3. velikonoční týden

úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 7.5.2019, Sk 7,51-8,1 

Hřích je to, co lidi rozděluje, ale naopak DS nás sjednocuje... - Štěpán byl plný DS a v jeho síle dokáže položit i svůj život za pravdu evangelia a ještě odpustit i svým katům... 

 

středa po 3 neděli velikonoční, Pustějov, 8.5.2019, Sk 8,1-8 

Ačkoli Štěpánovou smrtí začalo pronásledování křesťanů, mělo to i pozitivní dopad: a to šíření víry, neboť Boží slovo se nedá zastavit... 

 

čtvrtek po 3. neděli velikonoční, Kujavy, 9.5.2019, Sk 8,26-40 

DS vedl Filipa, aby Etiopčanovi zvěstoval radostnou zvěst. Jen v DS můžeme správně porozumět Božímu slovu...

 

pátek po 3. neděli velikonoční, H.Životice, 10.5.2019, Sk 9,1-20 

Ježíšovo milosrdenství je velké. I z pronásledovatele si volí apoštola... Dnes je možné se se vzkříšeným Kristem potkat v eucharistii. Prosme ho, aby přišel, aby nás proměnil... 

 

sobota po 3. neděli velikonoční, Pustějov, 11.5.2019, Sk 9,31-42 

Petr dělá uzdravující zázraky ne pro svoji slávu, ale aby oslavil Boha a zvěstoval Krista. Kéž i náš každodenní život je „zázrakem“ a svědectvím o Kristu...