2. postní neděle

2. postní neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  21.2.2016
1M 15, 5-18    Ž 27    Flp 3, 17-4,1    Lk 9, 28-36

I když je už druhá postní neděle, jsme stále na začátku postní doby a přípravy na Velikonoce. Postní neděle se nezapočítávají do 40-ti denního postní období, ale i tak jsou jakoby zastávky na cestě do středu a současně k vrcholu všech slavností víry. První a druhá postní neděle spolu souvisí a tvoří jakoby dvojitou vstupní bránu do postní doby. Dá se také říct, že jsou „předehrou“, ve které se uskutečňuje dvojí: zazní to, co přijde; a zazní také, jak to skončí...
Před týdnem jsme slyšeli evangelium o pokušení Ježíše na poušti a jak mu odolal. Toto evangelium zaintonovalo velikonoční téma – Ježíšovo vítězství nad hříchem a smrtí... - Dnešní evangelium o proměnění ukazuje, kam vše směřuje a jak to skončí - Ježíš bude vítězně zářit. Bude jasným světlem, které osvěcuje všechno. V jeho světle bude věčná blaženost... A když s ním o jeho konci mluví Mojžíš a Eliáš, tak zaznívá, že se to stane ve smyslu SZ a Proroků; vždyť SZ poukazuje na Nový, a ten se naplňuje ve Starém. SZ osvětluje, kdo je Ježíš z Nazareta a co se skrze něho děje. A také obráceně, skrze Krista se stává viditelným to, co se ve Starém zákoně mluví o Bohu často jen v náznacích...
V prvním čtení Bůh ve své dobrotě a moci, prozařuje temnotu bezdětného Abraháma a dává mu znamení naděje, že jako hvězdy rozmnoží jeho potomstvo... Pavel hovoří o dvou cestách. Proměnou ve věčné štěstí je však pouze cesta s Kristem, neboť pouze On je „světlo a spása“....V evangeliu první a druhé  neděle zní jak otázka (proč Ježíš musí umřít?), tak také jakoby echo, které dává hlubokou odpověď (tedy, že s Ježíšem můžeme stát na straně vítězů)... - Dnešní událost proměnění na hoře měla posilnit nejprve Ježíše jako člověka. Pak také nás pozvat - abychom se nebáli s ním jít cestou spásy.... –  Ano, v Kristu se noc hříchu a smrti stává světlem; konec začátkem; smrt životem...; proto se i my nechme Kristem proměnit...