27.týden

úterý po 27. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 4.10.2016, Gal 1,6-12 

Dnešní Boží slovo se ptá na kořeny naší víry a její pravost; a také na konkrétní projevy lásky, která má být rozpoznávacím znakem křesťanství... 

 

středa po 27. neděli v mezidobí, Pustějov, 5.10.2016, Gal 2,1-14 

Pavel si byl jist Božím původem evangelia, které hlásal. Přesto nechtěl být jenom hlasatelem vlastních idejí, nýbrž považoval za správné předložit své hlásání autoritě církve... 

 

čtvrtek po 27. neděli v mezidobí, Kujavy, 6.10.2016, Gal 3,1-5 

Úryvek listu Galaťanům není teologická disputace, ale zásadní otázka, protože spásy dosahujeme pouze zásluhy Krista, ale na druhé straně musíme upřímně věřit a konat i adekvátní skutky... 

 

pátek po 27. neděli v mezidobí, Hl.Životice 7.10.2016, Gal 3,7-14 

Úryvek listu Galaťanům není teologická disputace, ale zásadní otázka, protože spásy dosahujeme pouze zásluhy Krista, ale na druhé straně musíme upřímně věřit a konat i adekvátní skutky...