3. postní týden

úterý po 3. postní, Kujavy,Hl.Životice 1.3.2016, Dan 3,25-43        
    Obsahové linie Azariášově modlitby: spolehnutí, důvěra, pokora a hledání Boží vůle... – to jsou základní postoje modlícího se člověka.

středa po 3. postní, Pustějov, 2.3.2016, 5 M 4,1-9        
    Kniha Mojžíšova hovoří o moudrosti, která pramení z věrného zachovávání Božích přikázání a vděčnosti z prožité minulosti, neboť v tom všem je viditelná Boží péče...

čtvrtek po 3. postní, Kujavy, 3.3.2016, Jer 7,23-28        
    Jeremiášova slova poukazují na to, že smyslem Božího nařízení není nějaký vnější úkon, ale obdarovávající Bůh toužící po svobodné a upřímné odpovědi člověka...

pátek po 3. postní, Hl. Životice, 4.3.2016, Oz 14,2-10        
    Ozeáš vyzývá k návratu k Bohu s prosbou o odpuštění a rozhodnutím se změnit smýšlení, neboť Bůh je jako milující lékař dávající své požehnání...

sobota po 3. postní, Pustějov, 6.3.2016, Oz 6,1-6        
    Podle slov proroka Ozeáše vnější projevy zbožnosti jsou jen jak „rosa, která hned mizí“. Bůh však chce celé naše srdce, „chce lásku, a ne oběť“...