26. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.9.2016 Am 6,1-7 Ž 146 1 Tim 6,11-16 Lk 16,19-31 

Dnešní Ježíšovo podobenství se týká především ne otázky bohatství, ale vnitřních rozhodnutí. Chce nám říct víc, než jen si posvítit na nafoukaného boháče a odepsat ho s tím, že my jsme přece úplně jiní, že nás se jeho osud netýká... Všimněme si, že boháč je vlastně trestán za to, co neudělal, vždyť se nedopustil žádného trestného činu. Bohatství nepřivedlo bohatého do pekla a chudáka jeho chudoba do nebe... Nikde se nepíše, že boháč byl věřící, ale dá se to předpokládat, vždyť nazývá Abraháma otcem a Abrahám ho na oplátku nazývá synem. Jeden s druhým se zná, ale teď to k ničemu není. - Na zemi byla velká propast mezi boháčem a Lazarem. Propast v srdci boháče, který si mohl Lazara všimnout a pomoct mu. Protože ji nepřešel, rozevřela se nyní na věčnosti. Mezi ním a Lazarem - propast Božího soudu. Lazar kdysi nebyl přizván ke stolu; a boháč teď nemá nic společného se společenstvím ve věčné blaženosti... Protože nepřekročil práh sebe sama, nemohl pak překročit práh propasti, která jej po smrti dělila od místa pravého a skutečného štěstí. Ten člověk zůstal uvězněn ve svém vlastním světě, který se točil kolem jeho vlastního "já": moje pohodlí, moje plány, můj život... Nepřekročil sám sebe, a proto nebyl schopen setkat se s bližním, ale ani s Bohem. Ano, něco se v něm přeci jen pohnulo, vždyť prosil za svých pět bratrů, aby je mohl varovat, ale když je člověk už „na druhé straně“ není možnost konat dobro; ten čas je pro nás pouze zde na zemi... Nemusím čekat až nějaký chudák zaklepe na mé dveře nebo mě bude prosit na ulici... Co udělám? - A co když to je moje poslední příležitost? Co když do rána zemřu a už nic nebudu moci dobrého vykonat? - Tento boháč je pro nás velkým mementem: neuzavřít se do vězení svého domu, do vězení svých plánů. Nenechat se uspat stereotypem zajištěného a fungujícího života. Bůh má daleko lepší plány s naším životem. Jsou to plány, které překračují naše plány tak, jako nebesa převyšují zemi... Nemusíme se stát mystiky, abychom mohli poznat tyto božské plány. Stačí otevřít jeho slovo, Bibli... Zdá se to sice banální věc, ale Boží slovo může změnit náš život ve velkolepé dobrodružství... Nezapomeňme, láska k bližnímu je na pořadu dne - a ten má 24 hodin. Využijme tento drahocenný čas, využijme toho, ať náš den nemine bez jediného dobrého skutku...