2019

MEZIDOBÍ (2019)

34. neděle v mezidobí (Krista Krále)

34. neděle v mezidobí (Krista Krále) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.11.2019  2 Sam 5,1-3   Ž 12   Kol 1,12-20   Lk 23,35-43  Říká-li název dnešní slavnosti, že Ježíš je Král, používá se slovo, jehož obsah už z vlastní zkušenosti neznáme; týká v lepším...

33. neděle v mezidobí

33. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.11.2019  Mal 3,19-20a    Ž 98    2 Sol 3,7-12    Lk 21,5-19  Dnešní evangelium sice zní apokalypticky, ale Kristus nás však chce spíše povzbudit, (ať už budeme pouze jednou z mnoha generací na cestě k...

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.11.2019  2 Mak 7,1-14 Ž 17 2 Sol 2,16-3,5 Lk 20,27-38  Blížíme se ke konci církevního roku a čtení nás nasměrovávají na poslední zastávku přechodu do věčnosti – tedy hovoří o vzkříšení... Člověk byl již na počátku stvořen jako celek...

31. neděle v mezidobí

31. neděle v mezidobí Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.11.2019  Mdr 11,22-12,2 Ž 145 2 Sol 1,11-2,2 Lk 19,1-10  Nevím, jak vy, ale já jsem se často setkal s tím, že když jsem něco chtěl, prostě jsem na to nedosáhl, a je evidentní proč – neboť jsem malé postavy :-)... Zacheus z dnešního...

30.neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí (pouť Hl.Životice) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 27.10.2019  Sir 35,15-22 Ž 34 2 Tim 4,6-18 Lk 18,9-14  Abychom mohli co nejlépe pochopit podobenství o farizeji a celníkovi, je dobré mít na mysli zvláště jeho úvod a závěr: „Některým lidem, kteří si na sobě zakládali,...

29. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 20.10.2019  2 M 17,8-13 Ž 121 2 Tim 3,14-4,2 Lk 18,1-8  Dnešní evangelium je pozváním k vytrvalé modlitbě bez přestání. Ve vyprávění vystupují dvě osobnosti. Soudce, který se nikoho nebojí; a chudá, bezbranná vdova, typická...

28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 13.10.2019  2 Krl 5,14-17 Ž 98 2 Tim 2,8-13 Lk 17,11-19  Minulou neděli jsme uvažovali o odpuštění, tedy o tom, co bezprostředně předcházelo prosbě apoštolu o větší víru; na co jim Kristus odpovídá, že nepotřebují více víry, ale jinou...

27. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.10.2019  Hab 1,2n-2,2-4    Ž 95    2 Tim 1,6-14    Lk 17,5-10  Dnešní první čtení i evangelium mají podobnou formu: Oboje začíná lidským voláním k Bohu. - V případě proroka Habakuka jde spíš o otázku: Proč...

sv.Michael (26. neděle v mezidobí)

sv.Michael (26. neděle v mezidobí), Kujavy 29.9.2019, Jn 1,47-51  Co se stalo o něco dříve, než co uvádí dnešní úryvek evangelia? – Na začátku Janova evangelia je prolog, následuje svědectví Jana Křtitele, a hned od 35 verše (my jsme dnes četli až od 47) je povolání prvních učedníků... Filip...

25. neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 22.9.2019  Am 8,4-7    Ž 113 1    Tim 2,1-8    Lk 16,1-13  Text dnešního evangelia je velmi zvláštní. Téměř se zdá, jako by Kristus schvaloval nepoctivé jednání a vypočítavost. Při bližším prozkoumání textu...

Záznamy: 1 - 10 ze 31
1 | 2 | 3 | 4 >>

týdny v mezidobí (2019)

24. týden v mezidobí

úterý po 24. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 17.9.2019, Lk 7,11-17  Vycházejíc z Ježíšova soucitu vidíme, že jeho slovo má moc nejen uzdravovat, ale i křísit mrtvé. Tak zakoušejí všichni (nejen židé), že v Ježíši Bůh navštívil svůj lid...    středa po 24. neděli v mezidobí,...

23. týden v mezidobí

úterý po 23. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 10.9.2019, Kol 2,6-15  Ve křtu jsme přijali víru. Ale, tak jak dospíváme a získáváme vědomosti, musí i naše víra neustále růst a prohlubovat se; a má nás to vést k ještě větší vděčnosti Bohu za vše...    středa po 23. neděli v...

22. týden v mezidobí

úterý po 22. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 3.9.2019, 1 Sol 5,1-11  „Den Páně“ je nevypočitatelný a je potřeba být naň připravený, ale protože jsme „děti světla“ nemusíme se ničeho bát...    středa po 22. neděli v mezidobí, Pustějov, 4.9.2019, Kol 1,1-8  Pavel děkuje za...

21. týden v mezidobí

úterý po 21. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 27.8.2019, 1 Sol 2,1-8  Pavla, jako autentického apoštola Krista Ježíše, i přes různé překážky v hlásání evangelia v Soluni, pohání láska, ochotná jít až k oběti vlastního života...    středa po 21. neděli v mezidobí, Pustějov,...

20. týden v mezidobí

úterý po 20. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 20.8.2019, Sd 6,11-24  Podobně, jak to bylo s povoláním Gedeona, bylo to i s mnoha jinýma: David, Ester, proroci, Marie, rybáři kteří se stali apoštoly,... Byly to zdánlivě nenápadní lidé, ale když se nechali Bohem vést, skrze ně se naplno...

17. týden v mezidobí

úterý po 17. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 30.7.2019, 2 M 33,7-11  Tak, jako jsme o tom uvažovali v neděli, i dnes slyšíme Mojžíšovu oslavnou a přímluvnou modlitbu... Kristus se za nás přimlouvá; a také v Kristu je každý z nás pozván k osobnímu a hlubokému setkávání s...

16. týden v mezidobí

úterý po 16. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 23.7.2019, 2 M 14,21-15,1  Když Bůh dělá nějaký zázrak, není to ze samolibosti, ale pro upevnění víry... Celé dějiny spásy je možné číst jenom přes tuto optiku víry a jako projev Boží lásky k nám...    středa po 16. neděli v...

15. týden v mezidobí

úterý po 14. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 16.7.2019, 2 M 2,1-15  Bůh je dárcem záchrany a spásy. Mojžíš, který dříve než bude vysvobozovat, sám je zachráněn z vody...    středa po 15. neděli v mezidobí, Pustějov, Kujavy 17.7.2019, 2 M 3,1-12  Bůh všechno stvořil z...

14. týden v mezidobí

úterý po 14. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 9.7.2019, 1 M 32,23-33  Jakubův boj je symbolickou zkouškou každého z nás. I když na duchovní cestě životem přicházejí temnota, pokušení a nejistota; kdo se pustí do boje, obdrží požehnání...    středa po 14. neděli v mezidobí,...

13. týden v mezidobí

úterý po 13. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 2.7.2019, 1 M 19,15-29  Příběh Lótovy rodiny nám ukazuje, jak je potřeba se vzdát starého způsobu života, vykročit k Bohu a neobzírat se zpět...    středa po 13. neděli v mezidobí, Pustějov, Kujavy 3.7.2019, 1 M 21,5-20  I když...

Záznamy: 11 - 20 ze 29
<< 1 | 2 | 3 >>

VELIKONOCE 2019

Seslání Ducha Svatého

Seslání DS Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 9.6.2019  Sk 2,1-11 Ž 104 Řím 8,8-17 Jn 14,15-26  Před svým umučením Ježíš učedníkům něco svěřil. I když odejde, přijde někdo místo něho. A ten už nás nikdy neopustí... A ještě jednu podstatnou informaci se učedníci dozvěděli. Ten, kdo přijde místo...

7. velikonoční neděle

7. neděle velikonoční Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 2.6.2019  Sk 7,55-60 Ž 97 Zjv 22,12-20 Jn 17,20-26  V textech dnešní neděle se vícekrát (vedle pojmu jednoty) vyskytuje slo-vo sláva, a my je máme nejčastěji spojeno s tím, že někdo je v něčem velmi úspěšný, a proto o něm ví velký počet...

6. velikonoční neděle

6. neděle velikonoční (první sv. přijímání) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 26.5.2019  Sk 15,1-29 Ž 67 Zjv 21,10-23 Jn 14,23-29 (podle knihy: Nebraňte dětem přicházet III./C, str.72)    Pomůcky: Krabice zabalená jako dárek (může být třeba jen obálka A5). Po sundání obalu je vidět nápis...

5. velikonoční neděle

5. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 19.5.2019 Sk 14,2-27 Ž 145 Zjv 21,1-5 Jn 13,31-35  Úryvek evangelia, který právě zazněl, je vzat z poslední večeře, po Jidášově odchodu. Ježíš svěřuje svým apoštolům tzv. „nové přikázání“: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ Toto...

4. velikonoční neděle

4. neděle velikonoční Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 12.5.2019 Sk 13,14-52 Ž 10 Zjv 7,9-17 Jn 10,27-30  Na první poslech by dnešní krátké evangelium mohlo vyznít tak, že se nás to vlastně ani netýká: vždyť, kdo by chtěl být nějakou „ovcí“? Anebo ze slov: „Nikdo mi je nevyrve z rukou“ můžeme...

3. velikonoční neděle

3. neděle velikonoční Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 5.5.2019  Sk 5,27-41 Ž 30 Zjv 5,11-14 Jn 21,1-19  Zajímavá skupina učedníků. Stačí si připomenout, jaké příběhy se skrývají za jednotlivými jmény. Petr zapřel Krista. Tomáš nevěřil v jeho vzkříšení. Natanael zase, že by z Nazareta mohl...

2. velikonoční neděle

2. neděle velikonoční Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 27.4.2019 Sk 5,12-16 Ž 118 Zjv 1,9-19 Jn 20,19-31  Dnes končíme oktáv zmrtvýchvstání. – Co je zmrtvýchvstání? Nejedná se totiž jen o oživení tělesných pozůstatků. Ježíšovo zmrtvýchvstání bylo vstu-pem do zcela nového druhu života - do života,...

1. velikonoční neděle

neděle Zmrtvýchvstání, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 21.4.2019  Snad největším křesťanským poutním místem je Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě. Je to tichý svědek Ježíšova zmrtvýchvstání, který svědčí svou prázdnotou... Velikonoční ráno vzbuzuje otazníky – nic není jasné tak, jak se dříve...

Trojdenní

Zelený čtvrtek, Pustějov, 18.4.2019 Mnozí mají různá očekávání: Jedni se těší, že ten, kterému provolávali slávu jako mesiáši, je v Jeruzalémě. Pro ně se čas naplnil. Mesiáš se musí projevit... I jiní čekají na jeho projev, ale spíš proto, aby jej mohli usvědčit a odstranit, protože se naplnil...

velikonoční období 2019

7. velikonoční týden

úterý po 7. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 4.6.2019, Sk 20,17-27  Čtení zachycuje Pavlovu rozlučkovou řeč pro efesany. Bůh si ho povolal a byl vedený DS, a takto chce i završit svůj život, vždyť i utrpení je povolání...    středa po 7. neděli velikonoční, Pustějov, 5.6.2019,...

6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 28.5.2019, Sk 16,22-34  Pavel hlásal Boží slovo, trpěl za věrnost Kristu a dělal i zázraky... Důležité však je, že to vše přispívalo k evangelizaci a chvále Boží...    Nanebevstoupení Páně, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice, 30.5.2019,...

5. velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 22.5.2019, Sk 14,19-28  Pavlova evangelizační mise v Lystře začala uctíváním, končila kamenováním... Pavla nezastavili žádné překážky, ale stále hlásá radostnou zvěst a utvrzuje ostatní ve víře...    pátek po 5. neděli velikonoční,...

4. velikonoční týden

(sv.Matěj), Kujavy, H.životice, 14.5.2019, Jn 15,9-17  Ježíš v rozlučkové řeči při Poslední večeři nás ujišťuje, že pokládá za nás svůj život, protože nás miluje; a my máme „zůstávat v jeho lásce“ zachováváním jeho přikázání; a to nás pak naplní radostným svědectvím...    středa po 4...

3. velikonoční týden

úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 7.5.2019, Sk 7,51-8,1  Hřích je to, co lidi rozděluje, ale naopak DS nás sjednocuje... - Štěpán byl plný DS a v jeho síle dokáže položit i svůj život za pravdu evangelia a ještě odpustit i svým katům...    středa po 3 neděli...

2. velikonoční týden

úterý po 2. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 30.4.2019, Sk 4,32-37  K šíření evangelia v prvotní církvi pomáhala jednota a majetková soucitnost věřících. Kéž i my jsme „jedno srdce, jedna duše“...    středa po 2. neděli velikonoční, Pustějov, 1.5.2019, Sk...

1. velikonoční týden

úterý po 1. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 23.4.2019, Sk 2,36-41  Postní dobou jsme se připravovali na velikonoce, na obrácení. Teď můžeme Bohu vzdávat chválu za dar vykoupení...    středa po 1 neděli velikonoční, Pustějov, 24.4.2019, Sk 3,1-10  První čtení nás...

PůST 2019

Květná neděle

Květná neděle C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 14.4.2019  Iz 50,4-7 Ž 22 Flp 2,6-11 Lk 22,14-56  V úvodu liturgie jsme se zástupem volali: „Hosana!“ - Ježíš ví, že se blíží hodina, pro kterou přišel na svět. Zachovává však klid: i tehdy, když mu křičí na slávu, mávají ratolestmi a házejí...

5. postní neděle

5. postní neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 7.4.2019  Iz 43,16-21 Ž 126 Flp 3,8-14 Jn 8,1-11  Boží slovo dnešní neděle (v kontextu blížících se Velikonoc) nás vyzývá, abychom zanechali staré způsoby života a navrátili se ke Kristu... Zároveň nás evangelium o cizoložné ženě...

4. postní neděle

4. postní neděle C Kujavy, Pustějov, Hl.Životice, 31.3.2019  Joz 5,9-12 Ž 34 2 Kor 5,17-21 Lk 15,1-32  Můj Otče, vím, že jsi kdesi tam daleko přes propast prostoru i času... Kdybys jen věděl, co teď prožívá tvůj marnotratný syn? I když tě nevidím, vím, že ty to víš! - Jak je to dávno, co...

3. postní neděle

3. postní neděle C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.3.2019  2 M 3,1-15 Ž 103 1 Kor 10,1-12 Lk 13,1-9  Ježíšovo dnešní podobenství je typický příběh s otevřeným koncem. Ne-víme, jak fíkovník nakonec dopadne: jestli opravdu ponese příští rok plody a všechno bude v pořádku; nebo jestli...

2. postní neděle

2. postní neděle C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.3.2019  1M 15, 5-18 Ž 27 Flp 3, 17-4,1 Lk 9, 28-36  Dnešní čtení navazuje na evangelium minulé neděle, kdy Ježíš byl na poušti a modlil se... Dnes se sláva Ježíšova proměnění také zjevuje během modlitby... Modlitba je pro nás občas těžký...

1. neděle postní

1. postní neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.3.2019,  5 M 26,4-10 Ž 91 Řím 10,8-13 Lk 4,1-13  Na rozdíl od paralelního textu v evangeliu svatého Matouše vrcholí u Lukáše, který se čte dnes, Ježíšovo pokoušení na poušti tím, že ďábel cituje Pís-mo – konkrétně slova žalmu 91, který...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

postní období 2019

5. postní týden

úterý po 5. postní, Kujavy, Hl.Životice 9.4.2019, 4 M 21,4-9  Člověk je náchylný k neustálému reptání a stěžování si, podobně jako Izraelité v prvním čtení. Pro psychickou pohodu však prospívá pozitivní myšlení, vděčnost a důvěra v Boha...    středa po 5. postní, Pustějov, 10.4.2019,...

4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy, Hl.Životice 2.4.2019, Ez 47,1,-12 Symbolika Ezechieolova vidění o vodě vytékající z chrámu znamená, že všechno požehnaní pochází od Boha, který nás miluje, odpouští nám a chce nám být vždy nablízku... středa po 4. postní, Pustějov, 3.4.2019, Iz 49,8-15 Ačkoli...

3. postní týden

Zvěstování Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.3.2019  Lk 1,26-38  Právě jsme vyslechli nejdůležitější zprávu našich dějin: zvěstování Panně Marii. Podívejme se na ní v kontextu se zprávou o narození Jana Křtitele... - Zpráva o narození Jana Křtitele přichází ve chvíli, kdy se Zachariáš...

2. postní týden

sv.Josef, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 19.3.2019 Dnes si na sv. Josefovi všimneme, že ačkoli spal, po probuzení udělá vše, co se od něho žádá... Je to obraz člověka s otevřeným srdcem. Josef je ale neje-nom naslouchající, ale je zároveň připraven uskutečnit Boží vůli... - Začíná to prvním setkáním...

1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 12.3.2019, Iz 55,10n  Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…    středa po 1. postní, Pustějov, 13.3.2019, Jon 3,1-10  Událost z Ninive ukazuje, že Bůh dělá první krok k člověku a...

Popeleční středa

Popeleční středa, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 10.2.2019  Vnitřní pokání křesťana, se může projevovat velmi rozmanitým způsobem. Písmo Svaté a církevní Otcové, zdůrazňují především tyto tři formy: půst, modlitba a almužna... Dnešní čtení, nás poučují, jak má vypadat náš křesťanský život a co...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

Vánoce (2018-2019)

po Zjevení

úterý po Zjevení, Kujavy, H.Životice 8.1.2019, 1 Jn 4,7-10  Boží láska k nám se projevila v tom, že poslal na zem svého Syna a on se za nás obětoval na kříži. Protože jsme zrozeni z lásky a pro lásku, máme také milovat; a v lásce budeme i poznávat Boha...    středa po Zjevení,...

6.1.

6.1. Zjevení Páně, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.1.2016  Příběh o narození Spasitele a mudrcích od východu známe jistě všichni. Je ale otázkou, jestli se nestal spíše koloritem patřícím k vánoční pohodě, než aby byl zrcadlem, ve kterém spatříme sebe sama. - Co nám tímto příběhem Bůh říká i...

vánoční období

3.1., čtvrtek, Kujavy 3.1.2019, 1 Jn 2,29-3,6  Bůh se stal člověkem, aby nás pozvedl na svoji úroveň. Jsme jeho adoptivní děti, a proto se musíme usilovat, abychom se od něho hříchem neoddalovali…    4.1., pátek, H.Životice 4.1.2019, 1 Jn 3,7-10  Bůh se stal člověkem, aby nás...

1.1.

1.1. PM Bohorodičky Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2019  4 M 6,22-27 Ž 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21  „Maria zachovávala všechny slova ve svém srdci a přemýšlela o nich“ (Lk 2, 19). - V církvi začátek kalendářního roku začínáme tím, že projevujeme úctu Panně Marii! Marie dostala jako Boží...

sv. Rodiny

Sv. Rodiny C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 30.12.2018  1 Sam 1,20-28 Ž 84 1 Jn 3,1-24 Lk 2,41-52  Biblická čtení, která jsme vyslechli, nám prezentovala obraz dvou rodin, které konají svoji pouť k Božímu domu. Elkana a Anna přinášejí syna Samuela do chrámu v Silo, aby jej zasvětili Pánu...

25.12. (den)

25.12. Boží narození (den) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.12.2018  Vánoce jsou dějinnou událostí, která do značné míry poznamenala celý svět, v něčem třeba jen okrajově jako v letopočtu, nebo zásadněji, novou kultu-rou, zvláště uměním... - Dnes Bůh poslal své Slovo, které se stalo člověkem....

24.12. (půlnoční)

24.12. půlnoční (v noci), Pustějov 24.12.2018, Lk 2,1-14  „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem..." - Znějí nám v uších slova, o kterých by se dalo říct, že jsou samotnou koncentrací vánoční romantiky, krásy a pohody... Josef s Marií, maličký Ježíšek, pastýři a ovečky, zpěv andělů......

Záznamy: 1 - 7 ze 7

ADVENT (2018-2019)

4. adventní neděle

4. ADVENTNÍ NEDĚLE C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 23.12.2018  Mich 5,1-4 Ž 80 Žid 10,5-10 Lk 1,39-45  Jsou věci viditelné; a jsou i neviditelné. To však, že je nevidíme, nezna-mená, že neexistují... Podobně to bylo i s Mariiným těhotenstvím: navenek neby-lo nic vidět, a předci byla...

3. adventní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 16.12.2018  Sof 3,14-18 Iz 12,3-6 Flp 4,4-7 Lk 3,10-18  Z čeho jsme měli naposled opravdu radost? Ale jaká to byla radost? - Může být několik druhů radosti: radost z toho, že něco je nebo bude...; můžeme se těšit, že budeme mít...

2. adventní neděle

2. ADVENTNÍ NEDĚLE C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 9.12.2018  Bar 5,1-9 Ž 126 Flp 1,4-11 Lk 3,1-6  Čtení druhé adventní neděle nás vedou cestou naděje a toužebného očekávání spásy. - První čtení ústy proroka Barucha vlévá utiskovanému lidu v Babylonském zajetí novou naději, že se vrátí...

1. adventní neděle

1. ADVENTNÍ NEDĚLE C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 2.12.2018  Jer 33,14-16 Ž 25 1 Sol 3,12-4,2 Lk 21,25-36  Vstoupili jsme do nového církevního roku, tedy začíná advent. Maranatha (Pán přichází)! Adventní období má dvojí význam: 1) je časem přípravy na slavnost Narození Páně, v němž se...

Záznamy: 1 - 4 ze 4

adventní období (2018-2019)

3. adventní týden

18.12., Kujavy, Hl.Životice, 18.12.2018, Jer 23,5-8  V první části Jeremiášova proroctví se hovoří o „novém králi“ na Davidově trůně. Vztahuje se to však na Mesiáše, „který bude panovat moudře a konat spravedlnost“...    19.12., Pustějov, 19.12.2018, Sdc 13,2-25  Samsonovo...

2. adventní týden

úterý po 2. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 11.12.2018, Iz 40,1-11  Lidu v babylonském zajetí zaznívají útěšná slova proroka Izaiáše. Hříchy jsou již zajetím odčiněny, je potřebné připravit Bohu cestu, a Bůh (protože je věrný) své zaslíbení uskuteční v čase...    středa po 2....

1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 4.12.2018, Iz 11,1-10  První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako předsevzetí, abychom byli nositeli světla a pokoje…    středa po 1....

Záznamy: 1 - 3 ze 3