MEZIDOBÍ (2016)

34. neděle v mezidobí

Krista Krále, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 20.11.2016  2 Sam 5,1-3 Ž 122 Kol 1,12-20 Lk 23,35-43  Kristus jako král, král však s korunou trnovou. Král zdánlivě bezmocný, posmívaný, opovržený... - Největší znalci Písma ho nerozpoznali; ti prý „nejzbožnější“ – tedy zákonními a farizeové ho...

33. neděle v mezidobí

33. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 13.11.2016 Mal 3,19-20a Ž 98 2 Sol 3,7-12 Lk 21,5-19  Blížíme se k závěru církevního roku. – V prvním čtení jsme slyšeli, že Bůh je vždy věrný; a naše budoucnost závisí od přítomné věrnosti Bohu... V listě Soluňanům zaznívá Pavlova výzva,...

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.11.2016  2 Mak 7,1-14 Ž 17 2 Sol 2,16-3,5 Lk 20,27-38  Žijeme v materialistické době. Mnozí uznávají pouze sebe; prý „věří“ jen tomu, co mohou ohmatat, vědecky ověřit... (ale ptám se: je to vůbec víra, když už to vidím?). - Je však...

31. neděle v mezidobí

31. neděle v mezidobí (pouť H.Životice) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 30.10.2016  Mdr 11,22-12,2 Ž 145 2 Sol 1,11-2,2 Lk 19,1-10  Stojí člověk o dar božího přátelství? – Často si vyprošujeme dar dobré úrody, zdaru v obchodě, dobré přátele, vítězství, úspěch.... Jistě, všechno to jsou věci...

30. neděle v mezidobí

použito (Fulnek) z 2010...

29. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 16.10.2016 2M 17,8-13 Ž 121 2 Tim 3,14-4,2 Lk 18,1-8  Podívejme se na dnešní první čtení. Boj s Amálekem nezávisí totiž na Mojžíšovi, ale na Hospodinu. - Každý vítězný boj vyvoleného národa byl bojem Hospodinovým. Když se Izrael pustil do...

28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 9.10.2016 2 Kr 5,14-17 Ž 98 2 Tim 2,8-13 Lk 17,11-19  Žijeme v technické době. Automatizace pomaly nahrazuje člověka. Výrobci umělé inteligence se předhánějí, kdo udělá dokonalejší stroj s emocemi. Jistě, stroj nebude nikdy opravdovým...

27. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí (Kujavy pouť), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 2.10.2016  Hab 1,2-4    Ž 95    2 Tim 1,6-14    Lk 17,5-10  Když jsme pozorně naslouchali dnešnímu Božímu slovu, jako myšlenkovou „zlatou niť“ bychom mohli objevit víru... - V prvním čtení...

26. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.9.2016 Am 6,1-7 Ž 146 1 Tim 6,11-16 Lk 16,19-31  Dnešní Ježíšovo podobenství se týká především ne otázky bohatství, ale vnitřních rozhodnutí. Chce nám říct víc, než jen si posvítit na nafoukaného boháče a odepsat ho s tím, že my jsme...

25. neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 18.9.2016, Am 8,4-7 Ž 113 1 Tim 2,1-8 Lk 16,1-13  Jak mohl pochválit Pán nepoctivého správce? Že by opravdu účel světil prostředky? - Ten služebník se vlastně ukázal jako předchůdce novodobých tunelářů: nebyl potrestán, ale naopak oceněn......

Záznamy: 1 - 10 ze 32
1 | 2 | 3 | 4 >>

mezidobí (týden) 2016

34. týden v mezidobí

úterý po 34. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 22.11.2016, Zjv 14,14-20  Příroda se sice již ukládá k zimnímu spánku, ale obrazy prvního čtení nás připravují na „žně“ konce světa, abychom byli uznáni za hodné pro boží království...   středa po 34. neděli v mezidobí, Pustějov,...

33. týden v mezidobí

úterý po 33. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 15.11.2016, Zjv 3,1-22  Jan nám říká, že Ježíš stojí před dveřmi a čeká, jestli ho vpustíme dnu, jestli se obrátíme, abychom mohli s ním přebývat věčně...    středa po 33. neděli v mezidobí, Pustějov, 16.11.2016, Zjv...

32. týden v mezidobí

úterý po 32. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 8.11.2016, Tit 2,1-14  Ctnostný život, o kterém píše Pavel, není jen aplikací zásad přirozené mravnosti, ale postojem těch, kdo očekávají uskutečnění Božího království...    středa po 32. neděli v mezidobí, Pustějov, 9.11.2016, Tit...

31. týden

Všech svatých, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.11.2016  V prvním čtení jsme slyšeli o vizi oněch „zachráněných, kteří jsou ze všech národů a plemen“, čímž Jan připomíná univerzálnost spásy... Řekl bych, že dnes při slavnosti Všech svatých se tito naši bratři a sestry v nebi radují mnohem víc,...

30. týden

úterý po 30. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 25.10.2016,  Láska vede k jednotě, jak v manželství, tak i v církvi, vždyť i z malých a nepatrných začátků (hořčičné zrnko, kvas) může vyrůst boží království...    středa po 30. neděli v mezidobí, Pustějov, 26.10.2016, Ef...

29. týden v mezidobí

úterý po 29. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 18.10.2016, Ef 2,12-22  Kristus nás svojí smrtí a zmrtvýchvstáním vykoupil. To dává i nám naději na věčný život, a proto můžeme žít smířeni s Bohem a v pokoji...    středa po 29. neděli v mezidobí, Pustějov, 19.10.2016, Ef...

28. týden v mezidobí

úterý po 28. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 11.10.2016, Gal 5,1-6  Pavel nasměrovává srdce Galaťanů k vnitřnímu zachovávání zákona, když říká, že „víra se projevuje láskou“...    středa po 28. neděli v mezidobí, Pustějov, 12.10.2016, Gal 5,18-25  Každý člověk má pro...

27.týden

úterý po 27. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 4.10.2016, Gal 1,6-12  Dnešní Boží slovo se ptá na kořeny naší víry a její pravost; a také na konkrétní projevy lásky, která má být rozpoznávacím znakem křesťanství...    středa po 27. neděli v mezidobí, Pustějov, 5.10.2016, Gal...

26. týden

sv.Václav, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 28.9.2016  Určitě známe alespoň rámcově pohled na hlavního patrona a světce naší země, svatého Václava Hodnoty a ctnosti, které svatý Václav prokázal v nesnadné době přelomu tisíciletí, kdy země zápasila s pohanskými zvyky a s těmi, kteří chtěli...

25. týden

úterý po 25. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 20.9.2016, Př 21,1-13  Autor knihy Přísloví nám předkládá různé kontrasty a tím chce jakoby odpovědět na otázku, co je před Bohem správné, tedy „žít spravedlivě a čestně“...    středa po 24. neděli v mezidobí (sv.Matouš), Pustějov,...

Záznamy: 1 - 10 ze 32
1 | 2 | 3 | 4 >>

VELIKONOCE 2016

seslání DS

Seslání DS, Spálov, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 15.5.2016 Sk 2,1-11    Ž 104    Řím 8,8-17    Jn 14,15-26     Na apoštoly sestoupil Duch svatý. Byli naplněni jeho silou a mocí. Vyšli ven a začali evangelizovat. Jasně vidíme, že nejde o...

7. velikonoční neděle

7. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 8.5.2016 Sk 7,55-60    Ž 97    Zjv 22,12-20    Jn 17,20-26     Pán Ježíš mluví o jednotě. Pravá jednota je v tom, že dva jsou schopni se dohodnout a společně jednat. Mezi lidmi je mnoho...

6. nedele velikonoční

6. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.5.2016 Sk 15,1-29    Ž 67    Zjv 21,10-23    Jn 14,23-29 Dnešní evangelium je sice část Ježíšově „rozlučkové řeči“, kterou přednesl při Poslední večeři těsně před svým ukřižováním, ale na druhé...

5. velikonoční neděle

5. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.4.2016 Sk 14,2-27    Ž 145    Zjv 21,1-5    Jn 13,31-35 Navzájem si dáváme různé rady nebo někomu něco přikazujeme; ale na druhé straně, často sami rady jiných nepřijímáme a přikázání o to víc... –...

4. velikonoční neděle

4. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.4.2016 Sk 13,14-52    Ž 10    Zjv 7,9-17    Jn 10,27-30 Být nazván „ovcí či beranem“ není dnes vůbec nic lichotivého. Tato slova se dají lehce nepochopit, vnímat jako urážka. I výraz „být někým...

3. velikonoční neděle

3. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.4.2016 Sk 5,27-41    Ž 30    Zjv 5,11-14    Jn 21,1-19 Apoštolové se vrátili ke své původní práci – rybolovu. Můžeme se ptát: Kde hledat vzkříšeného Ježíše? – Je to sice ušlechtilá otázka, ale možná...

2. velikonoční neděle

2. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.4.2016 Sk 5,12-16    Ž 118    Zjv 1,9-19    Jn 20,19-31 Dnes jsme slyšeli o tom, jak byli učedníci ze strachu před židy shromážděni za zavřenými dveřmi. Není divu, mají strach. A právě do tohoto...

1. velikonoční neděle

neděle Zmrtvýchvstání, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 27.3.2016     Jsem rád, že Velikonoce jsou... Bez včerejší noci, bez Ježíšova vzkříšení  by víra byla podvodem a lží. Díky za zprávu, že Bůh tak miloval svět, že poslal jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul,...

Bílá sobota (vigílie)

Bílá sobota, Pustějov, 26.3.2016     V této noci slavíme velikonoční vítězství. V této noci pramení i naše víra, protože Ježíš vstal z mrtvých! Hrob je prázdný. - Lao-tse říkal: „člověk hněte z hlíny nádobu, a právě tam, kde nic není, v prázdném prostoru nádoby, tam leží její...

Velký pátek

Velký pátek, Pustějov, 25.3.2016     A. Muller vyprávěl příběh jednoho obyčejného židovského žurnalisty, který za války jen tak-tak stihl nastoupit na jednu z posledních lodí směřujících do Ameriky. Loď byla torpédována německou ponorkou. Žurnalista už seděl v plném záchranném člunu,...

Záznamy: 1 - 10 ze 11
1 | 2 >>

velikonoční období 2016

7. velikonoční týden

středa po 7 neděli velikonoční, Pustějov, 11.5.2016, Sk 20,28-38             Pavel píše o tom, že nás má formovat Boží slovo. Ježíš zase vyzývá k jednotě a že máme být posvěceni pravdou. Kéž tedy božím slovem a pravdou, roste boží království mezi...

6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 3.5.2016, Sk 16,22-34             Pavel hlásal Boží slovo, trpěl za věrnost Kristu a dělal i zázraky... Důležité však je, že to vše přispívalo k evangelizaci a chvále Boží...   Nanebevstoupení...

5. velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 26.4.2016, Sk 14,19-28             Pavlova evangelizační mise v Lystře začala uctíváním, končila kamenováním... Pavla nezastavili žádné překážky, ale stále hlásá radostnou zvěst a utvrzuje ostatní ve...

4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 19.4.2016, Sk 11,19-26             Radost z šíření evangelia, je radostí celé církve. – Kéž i díky naším modlitbám a obětem neustále roste po celém světe počet kvalitních křesťanů... středa po 4...

3. velikonoční týden

úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 12.4.2016, Sk 7,51-8,1             Hřích je to, co lidi rozděluje, ale když se otevřeme DS, pak nás sjednocuje... - Štěpán byl plný DS a v jeho síle dokáže položit i svůj život za pravdu...

2. velionoční týden

Zvěstování PM, Pustějv, Kujavy, Hl.Životice, 4.4.2016     Podivuhodná výměna se děje - a je to zvláštní, protože to, co bylo Boží, stává se lidským; síla je slabostí; co je nesmrtelné, se mění ve smrtelné, a to jen proto, aby se na tuto zem vrátil pokoj a kus nefalšovaného štěstí,...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

PůST 2016

Květná neděle

Květná neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  20.3.2016 Iz 50,4-7    Ž 22    Flp 2,6-11    Lk 22,14-56     Květná neděle je brána do Svatého týdne, vrcholu církevního roku. Tato neděle spojuje Ježíšovo povýšení v radostně...

5. neděle postní

5. postní neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  13.3.2016 Iz 43,16-21    Ž 126    Flp 3,8-14    Jn 8,1-11     Ježíš nebagatelizuje hřích, ale neodsuzuje ani hříšníka. Ježíš neodsuzuje ani „spravedlivé“ farizeje, ani „hříšnou“ ženu....

4. postní neděle

4. postní neděle C, Děrné, Lukavec  6.3.2016 Joz 5,9-12    Ž 34    2 Kor 5,17-21    Lk 15,1-32 Téma dnešní neděle – milosrdenství, rozvinutá do příběhu o milosrdném otci, nádherně koresponduje s rokem milosrdenství... - Obecně milosrdenství je:...

3. neděle postní

3. postní neděle C, Vlkovice, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  28.2.2016 2 M 3,1-15    Ž 103    1 Kor 10,1-12    Lk 13,1-9     Myslím, že všichni jsme již slyšeli: „to je dobrá nebo špatná investice.“ Investicí se rozumí materiální nebo...

2. postní neděle

2. postní neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  21.2.2016 1M 15, 5-18    Ž 27    Flp 3, 17-4,1    Lk 9, 28-36 I když je už druhá postní neděle, jsme stále na začátku postní doby a přípravy na Velikonoce. Postní neděle se nezapočítávají do 40-ti...

1. postní neděle

1. postní neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  14.2.2016 5 M 26,4-10    Ž 91    Řím 10,8-13    Lk 4,1-13     Bohoslužba slova dnešní neděle vyzdvihují jednu myšlenku, která se určitým způsobem proplétá všemi čteními. Je ní víra. –...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

postní období 2016

5. postní týden

úterý po 5. postní, Kujavy, Hl.Životice 15.3.2016, 4 M 21,4-9             Člověk je náchylný k neustálému reptání a stěžování si, podobně jako Izraelité v prvním čtení. Pro psychickou pohodu však prospívá pozitivní myšlení, vděčnost a důvěra v...

4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy, Hl.Životice 8.3.2016, Ez 47,1,-12             Symbolika Ezechieolova vidění o vodě vytékající z chrámu znamená, že všechno požehnaní pochází od Boha, který nás miluje, odpouští nám a chce nám být vždy nablízku... středa po 4....

3. postní týden

úterý po 3. postní, Kujavy,Hl.Životice 1.3.2016, Dan 3,25-43             Obsahové linie Azariášově modlitby: spolehnutí, důvěra, pokora a hledání Boží vůle... – to jsou základní postoje modlícího se člověka. středa po 3. postní, Pustějov, 2.3.2016, 5 M...

2. postní týden

pondělí po 2. postní (stolec sv.Petra), Spálov 22.2.2016, Mt 16,13-19     Křtem jsme byli včleněni do Krista, ale i církve. Dnešní svátek nám připomíná, že ačkoli máme každý jiný úkol, všichni tvoříme církevní rodinu. Kéž se tedy usilujeme o vzájemnou jednotu a...

1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 16.2.2016, Iz 55,10n             Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání… středa po 1. postní, Pustějov, 17.2.2016, Jon 3,1-10      ...

Popeleční středa

Popeleční středa Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 10.2.2016 Joel 2,12-18         Představme si, že by popel promluvil: „Kdysi jsem byl jako žár: život, láska, vášeň - teď jsem popel. Kdysi jsem byl jako zelený strom - nyní jsem popel. Kdysi jsem byl jako silný lev - teď...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

VÁNOCE

dny po Zjevení

pátek po Zjevení, H.Životice 8.1.2016, 1 Jn 4,7-10             Bůh se zjevil, stal se člověkem, aby člověka pozvedl na úroveň Boha –Lásky; tedy pokud budeme svět prozařovat čistou láskou, pak budeme prožívat i štěstí... sobota po Zjevení, Pustějov...

6.1.

6.1. Zjevení Páně, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.1.2016     Dítě narozené z Panny Marie v Betlémě přišlo nejenom pro izraelský lid, reprezentovaný betlémskými pastýři, ale pro celé lidstvo, které dnes reprezentují mudrci přicházející z Východu. - Mudrci reprezentují muže a ženy...

2. neděle po Narození

2. neděle po Narození, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.1.2016 Sir 24,1-16    Ž 147    Ef 1,3-18    Jn 1,1-18     Vánoce jsou časem, kdy si navzájem posíláme pozdravy a dáváme dary. Když čas Vánoc ale pomine, často na všech těch...

1.1.2016

Úterý v oktávu, H.Životice 29.12.2015, 1 Jn 2,3-11             Chodit ve světle znamená poznat Pána, zachovávat jeho přikázání a žít v lásce…   1.1. PM Bohorodičky, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2016,       ...

27.12. sv.Rodiny

Sv. Rodiny C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 27.12.2015 1 Sam 1,20-28    Ž 84    1 Jn 3,1-24    Lk 2,41-52     Vánoční svátky jsme začali oslavou narození Božího Syna. - Dnes hledíme na Svatou rodinu, ve které se Ježíš narodil a vyrůstal....

26.12. sv. Štěpán

26.12. sv.Štěpán, Hl.Životice, Pustějov 26.12.2015,     Včerejší den byl plný radosti z připomínky Kristova narození - a dnes slavíme mučedníka; včera narození, dnes smrt... Ale my netruchlíme. Slavíme svátek Štěpána, jednoho z prvních křesťanů, který nejen přijal Ježíše jako...

25.12. Boží narození

25.12. Boží narození (den), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.12.2015, Jn 1,1-18     Dnes Bůh poslal své Slovo, které se stalo člověkem. Bůh se mimořádně vyslovil do dějin, ale ne jako ten, kdo hřímá, či ukazuje moc. Vše zjevující Slovo přichází tiše jako bezbranné dítě. Skutečný...

půlnoční 24.12.

24.12. půlnoční (v noci), Pustějov 24.12.2015, Iz 9, 1 Jeden židovský rabín se kdysi ptal svých hostů: "Kde bydlí Bůh?" Hosté se mu smáli a řekli: "Jak to mluvíš? Copak není svět plný jeho slávy?" - Tu zodpověděl rabín tuto otázku sám a řekl: "Bůh bydlí tam, kde je vpuštěn!" --- V prvním čtení jsme...

Záznamy: 1 - 8 ze 8

ADVENT

4. adventní neděle

4. ADVENTNÍ NEDĚLE C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 20.12.2015 Mich 5,1-4    Ž 80    Žid 10,5-10    Lk 1,39-45 Závěr adventu nás staví před setkání dvou žen. Bylo to však setkání dvou obyčejných žen? Ano i ne! Ano - protože se toto setkání odehrává...

3. advetní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 13.12.2015 Sof 3,14-18 Iz 12,3-6 Flp 4,4-7 Lk 3,10-18 Advent, jako přípravná doba (doba plná očekávání spásy) vrcholí a my slyšíme o událostech, které předcházejí vystoupení Pána Ježíše. Předchůdce svatý Jan připravuje lid na Kristův...

2.adventní neděle

2. ADVENTNÍ NEDĚLE C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.12.2015 Bar 5,1-9    Ž 126    Flp 1,4-11    Lk 3,1-6 Čtení druhé adventní neděle nás vedou cestou naděje a toužebného očekávání spásy. - První čtení  ústy proroka Barucha vlévá utiskovanému lidu...

Záznamy: 1 - 3 ze 3

adventní období

4. adventní týden

úterý po 4. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 22.12.2015, 1 Sam 1,24-28         Dnešní Boží slovo ukazuje příběh dvou žen (Anny a Marie), kterým Bůh změnil život zázračným početím syna. Obě jsou Bohu vděčné a zpívají mu svůj chlálozpěv…  

3. adventní týden

úterý po 3. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 15.12.2015, Sof 3,1-13 Podle proroka Sofoniáše jen pokorní najdou v Hospodinu své útočiště a posilu, neboť „blízko je těm, kdo mají zkroušené srdce“.   středa po 3. adventní neděle, Pustějov, 16.12.2015, Iz 45,6-25 Bůh je stvořitel...

2. adventní týden

pondělí po 2. adventní neděle, Bílovec, 7.12.2015, Iz 35,1-10         V Izaiášovi zaznívá až lyricky krásné Boží zaslíbení. Avšak je jen pro ty, kteří se rozhodnou pro „cestu svatou“, ačkoli ji Bůh ve svém milosrdenství nabízí všem... Neposkvrněné početí PM,...

1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 1.12.2015, Iz 11,1-10             První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako „nový výhonek“ ať je i naše...

Záznamy: 1 - 4 ze 4