25. týden

úterý po 25. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 20.9.2016, Př 21,1-13 

Autor knihy Přísloví nám předkládá různé kontrasty a tím chce jakoby odpovědět na otázku, co je před Bohem správné, tedy „žít spravedlivě a čestně“... 

 

středa po 24. neděli v mezidobí (sv.Matouš), Pustějov, 21.9.2016, Ef 4,1-13 

Pavel nás vybízí, abychom byli hodní, pokorní, mírní a trpěliví,... vždyť jsme jedna církev, a tak máme i vydávat svědectví o jednotě. 

 

čtvrtek po 25. neděli v mezidobí, Kujavy, 22.9.2016, Kaz 1,2-11 

Kniha Kazatel upozorňuje na pomíjivost všeho. I když hmota se mění a zaniká, věčnou hodnotu má pouze to, co jsme udělali dobrého pro jiné... 

 

pátek po 25. neděli v mezidobí, Hl.Životice 23.9.2016, Kaz 3,1-11 

Lidský život se skládá z mnoha paradoxů. Buďme Bohu vděční za všechno, vždyť všechno má svůj důvod a všechno Bůh dopouští pro naše dobro... 

 

sobota po 25. neděli v mezidobí, Pustějov, 24.9.2016, Kaz 11,9-12,8 

Kazatel nezakazuje radovat se ze života, ale upozorňuje, že všechno je stejně pomíjivé a že jednou budeme muset před Bohem ze všeho vydat účet...