22. týden v mezidobí

úterý po 22. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 3.9.2019, 1 Sol 5,1-11 

„Den Páně“ je nevypočitatelný a je potřeba být naň připravený, ale protože jsme „děti světla“ nemusíme se ničeho bát... 

 

středa po 22. neděli v mezidobí, Pustějov, 4.9.2019, Kol 1,1-8 

Pavel děkuje za dílo DS v Kolosách. Kéž i v nás DS rozmnožuj víru, naději i lásku... 

 

čtvrtek po 22. neděli v mezidobí, Kujavy, 5.9.2019, Kol 1,9-14 

Kolosané se obrátili a přijali víru, za co je Pavel Bohu vděčný. Každého však povzbuzuje, abychom stále rostli a přinášeli plody živé víry... 

 

pátek po 22. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 6.9.2019, Kol 1,15-20 

Všechno je stvořeno skrze Krista a pro něho. Na díle obnovy hříchem porušeného stvoření se Kristus podílel tím, že na sebe vzal lidskou přirozenost a vykoupil nás smrtí na kříži... 

 

sobota po 22. nedělen v mezidobí, Pustějov, 24.8.2019, Kol 1,21-23 

V Kristově krvi nám byly odpuštěny hříchy. Obrácení však vyžaduje stálé úsilí, vytrvalou víru a pevnou naději...