova modlitba opěvuje Boží milosrdenství a pomoc. Prosebník pohlíží na minulost a tam čerpá naději do budoucna….    středa po 16. neděli v mezidobí (sv.Magdaléna), Pustějov, 22.7.2020, Jer 1,1-10  „Dříve než...

1 | 2 | 3 >>

VELIKONOCE 2020

DS

seslání DS Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 31.5.2020  Sk 2,1-11 Ž 104 1 Kor 12,3-13 Jn 20,19-23  Před chvílí jsme v evangeliu slyšeli: „dechl na ně a řekl jim: Přijmete DS.“ – možná namítneme: "ani jsme neslyšeli, že nějaký Duch Svatý je..." (srov. Sk 19,2). Podobně odpovídali před dvěma...

7. velikonoční neděle

7. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.5.2020  Sk 1,12-14 Ž 27 1 Pt 4,13-16 Jn 17,1-11  Když přicházíme domů z cest, nebo se vracíme z dovolené, máme ve zvyku přinést svým blízkým alespoň drobný suvenýr jako vyjádření toho, že jsme na nich při našem odloučení mysleli......

6. velikonoční neděle

6. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.5.2020  Sk 8,5-17 Ž 66 1 Pt 3,15-18 Jn 14,15-21  Počínaje dnešní nedělí se naše pozornost postupně přesouvá od Krista k Duchu Svatému; od Vzkříšeného k jeho Daru... Ježíš nás ujišťuje, že nás nenechá jako sirotky. Díky němu jsme...

5. velikonoční týden

5. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.5.2020  Sk 6,1-7    Ž 33    1 Pt 2,4-9    Jn 14,1-12  V závěrečných nedělích velikonoční doby nasloucháme slovům z řeči na rozloučenou podle čtvrtého evangelia (srov. Jan 13,31–16,33), kterou Ježíš...

4. velikonoční neděle

4. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.5.2020  Sk 2,14-41 Ž 23 1 Pt 2,20-25 Jn 10,1-10  Současná kultura nám dennodenně masíruje mozek reklamou ze všech stran, abychom se co nejlépe postarali o svoje „já“; abychom pěstovali svou individualitu; autonomii a chránili si svůj...

3. velikonoční neděle

3. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 26.4.2020  Sk 2,14-28 Ž 16 1 Pt 1,17-21 Lk 24,13-35  Emauzští učedníci jsou nejdříve prototypem zklamaného věřícího; na konci příběhu však člověkem věřícího a proměněného... --- Zklamali je lidé: apoštoly v Jeruzalémě slavili velikonoční...

velikonoční období 2020

7. velikonoční týden

úterý po 7. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 26.5.2020, Sk 20,17-27  Lukáš zaznamenal Pavlovu jakoby rozloučkovu řeč. Své poslání naplnil. Aby však byl nakonec oslaven Bůh, je potřeba ještě dovršit i svůj život...    středa po 7 neděli velikonoční, Pustějov, 27.5.2020, Sk...

6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 19.5.2020, Sk 16,22-34  Pavel kvůli víře v Boha a lidské zlobě se dostal do vězení, z kterého nyní je zázračně vysvobozen. To posloužilo jako katecheze ke křtu rodiny žalářníka....    Nanebevstoupení Páně, Hl.Životice, Pustějov,...

5. velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 12.5.2020, Sk 14,19-28  Pavla při hlásání evangelia nezastavili ani různé těžkosti, ani kamenování... Svoji první misijní cestu zakončil návratem do Antiochie a svědectvím spojeným s vděčností o tom, „co všechno s nimi Bůh...

4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 5.5.2020, Sk 11,19-26  Antiochie byla třetím největším městem v římské říši. Po Štěpánové smrti tu vznikla první komunita věřících. Později Barnabáš a Pavel tam rok hlásali BS a získali pro víru mnoho lidí, kterým se začalo říkat „křesťané“...

3. velikonoční týden

úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 28.4.2020, Sk 7,51-8,1  Na Štěpánovi vidíme hloubku jeho života a víry; ale na straně druhé kontrast v postojích a zatvrzelosti učitelů Zákona...    středa po 3 neděli velikonoční, Pustějov, 29.4.2020, Sk 8,1-8  Pod Pavlovým...

2020 PůST

4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 5.5.2020, Sk 11,19-26 Antiochie byla třetím největším městem v římské říši. Po Štěpánové smrti tu vznikla první komunita věřících. Později Barnabáš a Pavel tam rok hlásali BS a získali pro víru mnoho lidí, kterým se začalo říkat „křesťané“ –...

3. postní neděle

3. postní neděle A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 15.3.2020  2M 17,3-7 Ž 95 Ř ím 5,1-8 Jn 4,5-42    I.)  Samařanka v Ježíši neviděla naprosto nic, čím by jí mohl být prospěšný. Potřebovala jenom nabrat vodu a vědro měla své. On žádné neměl, a přesto jí nabídl vodu, po které již...

2. postní neděle

2. postní neděle A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 8.3.2020  1M 12,1-4 Ž 33 2 Tim 1,8-10 Mt 17,1-9  Dalo by se říct, že společným tématem dnešního Božího slova je: cesta z nejistoty do jistoty... – Vidíme to na Abrámovi, kterému Hospodin řekne, aby odešel ze zajištěného koloběhu života...

1. postní neděle

1. postní neděle A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 1.3.2020  1 M 2,7-9.3,1-7    Ž 51    Řím 5,12-19    Mt 4,1-11  V evangeliu slyšíme o Ježíšově pokušení na poušti; kniha Genesis zase vypravuje o hříchu prvních lidí... Protože ale smyslem těchto sdělení není...

2020 postní období

1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 3.3.2020, Iz 55,10n  Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…    středa po 1. neděli postní, Pustějov, 4.3.2020, Jon 3,1-10  Bůh vytrvale posílá proroka, a skrze něho sám nabízí své...

Popeleční středa + sobota po popelci

Popeleční středa, Pustějov, Kujavy, H.Životice 26.2.2020, Ž 51  Začínáme postní dobu. Jakoby motto celé postní doby by mohl být dnešní 51. žalm, slyšeli jsme: „Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili“ První část žalmu začíná prosbou o vysvobození z hříchu. Odvolává se postupně na tři Boží...

2019-2020 VÁNOCE

Křest Páně

Křest Páně Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 12.1.2020  Iz 42,1-7 Ž 29 Sk 1,34-38 Mt 3,13-17  Dnešní evangelium je tak trochu o plánování a představách, které si o ži-votě vytváříme... Podívejme se na Jana Křtitele. Věděl jistě, že připravuje cestu Mesiáši... Naprosto mu bylo jasné, že není...

po Zjevení

úterý po Zjevení, Kujavy, H.Životice 8.1.2020, 1 Jn 4,7-10  Jako můžeme poznávat Boha? Ano, z Bible, od jiných, z vlastní zkušenosti nebo rozumem,… a dnes apoštol Jan ještě říká, že i ze vzájemné lásky, „protože láska je z Boha“…    středa po Zjevení, Pustějov 9.1.2020, 1 Jn...

Zjevení Páně

  Zjevení Páně Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 6.1.2020 Iz 60,1-6 Ž 72 Ef 3,2-6 Mt 2,1-12 V tomto období „hvězdní nadšenci“ mohou pozorovat na noční obloze či už starodávný meteorický roj[1]; anebo asteroid[2], který...

před Zjevením Páně

pátek (3.ledna), Hl.Životice 3.1.2020, 1 Jn 2,29-3,6 Jan nás zve do úžasného Božího společenství; k naději, která se stává realitou – a to, když do hloubky prožijeme, že jsme Boží děti... sobota (4.ledna), Pustějov 4.1.2020, 1 Jn 3,7-10 Dnešní čtení je pokračováním včerejšího, kdy nás Jan...

2.1.

úterý (3.ledna), Kujavy, 3.1.2020, 1 Jn 2,22-28  Podle Jana jsou za „lháře“ označeni ti, kdo, kdo proti víře v Krista aktivně bojují. - Ti však, kdo zvěst přijali a „zůstávají“ v ní, čeká věčný život...

1.1.

1.1. PM Bohorodičky, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2020  4M 6,22-27 Ž 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21  O slavnosti Matky Boží nás evangelista ještě jednou přivádí do betlémské stáje. Po lidské stránce je událost narození Ježíše zcela prostá, a přece je něčím absolutně mimořádným, naprosto...

Svatá rodina

sv.Rodina, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 29.12.2019  Dnes nám evangelium představuje Svatou rodinu, a to na bolestné cestě do exilu, hledajíc útočiště v Egyptě... - Svatá rodina nebyla nehybná, neustále se modlící a bez problémů. Naopak. Kromě (v uvozovkách) „běžných“ rodinných starostí, Svatá...

26.12.

sv. Štěpán Hl.Životice, 26.12.2019 Sk 6,8-10; 7,54-60  Proč se den po narození Božího Dítěte připomíná vražda? Ano, slýcháme, že dnešní svátek je privilegium pro mučedníka, který jako první vědomě položil za Ježíše život (protože malé děti, které zavraždil Herodes, to neudělali ani dobrovolně,...

25.12.

Narození Páně (den), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.12.2019, Jn 1,1-18  Člověk je bytost, která si potřebuje s někým povídat – tedy sdílet svůj život a zároveň i naslouchat... Nejde o mluvení s někým (třeba o tzv. „nepodstatných maličkostech“ anebo prázdné tlachaní); ale spíše o...

Půlnoční

půlnoční (v noci), Kujavy, 24.12.2019 Iz 9,1-6  Myslím, že mnozí jsme znechuceni z předvánočního komerčního těžení; z toho, že vánoční výzdoba je již minimálně měsíc; že v obchodech zní koledy a tak se vlastně ztrácí duchovní smysl Vánoc... Ale rozhodně tady teď nemíním jenom skuhrat na to,...

2019-2020 ADVENT

4. adventní neděle

4. ADVENTNÍ NEDĚLE A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 22.12.2019  Iz 7,10-14 Ž 24 Řím 1,1-7 Mt 1,18-24 Sv.  Matouš vypráví o počátku Ježíšova života výlučně z pohledu sv. Josefa (který jako potomek Davidův) zprostředkovává spojení Ježíše se starozákon-ním příslibem.. - Josef chce Mariino...

3. adventní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 15.12.2019  Iz 35,1-19 Ž 146 Jak 5,7-10 Mt 11,2-11  Ačkoli Jan dříve v zástupu očekávajících křest, rozeznal přicházejícího Ježíše jako Mesiáše; dnes je na pochybách... Očekával totiž Mesiáše jako mocného a tvrdého soudce, který sekyrou...

2. adventní neděle

2. ADVENTNÍ NEDĚLE A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 8.12.2019  Iz 11,1-10 Ž 72 Řím 15,4-9 Mt 3,1-12  V středověku, na královském dvoře, byli „heroldi“, kteří měli významné postavení: kromě výkladu symboliky; to byli často diplomati a „předvoj“ panovníka, aby předem připravili „půdu“ pro...

1. adventní neděle

1. ADVENTNÍ NEDĚLE A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.12.2019  Iz 2,1-5 Ž 122 Řím 13,11-14 Mt 24,37-44  Dnes začíná adventní doba - je to čas milosti; čas očekávání završení dějin, kdy Kristus přijde ve své slávě; čas očekávání dne, kdy bude konečně obnoveno Království spravedlnosti a...

Záznamy: 1 - 4 ze 4

2019-2020 adventní období

3. adventní týden

Kujavy, Hl.Životice, 17.12.2019, 1 M 49,1-10  Advent se již přehoupl do poslední fáze a první čtení nám předkládá Jakubovo požehnání kmenu Judovu, které se zároveň stává i proroctvím o Mesiášovi...    Kujavy, 19.12.2019, Sdc 13,2-25  V lidské nemohoucnosti se objevuje Boží sila...

2. adventní týden

Neposkvrněné početí PM, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 8.12.2019  Bůh na počátku stvořil člověka jako „svůj obraz“ a dal mu svobodu volby. Naneštěstí člověk tento veliký dar (svou svobodu) zneužil a postavil se proti Bohu - čili spáchal hřích... Následky prvotního hříchu jsou katastrofální, a...

1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 3.12.2019, Iz 11,1-10  První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako „nový výhonek“ ať je i naše předsevzetí, abychom byli nositeli světla a...