32. týden v mezidobí

úterý po 32. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 8.11.2016, Tit 2,1-14 

Ctnostný život, o kterém píše Pavel, není jen aplikací zásad přirozené mravnosti, ale postojem těch, kdo očekávají uskutečnění Božího království... 

 

středa po 32. neděli v mezidobí, Pustějov, 9.11.2016, Tit 3,1-7 

List Titovi připomíná, že sice máme být vládě podřízeni, ale na druhé straně v duchovním životě jsme skrze JK osvobozeni a ospravedlněni jeho milostí, aby nás to vedlo k svobodě života věčného... 

 

čtvrtek po 32. neděli v mezidobí, Kujavy, 10.11.2016, Flm 7-20 

Onezimos byl uprchlý otrok. Pavel ho vrací jeho pánovi, ale už jako křesťana, ačkoli otroctví se tím neruší. Onezimos je však pro jeho pána příležitostí k lásce, odpuštění a dobrému skutku... 

 

pátek po 32. neděli v mezidobí, Hl.Životice 11.11.2016, 2 Jn 4-9 

Janův list vyzývá věřících k uchovávání zdravé víry a nezištné lásce mezi sebou navzájem... 

 

sobota po 32. neděli v mezidobí, Pustějov, 12.11.2016, 3 Jn 5-8 

Janův list hovoří o tzv. „potulných kazatelích“. Je to projev vzájemné lásky: oni zvěstují evangelium a církevní obec se o ně stará..