29. týden v mezidobí

úterý po 29. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 22.10.2019, Řím 5,12-21 

Celé lidstvo je zatíženo dědičným i osobním hříchem, a důsledkem hříchu je smrt. Díky však výkupní smrti JK můžeme všichni dojít spásy 

 

středa po 29. neděli v mezidobí, Pustějov, 23.10.2019, Řím 6,12-18 

Pokud je člověk otrokem hříchu, vede to ke smrti. Když se však dá do služeb Bohu – to vede k osvobození od hříchu, ospravedlnění a věčnému životu... 

 

pátek po 28. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 25.10.2019, Řím 7,18-25 

Všechno co opravdu vlastníme, je jen náš hřích; ale všechno, co uděláme dobré – je díky Boží milosti. Kéž by náš život byl stálou oslavou Boha... 

 

sobota po 29. nedělen v mezidobí, Pustějov, 26.10.2019, Řím 8,1-11 

Hřích přináší smrt, ale život s Bohem život... Ježíš vzal na sebe náš hřích, aby nás zachránil.a daroval nám věčný život.