2019-2020

2020 MEZIDOBÍ

13. neděle v mezidobí

13. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 28.6.2020  2 Krl 4,8-16 Ž 89 Řím 6,3-11 Mt 10,37-42  Často říkáme, že nemáme čas, ale upřímně si přiznejme, že kolik času ztrácíme na zbytečnosti... – V evangeliu jsme slyšeli zdánlivě protichůdný výrok: "Kdo ztratí svůj život pro...

11. neděle v mezidobí (Těla a Krve Páně)

Boží Tělo a Krev A (11. neděle v mezidobí), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 14.6.2020  5M 8,2-16 Ž 147 1 Kor 10,16n Jn 6,51-58  Slavíme dnes slavnost Nejsvětějšího Kristova Těla a Krve. - V evangeliu jsme slyšeli: „Já jsem živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst z to-hoto chleba,...

10. neděle v mezidobí

10. neděle v mezidobí A (Nejsvětější Trojice), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 7.6.2020  2M 34,4-9 Dan 3,52-56 2 Kor 13,11-13 Jn 3,16-18  Slavíme Nejsvětější Trojici, kterou církev předkládá jako naprosto základní pravdu víry. Tajemství Boží trojjedinosti - slavnost Boha Otce, Syna a Ducha...

7. neděle v mezidobí

7. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 19.2.2020  3M 19,1-18 Ž 103 1 Kor 3,16-23 Mt 5,38-48  Proč se snažíme dělat dobro? - Dost často ho děláme proto, abychom z toho něco měli... Ale mnohem lepší je, když něco dobrého uděláme proto, abychom pomohli, i když z toho nic...

6. neděle v mezidobí

6. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 12.2.2020  Sir 15,16-21 Ž 119 1 Kor 2,6-10 Mt 5,17-37  Víte, které přikázání bylo v Bibli řečeno jako první? - V ráji Bůh řekl člověku, aby nejedl ze stromu poznání dobrého a zlého. Všechno pro člověka stvořil a dal mu z lásky... A pak...

5. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 9.2.2020  Iz 58,7-10 Ž 112 1 Kor 2,1-5 Mt 5,13-16  „Vy jste sůl země; vy jste světlo světa.“ - Tato slova řekl Ježíš svým učedníkům a dnes je opakuje nám, svým učedníkům této doby... Abychom pochopili, v jakém slova smyslu mají být...

Uvedení Páně do chrámu

Uvedení Páně do chrámu Hl.Životice, Pustějov Kujavy, 2.2.2020  Mal 3,1-4 Ž 24 Žid 2,14-18 Lk 2,22-40  Dnešní liturgie Uvedení Páně do chrámu (anebo podle řecké tradice „Hypanté“ anebo „Synántisi“ – tedy „slavnost setkání“) prezentuje Ježíše jdoucího vstříc svému lidu. Je to svátek...

neděle Božího slova (3. v mezidobí)

3. neděle v mezidobí A (neděle Božího slova) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 26.1.2020  Iz 8,23-9,3 Ž 27 1 Kor 1,10-17 Mt 4,12-33  Papež František dnešní neděli ustanovil jako „neděli Božího slova“. Hlavním důvodem bylo 1600-té výročí úmrtí sv. Jeronyma, který se nejvíce podílel na...

2. neděle v mezidobí (A)

2. neděle v mezidobí A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 19.1.2020  Iz 49,3-6 Ž 40 1 Kor 1,1-3 Jn 1,29-34  Minulou neděli jsme slavili Ježíšův křest. Úvahu jsme zakončily odkazem na „Božího Beránka“, tedy ty slova, která dnes zaznívají z Janových úst... Co nám vlastně o Ježíšovi sděluje...

2020 mezidobí

10. týden v mezidobí

úterý po 10. neděli v mezidobí, Kujavy, 9.6.2020, 1 Krl 17,7-16  Vdova ze Sarepty byla zachráněna, neboť také zachránila Eliáše. Ježíš její příběh jednou použil jako příklad víry oproti nevěře vyvoleného lidu.    středa po 10. neděli v mezidobí, Pustějov, 10.6.2020, 1 Krl...

9. týden v mezidobí

úterý po 9. neděli v mezidobí, Kujavy, H.Životice, 2.6.2020, 2 Pt 3,12-18  Z prvního čtení vidíme, že příchod „Božího dne“, kdy se objeví nová nebesa a nová země se zdál již na dosah, ale zatím k tomu nedošlo. Tím, že Pán oddálil svůj příchod, dal lidem příležitost k...

7. týden v mezidobí

úterý po 7. neděli v mezidobí, Kujavy, H.Životice, 25.2.2020, Jak 4,1-10  Když Jakub vyzývá křesťany k správnému životu, v středě myšlenkových pochodů je Boží láska – tedy Bůh nás miluje první; a my v pokoře pak můžeme přijímat jeho dary a spolupracovat s nimi na vlastní spáse...

6. týden v mezidobí

úterý po 6. neděli v mezidobí, Kujavy, H.Životice, 18.2.2020, Jak 1,12-18  Rozdíl mezi pokušením a zkouškou je v nasměrování: totiž pokušení směřuje k odloučení od Boha – je tedy zaměřeno proti nám, proto nemůže být od Boha; kým zkouška je pro naše dobro a vede k posílení víry a tedy i k...

5. týden v mezidobí

úterý po 5. neděli v mezidobí, Kujavy, H.Životice 11.2.2020, 1 Krl 8,22-30  Chrám je postavený, archa přenesena a Boží přítomnost uprostřed... Šalamounova modlitba chvály je zároveň i prosbou, aby Bůh sám posvětil místo chrámu.    středa po 5. neděli v mezidobí, Pustějov, 12.2.2020,...

4. týden v mezidobí

úterý po 4. neděli v mezidobí, Kujavy, H.Životice 4.2.2020, 2 Sam 18,9-19,4  Absolona vedla ctižádost a pobuřoval lid proti Davidovi. David naopak v Absolonovi viděl více syna krále než buřiče…    středa po 4. neděli v mezidobí, Pustějov, 5.2.2020, 2 Sam 24,9-17  David tím, že...

3. týden v mezidobí

úterý po 3. neděli v mezidobí, Kujavy, H.Životice 28.1.2020, 2 Sam 6,12-19  David chválil Boha různými způsoby. Je dobré, když mu děkujeme, když ho oslavujeme, když adorujeme, když mu zpíváme, tancujeme nebo i jinak projevujeme úctu…    středa po 3. neděli v mezidobí, Pustějov,...

2. týden v mezidobí

úterý po 2. neděli v mezidobí, Kujavy, H.Životice 21.1.2020, 1 Sam 16,1-13  Bůh sice zavrhl Saula, ale vyvolil si jeho nástupce a tak pomazáním Davida za krále začíná nová dynastie, z které o 1000 let později se narodí Ježíš…    středa po 2. neděli v mezidobí, Pustějov, 22.1.2020, 1...

1. týden v mezidobí

úterý po 1. neděli v mezidobí, Kujavy, H.Životice 14.1.2020, 1 Sam 1,9-20  Annina vytrvalost v modlitbě je korunována božím požehnáním v podobě syna Samuela, který se stane jednou z nejvýznamnějších postav SZ…    středa po 1. neděli v mezidobí, Pustějov, 15.1.2020, 1 Sam...

VELIKONOCE 2020

DS

seslání DS Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 31.5.2020  Sk 2,1-11 Ž 104 1 Kor 12,3-13 Jn 20,19-23  Před chvílí jsme v evangeliu slyšeli: „dechl na ně a řekl jim: Přijmete DS.“ – možná namítneme: "ani jsme neslyšeli, že nějaký Duch Svatý je..." (srov. Sk 19,2). Podobně odpovídali před dvěma...

7. velikonoční neděle

7. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.5.2020  Sk 1,12-14 Ž 27 1 Pt 4,13-16 Jn 17,1-11  Když přicházíme domů z cest, nebo se vracíme z dovolené, máme ve zvyku přinést svým blízkým alespoň drobný suvenýr jako vyjádření toho, že jsme na nich při našem odloučení mysleli......

6. velikonoční neděle

6. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.5.2020  Sk 8,5-17 Ž 66 1 Pt 3,15-18 Jn 14,15-21  Počínaje dnešní nedělí se naše pozornost postupně přesouvá od Krista k Duchu Svatému; od Vzkříšeného k jeho Daru... Ježíš nás ujišťuje, že nás nenechá jako sirotky. Díky němu jsme...

5. velikonoční týden

5. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.5.2020  Sk 6,1-7    Ž 33    1 Pt 2,4-9    Jn 14,1-12  V závěrečných nedělích velikonoční doby nasloucháme slovům z řeči na rozloučenou podle čtvrtého evangelia (srov. Jan 13,31–16,33), kterou Ježíš...

4. velikonoční neděle

4. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.5.2020  Sk 2,14-41 Ž 23 1 Pt 2,20-25 Jn 10,1-10  Současná kultura nám dennodenně masíruje mozek reklamou ze všech stran, abychom se co nejlépe postarali o svoje „já“; abychom pěstovali svou individualitu; autonomii a chránili si svůj...

3. velikonoční neděle

3. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 26.4.2020  Sk 2,14-28 Ž 16 1 Pt 1,17-21 Lk 24,13-35  Emauzští učedníci jsou nejdříve prototypem zklamaného věřícího; na konci příběhu však člověkem věřícího a proměněného... --- Zklamali je lidé: apoštoly v Jeruzalémě slavili velikonoční...

velikonoční období 2020

7. velikonoční týden

úterý po 7. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 26.5.2020, Sk 20,17-27  Lukáš zaznamenal Pavlovu jakoby rozloučkovu řeč. Své poslání naplnil. Aby však byl nakonec oslaven Bůh, je potřeba ještě dovršit i svůj život...    středa po 7 neděli velikonoční, Pustějov, 27.5.2020, Sk...

6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 19.5.2020, Sk 16,22-34  Pavel kvůli víře v Boha a lidské zlobě se dostal do vězení, z kterého nyní je zázračně vysvobozen. To posloužilo jako katecheze ke křtu rodiny žalářníka....    Nanebevstoupení Páně, Hl.Životice, Pustějov,...

5. velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 12.5.2020, Sk 14,19-28  Pavla při hlásání evangelia nezastavili ani různé těžkosti, ani kamenování... Svoji první misijní cestu zakončil návratem do Antiochie a svědectvím spojeným s vděčností o tom, „co všechno s nimi Bůh...

4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 5.5.2020, Sk 11,19-26  Antiochie byla třetím největším městem v římské říši. Po Štěpánové smrti tu vznikla první komunita věřících. Později Barnabáš a Pavel tam rok hlásali BS a získali pro víru mnoho lidí, kterým se začalo říkat „křesťané“...

3. velikonoční týden

úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 28.4.2020, Sk 7,51-8,1  Na Štěpánovi vidíme hloubku jeho života a víry; ale na straně druhé kontrast v postojích a zatvrzelosti učitelů Zákona...    středa po 3 neděli velikonoční, Pustějov, 29.4.2020, Sk 8,1-8  Pod Pavlovým...

2020 PůST

4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 5.5.2020, Sk 11,19-26 Antiochie byla třetím největším městem v římské říši. Po Štěpánové smrti tu vznikla první komunita věřících. Později Barnabáš a Pavel tam rok hlásali BS a získali pro víru mnoho lidí, kterým se začalo říkat „křesťané“ –...

3. postní neděle

3. postní neděle A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 15.3.2020  2M 17,3-7 Ž 95 Ř ím 5,1-8 Jn 4,5-42    I.)  Samařanka v Ježíši neviděla naprosto nic, čím by jí mohl být prospěšný. Potřebovala jenom nabrat vodu a vědro měla své. On žádné neměl, a přesto jí nabídl vodu, po které již...

2. postní neděle

2. postní neděle A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 8.3.2020  1M 12,1-4 Ž 33 2 Tim 1,8-10 Mt 17,1-9  Dalo by se říct, že společným tématem dnešního Božího slova je: cesta z nejistoty do jistoty... – Vidíme to na Abrámovi, kterému Hospodin řekne, aby odešel ze zajištěného koloběhu života...

1. postní neděle

1. postní neděle A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 1.3.2020  1 M 2,7-9.3,1-7    Ž 51    Řím 5,12-19    Mt 4,1-11  V evangeliu slyšíme o Ježíšově pokušení na poušti; kniha Genesis zase vypravuje o hříchu prvních lidí... Protože ale smyslem těchto sdělení není...

2020 postní období

1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 3.3.2020, Iz 55,10n  Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…    středa po 1. neděli postní, Pustějov, 4.3.2020, Jon 3,1-10  Bůh vytrvale posílá proroka, a skrze něho sám nabízí své...

Popeleční středa + sobota po popelci

Popeleční středa, Pustějov, Kujavy, H.Životice 26.2.2020, Ž 51  Začínáme postní dobu. Jakoby motto celé postní doby by mohl být dnešní 51. žalm, slyšeli jsme: „Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili“ První část žalmu začíná prosbou o vysvobození z hříchu. Odvolává se postupně na tři Boží...

2019-2020 VÁNOCE

Křest Páně

Křest Páně Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 12.1.2020  Iz 42,1-7 Ž 29 Sk 1,34-38 Mt 3,13-17  Dnešní evangelium je tak trochu o plánování a představách, které si o ži-votě vytváříme... Podívejme se na Jana Křtitele. Věděl jistě, že připravuje cestu Mesiáši... Naprosto mu bylo jasné, že není...

po Zjevení

úterý po Zjevení, Kujavy, H.Životice 8.1.2020, 1 Jn 4,7-10  Jako můžeme poznávat Boha? Ano, z Bible, od jiných, z vlastní zkušenosti nebo rozumem,… a dnes apoštol Jan ještě říká, že i ze vzájemné lásky, „protože láska je z Boha“…    středa po Zjevení, Pustějov 9.1.2020, 1 Jn...

Zjevení Páně

  Zjevení Páně Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 6.1.2020 Iz 60,1-6 Ž 72 Ef 3,2-6 Mt 2,1-12 V tomto období „hvězdní nadšenci“ mohou pozorovat na noční obloze či už starodávný meteorický roj[1]; anebo asteroid[2], který...

před Zjevením Páně

pátek (3.ledna), Hl.Životice 3.1.2020, 1 Jn 2,29-3,6 Jan nás zve do úžasného Božího společenství; k naději, která se stává realitou – a to, když do hloubky prožijeme, že jsme Boží děti... sobota (4.ledna), Pustějov 4.1.2020, 1 Jn 3,7-10 Dnešní čtení je pokračováním včerejšího, kdy nás Jan...

2.1.

úterý (3.ledna), Kujavy, 3.1.2020, 1 Jn 2,22-28  Podle Jana jsou za „lháře“ označeni ti, kdo, kdo proti víře v Krista aktivně bojují. - Ti však, kdo zvěst přijali a „zůstávají“ v ní, čeká věčný život...

1.1.

1.1. PM Bohorodičky, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2020  4M 6,22-27 Ž 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21  O slavnosti Matky Boží nás evangelista ještě jednou přivádí do betlémské stáje. Po lidské stránce je událost narození Ježíše zcela prostá, a přece je něčím absolutně mimořádným, naprosto...

Svatá rodina

sv.Rodina, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 29.12.2019  Dnes nám evangelium představuje Svatou rodinu, a to na bolestné cestě do exilu, hledajíc útočiště v Egyptě... - Svatá rodina nebyla nehybná, neustále se modlící a bez problémů. Naopak. Kromě (v uvozovkách) „běžných“ rodinných starostí, Svatá...

26.12.

sv. Štěpán Hl.Životice, 26.12.2019 Sk 6,8-10; 7,54-60  Proč se den po narození Božího Dítěte připomíná vražda? Ano, slýcháme, že dnešní svátek je privilegium pro mučedníka, který jako první vědomě položil za Ježíše život (protože malé děti, které zavraždil Herodes, to neudělali ani dobrovolně,...

25.12.

Narození Páně (den), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.12.2019, Jn 1,1-18  Člověk je bytost, která si potřebuje s někým povídat – tedy sdílet svůj život a zároveň i naslouchat... Nejde o mluvení s někým (třeba o tzv. „nepodstatných maličkostech“ anebo prázdné tlachaní); ale spíše o...

Půlnoční

půlnoční (v noci), Kujavy, 24.12.2019 Iz 9,1-6  Myslím, že mnozí jsme znechuceni z předvánočního komerčního těžení; z toho, že vánoční výzdoba je již minimálně měsíc; že v obchodech zní koledy a tak se vlastně ztrácí duchovní smysl Vánoc... Ale rozhodně tady teď nemíním jenom skuhrat na to,...

2019-2020 ADVENT

4. adventní neděle

4. ADVENTNÍ NEDĚLE A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 22.12.2019  Iz 7,10-14 Ž 24 Řím 1,1-7 Mt 1,18-24 Sv.  Matouš vypráví o počátku Ježíšova života výlučně z pohledu sv. Josefa (který jako potomek Davidův) zprostředkovává spojení Ježíše se starozákon-ním příslibem.. - Josef chce Mariino...

3. adventní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 15.12.2019  Iz 35,1-19 Ž 146 Jak 5,7-10 Mt 11,2-11  Ačkoli Jan dříve v zástupu očekávajících křest, rozeznal přicházejícího Ježíše jako Mesiáše; dnes je na pochybách... Očekával totiž Mesiáše jako mocného a tvrdého soudce, který sekyrou...

2. adventní neděle

2. ADVENTNÍ NEDĚLE A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 8.12.2019  Iz 11,1-10 Ž 72 Řím 15,4-9 Mt 3,1-12  V středověku, na královském dvoře, byli „heroldi“, kteří měli významné postavení: kromě výkladu symboliky; to byli často diplomati a „předvoj“ panovníka, aby předem připravili „půdu“ pro...

1. adventní neděle

1. ADVENTNÍ NEDĚLE A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.12.2019  Iz 2,1-5 Ž 122 Řím 13,11-14 Mt 24,37-44  Dnes začíná adventní doba - je to čas milosti; čas očekávání završení dějin, kdy Kristus přijde ve své slávě; čas očekávání dne, kdy bude konečně obnoveno Království spravedlnosti a...

Záznamy: 1 - 4 ze 4

2019-2020 adventní období

3. adventní týden

Kujavy, Hl.Životice, 17.12.2019, 1 M 49,1-10  Advent se již přehoupl do poslední fáze a první čtení nám předkládá Jakubovo požehnání kmenu Judovu, které se zároveň stává i proroctvím o Mesiášovi...    Kujavy, 19.12.2019, Sdc 13,2-25  V lidské nemohoucnosti se objevuje Boží sila...

2. adventní týden

Neposkvrněné početí PM, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 8.12.2019  Bůh na počátku stvořil člověka jako „svůj obraz“ a dal mu svobodu volby. Naneštěstí člověk tento veliký dar (svou svobodu) zneužil a postavil se proti Bohu - čili spáchal hřích... Následky prvotního hříchu jsou katastrofální, a...

1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 3.12.2019, Iz 11,1-10  První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako „nový výhonek“ ať je i naše předsevzetí, abychom byli nositeli světla a...