4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy, Hl.Životice 8.3.2016, Ez 47,1,-12        
    Symbolika Ezechieolova vidění o vodě vytékající z chrámu znamená, že všechno požehnaní pochází od Boha, který nás miluje, odpouští nám a chce nám být vždy nablízku...

středa po 4. postní, Pustějov, 9.3.2016, Iz 49,8-15        
    Ačkoli Izaiášovo proroctví je psáno pro období konce babylonského zajetí; Bible však je nadčasová, proto se to v plné míře vztahuje i na Krista, a myšlenky milosrdenství platí i pro naší dobu...

čtvrtek po 4. postní, Kujavy, 10.3.2016, 2 M 32,7-14        
    Ačkoli by se z prvního čtení mohlo zdát, že Bůh zavrhuje svůj lid, nakonec však vítězí jeho láska a smilování, protože se Mojžíš přimlouvá za lid...

 

pátek po 4. postní, Hl. Životice, 11.3.2016, Múd 2,1-22        
    Úryvek knihy Moudrosti je psán asi sto let před Ježíšem pro věřící emigranty. Vyznívá to jako proroctví vztahující se na Krista, ale je to trpká zkušenost všech věřících, kteří jsou trápeni pro svoji víru...

sobota po 4. postním, Pustějov, 12.3.2016, Jer 11,18-20        
    Jeremiášova bolest se stává předobrazem Ježíšově. Jeremiáš sice prosí o pomstu, ale lepší je obětování se a odpuštění z lásky...