2. postní neděle

2. postní neděle C Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.3.2019 

1M 15, 5-18 Ž 27 Flp 3, 17-4,1 Lk 9, 28-36 

Dnešní čtení navazuje na evangelium minulé neděle, kdy Ježíš byl na poušti a modlil se... Dnes se sláva Ježíšova proměnění také zjevuje během modlitby... Modlitba je pro nás občas těžký oříšek. Na jednu stranu ji vnímáme jako cestu sblížení s Bohem; na druhou stranu může být těžké se k ní odhodlat. A když už se odhodláme a prožijeme dotek Hospodina ve svém srdci, míváme tendenci modlit se právě pro tento pocit... - Odhodlat se k modlitbě je skutečně namáhavé. Vždyť i Ježíš a jeho tři učedníci stoupali, jak čteme v evangeliu, na „vysokou horu“ (Hora Tábor je vrch vysoký 562 metrů a nachází se v severní časti Izraele, nedaleko Nazaretu). - Je to obraz úsilí, které je třeba vynaložit, než se skloníme před Bohem a otevřeme své srdce i ústa. Do cesty se nám totiž ochotně staví mnohé: práce, péče o rodinu, hora neumytého nádobí nebo právě začínající film, který jsme chtěli vidět - prostě cokoli, ale vždycky něco... Když už se ale na pomyslnou horu vyškrábeme, často se nám zdá být modlitba nudná a stejně jako učedníci můžeme třeba usnout, anebo nabýt dojmu, že se stejně nic neděje, a jít dělat raději něco jiného... Nic není větším omylem než toto. Jakmile totiž učedníci vyčerpáním usnuli, odehrály se ty nejdůležitější události: Mojžíš a Eliáš přišli povzbudit Krista v jeho nastoupené cestě přicházejícího utrpení... Odhodlat se k modlitbě je jedna část námahy, kterou je nám dáno překonat. Ta druhá spočívá v setrvání na modlitbě i přesto, že nám vnímatelně nic nepřináší. Někdy i opakovaně a po delší období... Nevadí, svou vytrvalostí dáváme zcela zřetelně najevo svou touhu po Bohu. A kdo nepřestane, dostane se mu setkání s nebem; dostane se mu poznání cesty, kterou má jít; útěchy, že Bůh je s ním;a síly, aby mohl povstat a dokončit vše, co při modlitbě rozpoznal jako své poslání... Ježíš je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi. Bůh Otec zůstává skrytý. Jen skrze Syna se přichází k Otci. - Kde je naše hora proměnění? Kde se i my takto můžeme setkat s Kristem? Naší horou proměnění je Písmo Svaté. Sv. Jeroným tvrdí: "Kdo nezná Písmo, nezná Krista!". – Pojďme tedy a vystupte na tuto svatou horu, čtěme Písmo svaté, aby i pro naši duši zaznělo to zjevující Slovo: "Toto je můj milovaný Syn..." - Dnešní událost proměnění na hoře měla posilnit nejprve Ježíše jako člověka. Pak také nás pozvat - abychom se nebáli s ním jít cestou spásy.... – Ano, v Kristu se noc hříchu a smrti stává světlem; konec začátkem; smrt životem...; proto se i my nechme Kristem proměnit...