3. velikonoční neděle

3. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.4.2016
Sk 5,27-41    Ž 30    Zjv 5,11-14    Jn 21,1-19

Apoštolové se vrátili ke své původní práci – rybolovu. Můžeme se ptát: Kde hledat vzkříšeného Ježíše? – Je to sice ušlechtilá otázka, ale možná také zbytečná. Podíváme-li se do evangelií, vidíme situaci spíš opačnou: Ježíš vždy přichází za svými učedníky, a to jak na začátku jejich vyvolení, tak i po svém zmrtvýchvstání... - V té chvíli unavení po nočním neúspěšném lovu, uposlechli Ježíše a poznávají, že i když jsou profesionální rybáři, přesto je zde někdo, kdo má větší schopnosti, jak už poznali dříve, nejen v rybolovu. A proto jej poslechli a hodili síť a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Vidí, že Ježíš je opět nezklamal, ale ukázal, že mu na nich záleží, a dodává jim odvahy...
Pro každého z nás z toho vyplývá zcela praktická otázka: Jsem tím, kdo poslouchá, kdo vnímá, kdo uskutečňuje Ježíšovo slovo? - Ve chvíli, kdy Ježíše mnozí opouštěli, říká Petr: "Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života." To neplatilo jen tehdy, to platí i dnes. A bude to platit až do konce světa. Takže - věnuji Ježíšovu slovu pozornost? Je to pro mne slovo první, slovo nejdůležitější?
Nechme se tím povzbudit. Začněme si dělat starosti o to, jestli Ježíšovo slovo vnímáme. Televize ani noviny nám toto slovo většinou sdělovat nebudou. Ale slovo Písma a učení církve nám ho sdělují stále! Jde o to, chovat se opravdu jako učedník: tedy naslouchat a učit se. Naslouchat, učit se a dělat to, co náš Mistr a Pán říká. Nevystačit si s vlastními zkušenostmi. Neprosazovat si jen svou. Ale v prvé řadě setkávat se s Ježíšovým slovem a slyšet ho. Poslouchat ho pozorněji a s větším zájmem než jakékoliv zprávy, než jakékoliv senzace, než cokoliv jiného... Vždyť kdo jiný nám ukazuje cestu ke skutečné pravdě, ke skutečnému dobru? Kdo jiný než Ježíš, ukřižovaný a vzkříšený, živý, ten, který mluví ve své církvi a je s námi neustále do konce věků?