34. neděle v mezidobí

Krista Krále, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 20.11.2016 

2 Sam 5,1-3 Ž 122 Kol 1,12-20 Lk 23,35-43 

Kristus jako král, král však s korunou trnovou. Král zdánlivě bezmocný, posmívaný, opovržený... - Největší znalci Písma ho nerozpoznali; ti prý „nejzbožnější“ – tedy zákonními a farizeové ho zavrhli; jen jeden zločinec ho poznal... A ten zločinec, ačkoli nebyl žádným teologem nebo "světcem", poznal v Něm Boha, který se zjevuje jako: moc v bezmoci; síla v slabosti... - Tak, jako jeho současníkům, ani nám se často nezdá, že by v dnešním světě, plném násilí, zloby a neklidu, morální devastace a bezbožnosti Kristus skutečně kraloval. My bychom si to jeho kralování představovali úplně jinak: všichni budou žít ve štěstí a pokoji, protože zlo bude ihned po zásluze potrestáno a spravedliví budou v klidu a radosti... Přiznejme si, že někdy uvažujeme o tom, proč Bůh nezasáhne, když se děje nějaké nehorázné zlo? Že by nakonec nebyl tak mocný, jak věříme? Měl by se přece projevit na tomto světě jako král... V Ježíšově době měli očekávání Mesiáše, který je zbaví veškeré poroby a zajistí blahobytný život. Ale Ježíš tyto představy nijak nenaplnil, a tak byl jako Mesiáš odmítnut a zabit. Protože ani dnes není tím, kdo by urovnával člověku cestu a vyklízel z ní překážky, je právě tak opomíjen a odmítán... - Porovnejme ale konkrétní projevy vládnutí lidského a božského. Pozemští vládci bojují a používají sílu k prosazení svého; ale Kristus je mírný, laskavý, plný osobního zájmu o každého člověka... Pozemští vládci vybírají daně; ale Kristus rozdává... Pozemští vládci se oddělují od obyčejných lidí; ale Kristus přichází ke každému z nás... Pozemští vládci mají často své trůny potřísněny krví svých poddaných nebo protivníků; ale Kristův trůn je poznamenán jen jeho vlastní krví, čímž se za nás všechny z lásky obětoval, aby nám získal věčný život... - Takovým králem je tedy Ježíš, proto si uvědomme, že i my - jako jeho následovníci, máme zviditelňovat toto království a Boží vládu už na tomto světě, ne násilím a nesvobodou, ale láskou, pravdou a spravedlností... Na nás a na našich konkrétních a přitom tak různorodých životech má být vidět, kdo je naším vládcem a jak se tato vláda přímo hmatatelně projevuje v tomto světě. Tady vidíme, jakou jsme spolu s tímto úkolem dostali důvěru: bez nás by to nešlo... "Pravím ti: Ještě dnes budeš se mnou v ráji." Ano, podstata Božího království je být s Kristem. Proto i každý z nás se už dnes v tomto království nachází do té míry, do jaké žije svůj život s Ježíšem...