25. týden v mezidobí

úterý po 25. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 24.9.2019, Ezd 6,7-20 

Po letech vyhnanství, Bůh skrze perských králů Kýra a Daria dává možnost znovu vybudovat chrám; a navrací lid zpět do zaslíbené země, aby mohli slavit velikonoce... 

 

středa po 25. neděli v mezidobí, Pustějov, 25.9.2019, Ezd 9,5-9 

Dějiny spásy jsou neustále střídání lidského hříchu a Božího milosrdenství. Kněz Ezdráš se modlí za lid, který uzavíral manželství a smíchal se s pohanstvím, což bylo veliké nebezpečí pro čistotu víry... 

 

čtvrtek po 25. neděli v mezidobí, Kujavy, 26.9.2019, Ag 1,1-8 

Pokud se náboženský život zredukuje pouze na vnější věci, jak říká Ageus, přicházejí jen nezdary. Obnovení chrámu je však předzvěstí nového Božího požehnání... 

 

sv. Václav, Hl.Životice, Pustějov, 28.9.2019, Mt 16,24-27 

Slavíme slavnost svatého Václava, mučedníka a hlavního patrona našeho národa. Co pojem mučedník znamená? Výraz mučedník je odvozen z řeckého slova „martys“. Jeho původní význam je „svědek“ a to buď v historickém, náboženském nebo právním smyslu. V křesťanství však již od 2. až 3. století znamená tento pojem osobu, která vydala svědectví Kristu a jeho učení obětováním vlastního života, tedy smrtí (Sk 22,20; Zj 2,13; 6,9; 17,6; sr. Sk 7,55-60). Vzorem svědka takového života i smrti je Ježíš Kristus. Mučedník je Kristův svědek. Jeho ústní vyznání je potvrzeno tj. dosvědčeno životem a hlavně smrtí. Svědectví mučedníků není jen lidským projevem, nýbrž svědčí při něm sám Duch svatý, proto je obzvlášť cenné. Mučedník není provokatér. Je to ten, kdo ví o Ježíši Kristu jako o Pravdě (sr. J 14,6) a stojí za ní, třebaže okolí zastává jiný názor. Mučedník je ve spojení s tím, komu uvěřil (sr. 2 Tm 1,12), a jím posilován jde vstříc jemu i poslání, jež má splnit... Kéž tedy na přímluvu svatého mučedníka Václava dokážeme i my v našem životě rozlišovat důležité od bezvýznamného; dokážeme spolupracovat s Boží vůli a svědčit svým dobrým životem a odpuštěním o Kristu....