5. postní týden

úterý po 5. postní, Kujavy, Hl.Životice 15.3.2016, 4 M 21,4-9        
    Člověk je náchylný k neustálému reptání a stěžování si, podobně jako Izraelité v prvním čtení. Pro psychickou pohodu však prospívá pozitivní myšlení, vděčnost a důvěra v Boha...

středa po 5. postní, Pustějov, 16.3.2016, Dan 3,14-95        
    Příklad věrnosti Bohu z prvního čtení nás učí, abychom se nedali zviklat těžkostmi, vždyť Bohu na nás záleží a je vždy s námi...

čtvrtek po 5. postní, Kujavy, 17.3.2016, 1 M 17,3-9        
    Bůh uzavírá s Abrahámem smlouvu lásky. Bůh miluje každého stejnou láskou, avšak hojnost svého požehnání dává těm, kdo v něho věří upřímně a vytrvale...
 

 

sv.Josef, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  19.3.2016
    Leonard de Port-Murice řekl: "Nevadí, že evangelisté tak málo hovoří o svatém Josefu. Mně stačí, že jej představili jako snoubence Panny Marie." - Mohli být Panna Maria a Ježíš svěřeni někomu, kdo by neodpovídal přísným kritériím Božím? Těžko! Přesto, svatý Josef je pro nás zvláštním světcem. Je velikým mužem, velkou osobností, a přitom zůstává skutečným tajemstvím... Stopy svatého Josefa se jaksi ztrácejí ve tmě. Nikdo neví, kdy a kde se narodil, kdy a kde zemřel... Krátce před narozením Ježíše Krista vystupuje na scénu dějin spásy. A tak se můžeme ptát, čím je svatý Josef velikým? - Je mužem, který nás neučí slovy ani vznosným kázáním, ani hlubokými úvahami; ale učí nás svým mlčením. V Písmu svatém nenajdete od něho ani jediné slovíčko. Evangelium přijalo jeho mlčení a nese ho celými dějinami. Jedná se tady o svatou výměnu lásky mezi Bohem a jeho tvorem, kde nejkrásnější řečí lásky je právě mlčení a ochota sloužit. Kde je opravdová láska, nemusí se mnoho mluvit. Je to hluboké porozumění bez objasňování slov. Můžeme tedy říci, že život svatého Josefa nese pečeť mlčení. A žádný světec neukázal tak zřetelně jako on, že právě Bůh nejsilněji mluví mlčením...
Svatý Josef je veliký světec a dějiny církve a zkušenosti věřících s jeho přímluvou ukazují, jak křesťané po staletí zakoušejí jeho mocnou přímluvu a ochranu...