24. týden v mezidobí

úterý po 24. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 17.9.2019, Lk 7,11-17 

Vycházejíc z Ježíšova soucitu vidíme, že jeho slovo má moc nejen uzdravovat, ale i křísit mrtvé. Tak zakoušejí všichni (nejen židé), že v Ježíši Bůh navštívil svůj lid... 

 

středa po 24. neděli v mezidobí, Pustějov, 18.9.2019, 1 Tim 3,14-16 

Církev je Boží dílo; představení jsou jen nástroje. Pravda, na které církev stojí a kterou hlásá, se koncentruje v osobě Krista a jeho díle spásy... 

 

čtvrtek po 24. neděli v mezidobí, Kujavy, 19.9.2019, 1 Tim 4,12-16 

Timotejovi, ačkoli věkem mladému, byla svěřena starostlivost o církev v Efesu, k tomu však dostal od Boha i nezasloužený dar – charisma... 

 

pátek po 24. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 20.9.2019, 1 Tin 6,2-12 

Podobně jako Timotej, i my jsme byli Bohem povolaní; i my se máme zmocnit věčného života: spravedlností, láskou, zbožností a trpělivostí... 

 

sobota po 24. nedělen v mezidobí (sv.Matouš), Pustějov, 21.9.2019, 

Timotej se nacházel v prostředí, kde se pravost jeho víry ocitala v neustálém nebezpečí. Proto mu je postaven před oči příklad Krista, kterému „patří čest a věčná moc“...