2. velionoční týden

  • Zvěstování PM, Pustějv, Kujavy, Hl.Životice, 4.4.2016

    Podivuhodná výměna se děje - a je to zvláštní, protože to, co bylo Boží, stává se lidským; síla je slabostí; co je nesmrtelné, se mění ve smrtelné, a to jen proto, aby se na tuto zem vrátil pokoj a kus nefalšovaného štěstí, o které jsme hříchem přišli…
Jak a kdy bylo zvěstování? Jak vypadal a co měl na sobě archanděl Gabriel; kde přesně v Nazaretě v té chvíli byla Panna Maria - není důležité. Hlavní je, že na ní - na člověku záleželo, aby se ta podivuhodná výměna uskutečnila. Stačilo říci NE, a vše by se zkomplikovalo. Panna Maria však řekla ANO a v tom okamžiku dala slovo ŽIVOTU. Bůh se stal člověkem, aby jednou provždy na sebe vzal naše viny a bolesti, aby se ztracený ráj vrátil…
Do situace Panny Marie jsme někdy postaveni i my. U nás se nerozhoduje o spáse celého světa, ale o ovzduší, atmosféře v prostředí, kde jsme a kde žijeme. Bůh k nám mluví v událostech dnešních dnů. Je však na nás, naši svobodné vůli, abychom Bohu správně odpověděl: abychom řekli ANO životu, lásce a dobru, ale také NE tomu, co je proti Bohu…

  • čtvrtek po 2. neděli velikonoční, Kujavy, 7.4.2016, Sk 5,27-33        

    Peter v síle DS neochvějně vyznává, že Kristus byl umučen a že vstal z mrtvých, a pro tuto víru je ochoten i trpět...

  • sobota po 2. neděli velikonoční, Pustějov, 9.4.2016, Sk 6,1-7        

    Pro věřícího je potřebné čerpat sílu z božího slova i eucharistie; a to nás pak více uschopňuje pro službu...