1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 12.3.2019, Iz 55,10n 

Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání… 

 

středa po 1. postní, Pustějov, 13.3.2019, Jon 3,1-10 

Událost z Ninive ukazuje, že Bůh dělá první krok k člověku a dává mu milost a čas k obrácení, je milosrdný a smilovává se, protože lidé přijali jeho milost a obrátili se… 

 

čtvrtek po 1. postní, Kujavy, 14.3.2019, Est 4,17-18 

Různé těžkosti, menší i velkého charakteru, jsou součástí života každého člověka. Ester je nám příkladem důvěryplné modlitby… 

 

pátek po 1. postní, Hl. Životice, 15.3.2019, Ez 18, 21-28 

Bůh ústy proroka Ezechiela hovoří o svém milosrdenství, že pokud máme snahu se obrátit, pak nezávisí na závažnosti hříchů, protože On nám velkodušně odpouští a nabízí nový život a štěstí… 

 

sobota po 1. postní, Pustějov, 16.3.2019, 5 M 26, 16-19 

Vstupu do zaslíbené země předcházela obnova smlouvy mezi Bohem a jeho lidem; ačkoli Bůh je věrný, jen člověk je ten kdo porušuje smlouvu, ale pokud ji člověk zachová, Bůh mu požehná…