1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 1.12.2015, Iz 11,1-10        
    První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako „nový výhonek“ ať je i naše předsevzetí, abychom byli nositeli světla a pokoje…

středa po 1. adventní neděle, Pustějov, 2.12.2015, Iz 25,6-10        
    Izaiáš hovoří o Bohu v obrazech: Bůh je jako hostitel, utěšitel a vysvoboditel. To vše se splní, neboť Bůh je věrný…

čtvrtek po 1. adventní neděle, Kujavy, 3.12.2015, Iz 26,1-6        
    Dnešní texty hovoří o důvěře. Kdo Bohu důvěřuje, je jako dům postavený na skále a jak říká Izaiáš: „Doufejte v Hospodina, neboť je skála.“

pátek po 1. adventní neděle, H.Životice 4.12.2015, Iz 29,17-24        
    I když možná nemáme ten pocit, ale Bůh stojí při těch slabších, utiskovaných a pokorných. Izrael byl v zajetí, ale i tam Bůh pro svůj lid chystá záchranu...

sobota po 1. adventní neděle, Pustějov, 5.12.2015, Iz 30,19-26        
    Další Izaiášovo proroctví naznačuje, že Bůh se smiluje nad svým lidem a přijde ho zachránit. Důležité je věřit mu i v těžkostech...