34. týden v mezidobí

úterý po 34. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 22.11.2016, Zjv 14,14-20 

Příroda se sice již ukládá k zimnímu spánku, ale obrazy prvního čtení nás připravují na „žně“ konce světa, abychom byli uznáni za hodné pro boží království...

 

středa po 34. neděli v mezidobí, Pustějov, 23.11.2016, Zjv 15,1-4 

První čtení nás vyzývá, abychom se připojily k vítěznému chvalozpěvu a oslavě Boha ne jenom citerami, ale především svým životem a věrností Bohu... 

 

čtvrtek po 34. neděli v mezidobí, Kujavy, 24.11.2016, Zjv 18,1-19,9 

První čtení hovoří o pádu symbolického Babylonu, když se naplno projeví Boží spravedlnost, ale „blaze těm, kdo jsou pozvání k Beránkově hostině...“

 

pátek po 34. neděli v mezidobí, Hl.Životice 25.11.2016, Zjv 20,1-21,2 

V Janově vizi konce světa budou všichni souzeni podle svých skutků, a ti, kdo budou uznání za hodných, budou věčně přebývat v božím společenství... 

 

sobota po 34. neděli v mezidobí, Pustějov, 26.11.2016, Zjv 22,1-7 

První čtení poukazem na symbolický obraz věčné blaženosti chce posílit naději pro všechny strádající, že druhý Kristův příchod se blíží...