1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 16.2.2016, Iz 55,10n        
    Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…

středa po 1. postní, Pustějov, 17.2.2016, Jon 3,1-10        
    Událost z Ninive ukazuje, že Bůh dělá první krok k člověku a dává mu milost a čas k obrácení, je milosrdný a smilovává se, protože lidé přijali jeho milost a obrátili se…

čtvrtek po 1. postní, Kujavy, 18.2.2016, Est 4,17-18        
    Různé těžkosti, menší i velkého charakteru, jsou součástí života každého člověka. Ester je nám příkladem důvěryplné modlitby…

pátek po 1. postní, Hl. Životice, 19.2.2016, Ez 18, 21-28        
    Bůh ústy proroka Ezechiela hovoří o svém milosrdenství, že pokud máme snahu se obrátit, pak nezávisí na závažnosti hříchů, protože On nám velkodušně odpouští a nabízí nový život a štěstí…

sobota po 1. postní, Pustějov, 20.2.2016, 5 M 26, 16-19        
    Vstupu do zaslíbené země předcházela obnova smlouvy mezi Bohem a jeho lidem; ačkoli Bůh je věrný, jen člověk je ten kdo porušuje smlouvu, ale pokud ji člověk zachová, Bůh mu požehná…