Popeleční středa

Popeleční středa
Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 10.2.2016

Joel 2,12-18        
Představme si, že by popel promluvil:
„Kdysi jsem byl jako žár: život, láska, vášeň - teď jsem popel.
Kdysi jsem byl jako zelený strom - nyní jsem popel.
Kdysi jsem byl jako silný lev - teď jsem popel.
Kdysi jsem byl hrdým člověkem - nyní jsem popel.
Kdysi jsem spřádal plány o budoucnosti - teď jsem popel.
Kdysi jsem bydlel v krásném domě, nosil drahé šaty, jezdil autem - nyní jsem popel.
Kdysi jsem byl někdo - byl jsem milován, pozdravován, ve vážnosti, byl jsem tázán o radu, byl nepostradatelný a nenahraditelný - teď jsem popel.
Nikdy jsem nepovažoval za možné, že budu popelem; a teď si myslím, že jsem byl popelem vždy, jenom jsem si myslel, že jsem víc...“
Na to odpovídá Bůh: „Jaký jsi nyní popel, záleží od žáru, neboť tak jako se zlato taví a čistí v ohni, očišťuje nás i láska.
Byl jsi jako láska, která se rozdává, která rozpíná své ruce jako na kříži? - Nebo jsi byl jako láska, která žije samotná ve svém já?
Když tedy žiješ život jen pro sebe, bez lásky - pak pamatuj, že jsi prach a v prach se i obrátíš; ale pokud tvůj život „taví“ bezvýhradná láska - pak věz,, že žár lásky, která vychází z kříže, tě postaví na nohy a vzkřísí k životu věčnému...“

    Dnes začínáme postní období v roce Milosrdenství. Ať dnešní citát z proroka Joela je pro nás povzbuzením a posilou v našem snažení: „Obraťte se ke mně celým svým srdcem... Obraťte se k Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky.“

 

  •  pátek po Popeleční středě, Hl. Životice, 12.2.2015, Iz 58,1-9        
        Půst je prostředkem uzdravení, ale pouze ten, o jakém píše prorok Izaiáš. Takový půst nás pak otvírá k přijetí Boží milosti...