3. velikonoční neděle

3. neděle velikonoční Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 5.5.2019 

Sk 5,27-41 Ž 30 Zjv 5,11-14 Jn 21,1-19 

Zajímavá skupina učedníků. Stačí si připomenout, jaké příběhy se skrývají za jednotlivými jmény. Petr zapřel Krista. Tomáš nevěřil v jeho vzkříšení. Natanael zase, že by z Nazareta mohl vzejít Mesiáš?. A synové Zebedeovi? Jeden chtěl být po levici a druhý po pravici v jeho novém království. - A tito (mohli bychom říci) „zkrachovalci“ byli pohromadě, ačkoli měl každý z nich svou temnou minulost... Dále v evangeliu Ježíš klade apoštolovi Petrovi důležitou otázku. Je to otázka na lásku. Křesťan v záplavě různé aktivity může zcela zapomenout na to nejpodstatnější. První přikázání je přikázání lásky k Bohu. Ve vztahu k Bohu nejde o to, abychom si něco „odpracovali“, abychom se cosi pomodlili, abychom někoho k Bohu přivedly,...; ale to nejpodstatnější je to, co vyjadřuje Ježíšova otázka Petrovi. "Petře, miluješ mě?" "A jak mě miluješ?" "Miluješ mě více než ostatní?" - Je zajímavé, že Pán Ježíš se neptá pouze jednou. Zda nestačí ráz vyznat: "Miluji tě a hotovo?" Zřejmě nestačí, protože láska nikdy není hotovou věcí. Pokud si někdo myslí, že už dost miluje, tak se nejspíš mýlí... Láska se nedá ohraničit, zaškatulkovat... Ježíš se ptá na lásku, protože láska je to, o co především jde. Ježíš netouží po nějakém romantickém vyznání, ale po reálné lásce, která se projevuje vírou a skutky. Láska to je žitá poslušnost Božímu Slovu. V každém pokušení jakoby se nás Bůh ptal: "Miluješ mě?" "Miluješ mě více než sebe, jak svůj hřích?" - I když víme, že naše láska je slabá, můžeme Bohu znovu a znovu říci: "miluji, ty víš, že tě chci milovat"... Není důležité, jestli to už cítím; není důležité, jestli to už dokážu plně žít; důležité je, že navzdory svým mnohým selháním (třeba jako Petr 3x zapřel), to chci: "Pane Ježíši, chci tě mít raději než všechno ostatní na tomto světě; chci tě milovat více než ostatní lidé!" - Láska k Bohu je žitá poslušnost jeho Slovu. Bůh dává svého Ducha těm, kteří ho poslouchají. Hodnověrným znakem skutečné lásky k Bohu není naše domnělá dokonalost, ale přítomnost Ducha sv. v našem životě a v našem srdci... - Jak se pak tato láska projevuje, vidíme na apoštolech, kteří později (jak jsme to slyšeli v prvním čtení): "Odcházeli z velerady natěšení, že byli hodni snášet potupu pro toto Jméno." – Ano, jen láska k Bohu, člověka vede ke skutečné svobodě. Když je Bůh mým pokladem, svět už nemá nade mnou moc...