5. velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 26.4.2016, Sk 14,19-28        
    Pavlova evangelizační mise v Lystře začala uctíváním, končila kamenováním... Pavla nezastavili žádné překážky, ale stále hlásá radostnou zvěst a utvrzuje ostatní ve víře...


středa po 5 neděli velikonoční, Pustějov, 27.4.2015, Sk 15,1-6        
    Ježíš mluví o vinném kmeni. První čtení zase o sporných otázkách, ale i navzdory rozličnosti, Církev je povolaná k jednotě...


čtvrtek po 5. neděli velikonoční, Kujavy, 28.4.2016, Sk 15,7-21        
    První čtení i evangelium hovoří o přikázáních, ale rozdíl je v tom, že v SZ se jedná o „literu“, kým zachovávání Ježíšových přikázání vychází z lásky...

pátek po 5. neděli velikonoční, H.Životice, 29.4.2015, Sk 15,22-31        
    Ježíš nás nazývá svými přáteli, pokud děláme podle jeho slov, a to nás dále uschopňuje oslavovat a chválit Boha...

 

sobota po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 30.4.2016, Sk 16,1-10        
    Tak jako DS apoštolům někde zabránil a jinde zase přikázal hlásat evangelium, tak potřebujeme ducha rozlišování, protože i když je to dobré a nám se to pozdává, nemusí to být Boží vůle...