2. postní týden

pondělí po 2. postní (stolec sv.Petra), Spálov 22.2.2016, Mt 16,13-19
    Křtem jsme byli včleněni do Krista, ale i církve. Dnešní svátek nám připomíná, že ačkoli máme každý jiný úkol, všichni tvoříme církevní rodinu. Kéž se tedy usilujeme o vzájemnou jednotu a spoluzodpovědnost...

úterý po 2. postní, Kujavy,Hl.Životice 23.2.2016, Iz 1,10-20        
    Izaiáš vyčítá lidu jeho povrchnost, ale pokud se upřímně obrátí, Bůh mu bude milosrdný...

středa po 2. postní, Pustějov, 24.2.2016, Jer 18,18-20        
    Jeremiáš byl člověkem, který všechno obětoval pro dobro svého národa, ale ten se mu odplácel jen nevděkem. I v tomto položení Jeremiáš však neztrácí víru v Boha...

čtvrtek po 2. postní, Kujavy, 25.2.2016, Jer 17,5-10        
    Jeremiáš se zamýšlí nad kořeny požehnání a prokletí. Přirovnává to stromu zasazeného na poušti nebo u vody. Bůh zkoumá srdce člověka a odplácí podle našich skutků...

 

pátek po 2. postní, Hl. Životice, 26.2.2016, 1 M 37,3-28        
    Na Josefovi, jako na předobrazu Krista, můžeme vidět jak je dovršená spása. Podobně jako Kristus, i Josef byl milovaný syn; pronásledován bratřími; prodán za cenu otroka; a nakonec se stává také záchranou pro všechny…

sobota po 2. postní, Pustějov, 27.2.2016, Mich 7,14-20        
    Závěr knihy proroka Micheáše, je jako modlitba kontemplující minulost, přítomnost i budoucnost, neboť Boží věrnost, milosrdenství a smilování, jsou větší než všechny naše viny, nepravosti a hříchy…