2019

VELIKONOCE 2019

5. velikonoční neděle

5. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 19.5.2019 Sk 14,2-27 Ž 145 Zjv 21,1-5 Jn 13,31-35  Úryvek evangelia, který právě zazněl, je vzat z poslední večeře, po Jidášově odchodu. Ježíš svěřuje svým apoštolům tzv. „nové přikázání“: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ Toto...

4. velikonoční neděle

4. neděle velikonoční Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 12.5.2019 Sk 13,14-52 Ž 10 Zjv 7,9-17 Jn 10,27-30  Na první poslech by dnešní krátké evangelium mohlo vyznít tak, že se nás to vlastně ani netýká: vždyť, kdo by chtěl být nějakou „ovcí“? Anebo ze slov: „Nikdo mi je nevyrve z rukou“ můžeme...

3. velikonoční neděle

3. neděle velikonoční Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 5.5.2019  Sk 5,27-41 Ž 30 Zjv 5,11-14 Jn 21,1-19  Zajímavá skupina učedníků. Stačí si připomenout, jaké příběhy se skrývají za jednotlivými jmény. Petr zapřel Krista. Tomáš nevěřil v jeho vzkříšení. Natanael zase, že by z Nazareta mohl...

2. velikonoční neděle

2. neděle velikonoční Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 27.4.2019 Sk 5,12-16 Ž 118 Zjv 1,9-19 Jn 20,19-31  Dnes končíme oktáv zmrtvýchvstání. – Co je zmrtvýchvstání? Nejedná se totiž jen o oživení tělesných pozůstatků. Ježíšovo zmrtvýchvstání bylo vstu-pem do zcela nového druhu života - do života,...

1. velikonoční neděle

neděle Zmrtvýchvstání, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 21.4.2019  Snad největším křesťanským poutním místem je Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě. Je to tichý svědek Ježíšova zmrtvýchvstání, který svědčí svou prázdnotou... Velikonoční ráno vzbuzuje otazníky – nic není jasné tak, jak se dříve...

Trojdenní

Zelený čtvrtek, Pustějov, 18.4.2019 Mnozí mají různá očekávání: Jedni se těší, že ten, kterému provolávali slávu jako mesiáši, je v Jeruzalémě. Pro ně se čas naplnil. Mesiáš se musí projevit... I jiní čekají na jeho projev, ale spíš proto, aby jej mohli usvědčit a odstranit, protože se naplnil...

velikonoční období 2019

4. velikonoční týden

(sv.Matěj), Kujavy, H.životice, 14.5.2019, Jn 15,9-17  Ježíš v rozlučkové řeči při Poslední večeři nás ujišťuje, že pokládá za nás svůj život, protože nás miluje; a my máme „zůstávat v jeho lásce“ zachováváním jeho přikázání; a to nás pak naplní radostným svědectvím...    středa po 4...

3. velikonoční týden

úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 7.5.2019, Sk 7,51-8,1  Hřích je to, co lidi rozděluje, ale naopak DS nás sjednocuje... - Štěpán byl plný DS a v jeho síle dokáže položit i svůj život za pravdu evangelia a ještě odpustit i svým katům...    středa po 3 neděli...

2. velikonoční týden

úterý po 2. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 30.4.2019, Sk 4,32-37  K šíření evangelia v prvotní církvi pomáhala jednota a majetková soucitnost věřících. Kéž i my jsme „jedno srdce, jedna duše“...    středa po 2. neděli velikonoční, Pustějov, 1.5.2019, Sk...

1. velikonoční týden

úterý po 1. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 23.4.2019, Sk 2,36-41  Postní dobou jsme se připravovali na velikonoce, na obrácení. Teď můžeme Bohu vzdávat chválu za dar vykoupení...    středa po 1 neděli velikonoční, Pustějov, 24.4.2019, Sk 3,1-10  První čtení nás...

PůST 2019

Květná neděle

Květná neděle C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 14.4.2019  Iz 50,4-7 Ž 22 Flp 2,6-11 Lk 22,14-56  V úvodu liturgie jsme se zástupem volali: „Hosana!“ - Ježíš ví, že se blíží hodina, pro kterou přišel na svět. Zachovává však klid: i tehdy, když mu křičí na slávu, mávají ratolestmi a házejí...

5. postní neděle

5. postní neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 7.4.2019  Iz 43,16-21 Ž 126 Flp 3,8-14 Jn 8,1-11  Boží slovo dnešní neděle (v kontextu blížících se Velikonoc) nás vyzývá, abychom zanechali staré způsoby života a navrátili se ke Kristu... Zároveň nás evangelium o cizoložné ženě...

4. postní neděle

4. postní neděle C Kujavy, Pustějov, Hl.Životice, 31.3.2019  Joz 5,9-12 Ž 34 2 Kor 5,17-21 Lk 15,1-32  Můj Otče, vím, že jsi kdesi tam daleko přes propast prostoru i času... Kdybys jen věděl, co teď prožívá tvůj marnotratný syn? I když tě nevidím, vím, že ty to víš! - Jak je to dávno, co...

3. postní neděle

3. postní neděle C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.3.2019  2 M 3,1-15 Ž 103 1 Kor 10,1-12 Lk 13,1-9  Ježíšovo dnešní podobenství je typický příběh s otevřeným koncem. Ne-víme, jak fíkovník nakonec dopadne: jestli opravdu ponese příští rok plody a všechno bude v pořádku; nebo jestli...

2. postní neděle

2. postní neděle C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.3.2019  1M 15, 5-18 Ž 27 Flp 3, 17-4,1 Lk 9, 28-36  Dnešní čtení navazuje na evangelium minulé neděle, kdy Ježíš byl na poušti a modlil se... Dnes se sláva Ježíšova proměnění také zjevuje během modlitby... Modlitba je pro nás občas těžký...

1. neděle postní

1. postní neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.3.2019,  5 M 26,4-10 Ž 91 Řím 10,8-13 Lk 4,1-13  Na rozdíl od paralelního textu v evangeliu svatého Matouše vrcholí u Lukáše, který se čte dnes, Ježíšovo pokoušení na poušti tím, že ďábel cituje Pís-mo – konkrétně slova žalmu 91, který...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

postní období 2019

5. postní týden

úterý po 5. postní, Kujavy, Hl.Životice 9.4.2019, 4 M 21,4-9  Člověk je náchylný k neustálému reptání a stěžování si, podobně jako Izraelité v prvním čtení. Pro psychickou pohodu však prospívá pozitivní myšlení, vděčnost a důvěra v Boha...    středa po 5. postní, Pustějov, 10.4.2019,...

4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy, Hl.Životice 2.4.2019, Ez 47,1,-12 Symbolika Ezechieolova vidění o vodě vytékající z chrámu znamená, že všechno požehnaní pochází od Boha, který nás miluje, odpouští nám a chce nám být vždy nablízku... středa po 4. postní, Pustějov, 3.4.2019, Iz 49,8-15 Ačkoli...

3. postní týden

Zvěstování Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.3.2019  Lk 1,26-38  Právě jsme vyslechli nejdůležitější zprávu našich dějin: zvěstování Panně Marii. Podívejme se na ní v kontextu se zprávou o narození Jana Křtitele... - Zpráva o narození Jana Křtitele přichází ve chvíli, kdy se Zachariáš...

2. postní týden

sv.Josef, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 19.3.2019 Dnes si na sv. Josefovi všimneme, že ačkoli spal, po probuzení udělá vše, co se od něho žádá... Je to obraz člověka s otevřeným srdcem. Josef je ale neje-nom naslouchající, ale je zároveň připraven uskutečnit Boží vůli... - Začíná to prvním setkáním...

1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 12.3.2019, Iz 55,10n  Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…    středa po 1. postní, Pustějov, 13.3.2019, Jon 3,1-10  Událost z Ninive ukazuje, že Bůh dělá první krok k člověku a...

Popeleční středa

Popeleční středa, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 10.2.2019  Vnitřní pokání křesťana, se může projevovat velmi rozmanitým způsobem. Písmo Svaté a církevní Otcové, zdůrazňují především tyto tři formy: půst, modlitba a almužna... Dnešní čtení, nás poučují, jak má vypadat náš křesťanský život a co...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

MEZIDOBÍ (2019)

8. neděle v mezidobí

8. neděle v mezidobí Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.3.2019  Sir 27,5-8 Ž 92 1 Kor 15,54-58 Lk 6,39-45  Dnešní kázání bude trochu obrazné, podobně, jak Kristus hovořil ke svým posluchačům v přirovnáních... - Kristova slova o třísce a trámu jsou jedny z nejznámějších v evangeliu. Jejich...

7. neděle v mezidobí

7. neděle v mezidobí Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.2.2019  1 Sam 26,2-23 Ž 103 1 Kor 15,45-49 Lk 6,27-38  Všechny tři čtení hovoří o tomtéž: o lásce, která přemáhá zlo. O lásce nejen k tím svým, ale i k těm, kteří nám dělají zlo... V prvním čtení David pronásledovaný Saulem říká:...

6. neděle v mezidobí

6. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.2.2019  Jer 17,5-8    Ž 1,1-6    1 Kor 15,12-20    Lk 6,17-26  Zcela přirozenou součástí každého člověka na této zemi je vyhýbat se všemu, co nám způsobuje bolest tělesnou nebo duševní. A pokud už tomu...

5. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.2.2019  Iz 6,1-8    Ž 138    1 Kor 15,1-11    Lk 5,1-11  V dnešním evangeliu si můžeme všimnout dvě myšlenkové linie: 1) Budoucí apoštoly se věnují své každodenní práci. Nejsou to oni, na koho se tlačí...

4. neděle v mezidobí

4. neděle v mezidobí (představení dětí k 1.přijímání) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.2.2019  Jer 1,4-19 Ž 71 1 Kor 12,31-13,13 Lk 4,21-30  Dnešní čtení z evangelia je pokračováním z četby minulé neděle. Pán Ježíš četl v synagoze z Písma svatého. Bůh slíbil, že pošle Zachránce. Toho,...

3. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 27.1.2019  Neh 8,2-10 Ž 19 1 Kor 12,12-30 Lk 1,1-21  Kolik toho o své víře namluvíme a navykládáme? Kolik křesťanských knih se celosvětově tiskne? A svět jako by se propadal stále hlouběji a vzdaloval od Boha… První křesťané neměli...

2. neděle v mezidobí

2. neděle v mezidobí Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 20.1.2019  Iz 62,1-5 Ž 96 1 Kor 12,4-11 Jn 2,1-12  Pokud chce Bible mluvit o vrcholné radosti nebešťanů, tak ji přirovnává ke štěstí ženicha a nevěsty. Vidíme to jak v SZ (třeba dnešní úryvek prvního čte-ní), tak i v NZ... Ježíš po svém...

1. neděle v mezidobí

Křest Páně (1. neděle v mezidobí) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 13.1.2019  Iz 40,1-11 Ž 104 Tit 2,11-3,7 Lk 3,15-22  Často se stává (a ne jen v českém jazyce), že se v liberální společnosti vytrácí původní smysl slova a nahrazuje se nesprávnými termíny s posunutým významem. Můžeme to...

Záznamy: 1 - 8 ze 8

týdny v mezidobí (2019)

7. týden v mezidobí

úterý po 7. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 26.2.2019, Sir 2,1-13  V životě člověka jsou období dobrá i zlá, ale i v protivenstvích třeba vydržet a důvěřovat Bohu, protože: „Vždyť Pán je milosrdný a dobrotivý, odpouští hříchy a zachraňuje v čase tísně“    středa po 7. neděli v...

5. týden v mezidobí

úterý po 5. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 12.2.2019, 1M 1,20-2,4  Člověk (jako muž a žena) je vrcholem Božího tvoření. Je mu daná velká důstojnost, protože je stvořen „na Boží obraz“. Tento obraz bude však v plnosti dovršen až po vzkříšení těla...    středa po 5. neděli v...

4. týden v mezidobí

úterý po 4. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 5.2.2019, Žid 12,1-4  „Mějme oči upřeny na Ježíše“ a vytrvejme v dobrém. V těžkostech a pokušeních se podívejme na Kristův kříž a tam čerpejme sílu...    čtvrtek po 4. neděli v mezidobí, Kujavy, 7.2.2019, Žid 12,18-24  Ve SZ je...

3. týden v mezidobí

úterý po 3. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 29.1.2019, Žid 10,1-10  Kristova oběť je nesrovnatelně vyšší než byly SZ oběti. V Kristu jsou nám odpuštěny hříchy a je nám dopřán přístup k živému Bohu…    středa po 3. neděli v mezidobí, Pustějov, 30.1.2019, Žid...

2. týden v mezidobí

úterý po 2. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 22.1.2019, Žid 6,10-20  Bůh je spravedlivý a věrný. Slíbil nám věčnou blaženost (a On svoje sliby plní), proto máme naději a je potřeba vytrvat v konání dobra…    středa po 2. neděli v mezidobí, Pustějov, 23.1.2019, Žid...

1. týden v mezidobí

úterý po 1. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 15.1.2019, Žid 6,10-20  V konání dobra nemáme ochabovat, protože Bůh je věrný a své přísliby plní, proto máme opodstatněnou naději, že jednou dosáhneme spravedlivou odměnu v nebi, kam nás předešel Ježíš...    středa po 1. neděli v...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

Vánoce (2018-2019)

po Zjevení

úterý po Zjevení, Kujavy, H.Životice 8.1.2019, 1 Jn 4,7-10  Boží láska k nám se projevila v tom, že poslal na zem svého Syna a on se za nás obětoval na kříži. Protože jsme zrozeni z lásky a pro lásku, máme také milovat; a v lásce budeme i poznávat Boha...    středa po Zjevení,...

6.1.

6.1. Zjevení Páně, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.1.2016  Příběh o narození Spasitele a mudrcích od východu známe jistě všichni. Je ale otázkou, jestli se nestal spíše koloritem patřícím k vánoční pohodě, než aby byl zrcadlem, ve kterém spatříme sebe sama. - Co nám tímto příběhem Bůh říká i...

vánoční období

3.1., čtvrtek, Kujavy 3.1.2019, 1 Jn 2,29-3,6  Bůh se stal člověkem, aby nás pozvedl na svoji úroveň. Jsme jeho adoptivní děti, a proto se musíme usilovat, abychom se od něho hříchem neoddalovali…    4.1., pátek, H.Životice 4.1.2019, 1 Jn 3,7-10  Bůh se stal člověkem, aby nás...

1.1.

1.1. PM Bohorodičky Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2019  4 M 6,22-27 Ž 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21  „Maria zachovávala všechny slova ve svém srdci a přemýšlela o nich“ (Lk 2, 19). - V církvi začátek kalendářního roku začínáme tím, že projevujeme úctu Panně Marii! Marie dostala jako Boží...

sv. Rodiny

Sv. Rodiny C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 30.12.2018  1 Sam 1,20-28 Ž 84 1 Jn 3,1-24 Lk 2,41-52  Biblická čtení, která jsme vyslechli, nám prezentovala obraz dvou rodin, které konají svoji pouť k Božímu domu. Elkana a Anna přinášejí syna Samuela do chrámu v Silo, aby jej zasvětili Pánu...

25.12. (den)

25.12. Boží narození (den) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.12.2018  Vánoce jsou dějinnou událostí, která do značné míry poznamenala celý svět, v něčem třeba jen okrajově jako v letopočtu, nebo zásadněji, novou kultu-rou, zvláště uměním... - Dnes Bůh poslal své Slovo, které se stalo člověkem....

24.12. (půlnoční)

24.12. půlnoční (v noci), Pustějov 24.12.2018, Lk 2,1-14  „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem..." - Znějí nám v uších slova, o kterých by se dalo říct, že jsou samotnou koncentrací vánoční romantiky, krásy a pohody... Josef s Marií, maličký Ježíšek, pastýři a ovečky, zpěv andělů......

Záznamy: 1 - 7 ze 7

ADVENT (2018-2019)

4. adventní neděle

4. ADVENTNÍ NEDĚLE C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 23.12.2018  Mich 5,1-4 Ž 80 Žid 10,5-10 Lk 1,39-45  Jsou věci viditelné; a jsou i neviditelné. To však, že je nevidíme, nezna-mená, že neexistují... Podobně to bylo i s Mariiným těhotenstvím: navenek neby-lo nic vidět, a předci byla...

3. adventní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 16.12.2018  Sof 3,14-18 Iz 12,3-6 Flp 4,4-7 Lk 3,10-18  Z čeho jsme měli naposled opravdu radost? Ale jaká to byla radost? - Může být několik druhů radosti: radost z toho, že něco je nebo bude...; můžeme se těšit, že budeme mít...

2. adventní neděle

2. ADVENTNÍ NEDĚLE C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 9.12.2018  Bar 5,1-9 Ž 126 Flp 1,4-11 Lk 3,1-6  Čtení druhé adventní neděle nás vedou cestou naděje a toužebného očekávání spásy. - První čtení ústy proroka Barucha vlévá utiskovanému lidu v Babylonském zajetí novou naději, že se vrátí...

1. adventní neděle

1. ADVENTNÍ NEDĚLE C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 2.12.2018  Jer 33,14-16 Ž 25 1 Sol 3,12-4,2 Lk 21,25-36  Vstoupili jsme do nového církevního roku, tedy začíná advent. Maranatha (Pán přichází)! Adventní období má dvojí význam: 1) je časem přípravy na slavnost Narození Páně, v němž se...

Záznamy: 1 - 4 ze 4

adventní období (2018-2019)

3. adventní týden

18.12., Kujavy, Hl.Životice, 18.12.2018, Jer 23,5-8  V první části Jeremiášova proroctví se hovoří o „novém králi“ na Davidově trůně. Vztahuje se to však na Mesiáše, „který bude panovat moudře a konat spravedlnost“...    19.12., Pustějov, 19.12.2018, Sdc 13,2-25  Samsonovo...

2. adventní týden

úterý po 2. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 11.12.2018, Iz 40,1-11  Lidu v babylonském zajetí zaznívají útěšná slova proroka Izaiáše. Hříchy jsou již zajetím odčiněny, je potřebné připravit Bohu cestu, a Bůh (protože je věrný) své zaslíbení uskuteční v čase...    středa po 2....

1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 4.12.2018, Iz 11,1-10  První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako předsevzetí, abychom byli nositeli světla a pokoje…    středa po 1....

Záznamy: 1 - 3 ze 3