Bílá sobota (vigílie)

Bílá sobota, Pustějov, 26.3.2016

    V této noci slavíme velikonoční vítězství. V této noci pramení i naše víra, protože Ježíš vstal z mrtvých! Hrob je prázdný. - Lao-tse říkal: „člověk hněte z hlíny nádobu, a právě tam, kde nic není, v prázdném prostoru nádoby, tam leží její využití.“ - Prázdnota je to podstatné. Pravda, která je jednoduchá a bytostná. Nemáme právě takto číst i velikonoční událost? - Prázdný hrob je hlavní indicií, která poukazuje na Ježíšovo vzkříšení. Pro prázdný hrob svědčí také svorná výpověď evangelií, že byl objeven ženami. V židovské kultuře svědectví žen neznamenalo nic, a přesto kdyby prázdný hrob byla pouhá legenda, bylo by pro učedníky trapné přiznat tuto skutečnost a určitě by ji vymysleli jinak... Nikdo ale netvrdil, že tam Ježíšovo tělo nebylo. Ani odpůrci. Ti se spíše ptali, co se s jeho tělem stalo... Prázdný hrob jako indicie vzkříšení by byl málo. Dalšími indiciemi jsou osobní setkání se vzkříšeným Ježíšem a proměna učedníků. Další nepřímý důkaz Ježíšova vzkříšení je síla přesvědčení všech, kdo se se Zmrtvýchvstalým setkali (anebo v celých dějinách vírou vyznávali) aby byli pak za tuto pravdu ochotni jít až na smrt...
Velikonoce nám neříkají, o co se ženy a učedníci pokoušeli, ale co prožili. Zázrak vzkříšení se nedá pochopit ani znova ověřit. Zázrak vzkříšení je darem víry, kde Bůh je Bohem života a věčnosti... – Člověk už nemusí mít strach před smrtí, protože náš Bůh je Bůh živý. S Kristem budeme vzkříšeni i my, a proto už nyní můžeme žít již teď jako velikonoční člověk, který je Bohu vděčný a chválí ho; který prožívá štěstí, radost i pokoj...