7. velikonoční týden

středa po 7 neděli velikonoční, Pustějov, 11.5.2016, Sk 20,28-38        
    Pavel píše o tom, že nás má formovat Boží slovo. Ježíš zase vyzývá k jednotě a že máme být posvěceni pravdou. Kéž tedy božím slovem a pravdou, roste boží království mezi námi…

čtvrtek po 7. neděli velikonoční, Kujavy, 12.5.2016, Sk 23,6-11        
    Pavel ve vazbě vydává svědectví o ukřižovaném a vzkříšeném Ježíši, vždyť pravda se nedá umlčet ani ve vězení…

pátek po 7. neděli velikonoční, H.Životice, 13.5.2016, Sk 25,13-21        
    Pavel je vyslýchán místodržícími Felixem a Festem. Pavel se však odvolal do Říma k císaři, proto Festus píše doprovodní list, kde uvádí, že
Pavel je nevinný...

sobota po 7. neděli velikonoční, Pustějov, 14.5.2016, Sk 28,16-31        
    Pavel je v pronajatém bytě v Římě jako v domácím vězení, ale i tady 2 roky nebojácně hlásá Krista a utvrzuje své bratry ve víře...