3. velikonoční týden

  • úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 12.4.2016, Sk 7,51-8,1        

    Hřích je to, co lidi rozděluje, ale když se otevřeme DS, pak nás sjednocuje... - Štěpán byl plný DS a v jeho síle dokáže položit i svůj život za pravdu evangelia.

  • středa po 3 neděli velikonoční, Pustějov, 13.4.2015, Sk 8,1-8        

    Ačkoli Štěpánovou smrtí začalo pronásledování křesťanů, mělo to i pozitivní dopad: a to šíření víry, neboť Boží slovo se nedá zastavit...

  • čtvrtek po 3. neděli velikonoční, Kujavy, 14.4.2016, Sk 8,26-40        

    DS vedl Filipa, aby Etiopčanovi zvěstoval radostnou zvěst. Jen v DS můžeme správně porozumět Božímu slovu...

  • pátek po 3. neděli velikonoční, H.Životice, 15.4.2015, Sk 9,1-20        

    Ježíšovo milosrdenství je velké. I z pronásledovatele si volí apoštola... Dnes je možné se ze vzkříšeným Kristem potkat v eucharistii. Prosme ho, aby přišel, aby nás proměnil...

  • sobota po 3. neděli velikonoční, Pustějov, 16.4.2016, Sk 9,31-42        

    Petr dělá uzdravující zázraky ne pro svoji slávu, ale aby zvěstoval Krista. Kéž i náš každodenní život je svědectvím o Kristu...