4. adventní týden

úterý po 4. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 22.12.2015, 1 Sam 1,24-28        
Dnešní Boží slovo ukazuje příběh dvou žen (Anny a Marie), kterým Bůh změnil život zázračným početím syna. Obě jsou Bohu vděčné a zpívají mu svůj chlálozpěv…