2. neděle po Narození

2. neděle po Narození, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.1.2016
Sir 24,1-16    Ž 147    Ef 1,3-18    Jn 1,1-18

    Vánoce jsou časem, kdy si navzájem posíláme pozdravy a dáváme dary. Když čas Vánoc ale pomine, často na všech těch obdarovaných lidí znovu zapomeneme, a jsme spokojeni, že jsme si splnili svou vánoční povinnost... - Pravá láska však jde dál, než je jen dávání si darů. Láska si žádá, abychom dávali sebe samých, a to neustále, 24 hodin denně... Není to lehký úkol, ale sílu můžeme čerpat z Boha - Lásky, který chce být neustále s námi přítomen...
"Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi". Toto je ta největší a naradostenejšia zvěst ze všech - že Bůh je přítomen v životě svého lidu, že on je opravdu přítomen v osobě Ježíše Krista, který je Emanuel, Bůh s námi...
Bůh sám se nazývá Jahve = což znamená „Já jsem“, tedy jsem přítomen. – Kdy a kde je s námi Bůh?
Já jsem (přítomen) - když si sám;
Já jsem (přítomen) - když si plný zděšení;
Já jsem (přítomen) - když tě jiní odmítají a vyhánějí;
Já jsem (přítomen) - když nejsi schopen vidět žádný progres;
Já jsem (přítomen) - když si v zoufalství a v smutku;
Já jsem (přítomen) - když se nacházíš v úzkosti a v strachu;
Já jsem (přítomen) - když tě nikdo nemá rád;
Já jsem (přítomen) - když se zdá, že mezi tebou a tvým přítelem se nachází zeď;
Já jsem (přítomen) - když si ustaraný a nejsi schopný usnout;
Já jsem (přítomen) - když tě někdo zraní;
Já jsem (přítomen) - když se nacházíš v těžkém nebezpečí;
Já jsem (přítomen) - když si nemocný a potřebuješ pomoc;
Já jsem (přítomen) - když nejsi schopný nést své bolesti sám;
Já jsem (přítomen) - když se ti tvůj svět rozpadá;
Já jsem (přítomen) - když potřebuješ lásku a jsi připraven k důvěře;
Já jsem (přítomen) - když prožíváš velkou bolest;
Já jsem (přítomen) - když už nemáš nikoho, kdo by tě poslouchal;
Já jsem (přítomen) - když už nejsi od únavy schopen stát vzpřímeně;
Já jsem (přítomen) - když máš špatné svědomí;
Já jsem (přítomen) - když ke mně voláš;
Já jsem (přítomen) - když umíráš;
Já jsem (přítomen) - jako anděl, který tě ochraňuje v tvé velké nouzi;
Já jsem (přítomen) - jako slunce, které ti dává teplo a radost;
Já jsem (přítomen) - jako otec, který ti dává pocit bezpečnosti;
Já jsem (přítomen) - jako matka, která s tebou cítí;
Já jsem (přítomen) - jako srdce, které je stále s tebou;
Já jsem (přítomen) - jako oko, které tě stále vidí;
Já jsem (přítomen) - jako rameno, které tě nepřetržitě podpírá;
Já jsem (přítomen) - jako oblak, který tě obklopuje láskou;
Já jsem (přítomen) - jako ruka, která ti ukazuje správnou cestu;
Já jsem (přítomen) - jako světlo, které tě dobře inspiruje;
Já jsem (přítomen) - jako hlas, který stále připomíná; že já budu s tebou...
Bůh je přítomný vždy a všude, jen se mu naplno otevřeme, aby On mohl v nás působit a měnit nás; aby se stával svět lepším a radostnějším...