29. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 16.10.2016 2M 17,8-13 Ž 121 2 Tim 3,14-4,2 Lk 18,1-8 

Podívejme se na dnešní první čtení. Boj s Amálekem nezávisí totiž na Mojžíšovi, ale na Hospodinu. - Každý vítězný boj vyvoleného národa byl bojem Hospodinovým. Když se Izrael pustil do boje na vlastní pěst, tak nedopadl dobře... Evangelium mluví o tom, že se Bůh zastane těch, kdo k němu volají. Když se nespravedlivý soudce v podobenství zastal vdovy, tím spíš se Bůh zastane malých, chudých, opovržených..., když k němu volají. Bůh nás neuchrání všech nepříjemností, nevytáhne nás okamžitě z každé těžkosti. Ale určitě vždy zvítězí nad zlem... Jak to vypadá v okolnostech našeho života? Často takto: Člověk se snaží být poctivý, dobrý, nezištný, spravedlivý... A co mu našeptává ten zlý? "Jsi hlupák! Sám svět nepředěláš. Kdo nekrade, šidí rodinu..." Je-li však člověk upřímně s Bohem spojen modlitbou, pak mu Bůh jakoby říká: "Jednáš správně. Drž se. Nejsi nenormální. Jdeš cestou mého Syna..." A člověk obstojí pak před sebou samým, před svým svědomím, které by bez Boha zabloudilo, a nenechá se zviklat... Modlitba nám tedy pomáhá především vítězit nad zlem. Ale učí nás i vytrvalosti... Bůh přece ví, co potřebujeme. Ví o tom ještě dříve, než o to prosíme. Není třeba vybírat slova, aby nás slyšel. Důležité je jedno, být v jeho přítomnosti. I vdova z dnešního příběhu dosáhla svého u soudce, protože k němu stále chodila. Ani moc nemluvila, ale stále byla u něho. A proto dosáhla svého. - Ani Mojžíš z prvního čtení moc nemluvil, jen měl zdvižené ruce a srdce... O to totiž v modlitbě jde, být s Ním celým srdcem, celou duší, veškerou myslí... I kdybych neprožil nic zvláštního, žádný zvláštní duchovní prožitek a útěchu - vím, že Bůh je se mnou... --- Jistému rabínovi si stěžoval jeho žák: že se ustavičně modlí; učí a namáhá se být dobrý a dobro konat; a přesto nepozoruje, že by se nějak Bohu přiblížil... - Rabín mu odpověděl: "Hleď, jak vůl vychází ráno ze stáje na pole a orá a je veden zpět do stáje, a tak den za dnem, a nic se u něho nemění; ale zoraná pole přinášejí užitek..." Modlitba je i pro nás pouto, které nás spojuje s Bohem a umožňuje, aby naše životní boje byly boje Hospodinovými - jen tak budou vítězné...