5. velikonoční neděle

5. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.4.2016
Sk 14,2-27    Ž 145    Zjv 21,1-5    Jn 13,31-35

Navzájem si dáváme různé rady nebo někomu něco přikazujeme; ale na druhé straně, často sami rady jiných nepřijímáme a přikázání o to víc... – Ježíš dnes říká: „Jak jsem já miloval vás, tak i vy se milujte navzájem.“  Těžká  to věc! Tato výzva neznamená pouze „úcta“, „tolerance“, „přijetí“,  nebo „laskavost“... Ale to, co je skutečným obsahem Ježíšově výzvy, je Božská láska-agape, tedy láska bez podmínek... - Jak napodobit a žít to, k čemu jsme sice stvoření, ale často to mezi námi nefunguje? Přece jen o tom má smysl mluvit, protože je naděje, že slova otevřou srdce, zažehnou jiskru Božího agape (lásky nepodmíněné, nezištné)... Tak především „milovat jako Kristus“ neznamená množit co nejvíc skutků. Nežádá se totiž kvantita, ale kvalita. - Milovat druhého jako Kristus znamená paradoxně nejprve přijmout, že Kristus právě mne (a ne jen ty druhé kolem mne) má rád, přijímá mě. - Že právě kvůli mně dal svůj život (ne jen čas, anebo peníze). Vždyť jeho láska je tak veliká, že i kdyby nebyl žádný jiný člověk, tak jen kvůli mně, jen kvůli mně by podstoupil celou tu Kalvárii... – Kristus mi vždy znova a znova odpouští, pokud ho o to prosím... A čím víc chápu tuto Ježíšovu „vydanost“ (ne ve prospěch nějaké neosobní masy, ale pro mne); čím víc se nechávám prostoupit vědomím, že jsem milovaný (a ne opovrhovaný), pak tím víc jsem i schopný se dávat druhým. Nikdo totiž nedá, co nemá... Milovat jako Ježíš znamená mít druhé rád stejnou kvalitou lásky jako Ježíš. Není tedy důležitá kvantita (skutků), ale kvalita, tedy nezištnost daru lásky...
„Jak jsem já miloval vás, tak i vy se milujte navzájem.“  - Velice krátce a dobře se to řekne, ale není to vůbec jednoduché se tak vždy chovat, zvláště když ten druhý je takový-onaký... Kristus to jistě věděl velice dobře, že se nám vždy nebude dařit, a tak nám toto přikázání dává jako tu nejpodrobnější "mapu" pro naši životní cestu. Buďme za lásku vděční a nechme se proniknout jeho láskou, abychom dokázali lásku předávat všem a všemu kolem nás, vždyť nebe začíná již tady a teď...