26.12. sv. Štěpán


26.12. sv.Štěpán, Hl.Životice, Pustějov 26.12.2015,

    Včerejší den byl plný radosti z připomínky Kristova narození - a dnes slavíme mučedníka; včera narození, dnes smrt... Ale my netruchlíme. Slavíme svátek Štěpána, jednoho z prvních křesťanů, který nejen přijal Ježíše jako Mesiáše a Božího Syna, ale dal se plně do služby jeho církvi a dokonale se Kristu připodobnil v službě jiným…
Všimli jste si jistě už při prvním čtení, že svatý Lukáš líčí Štěpánovu smrt podobně jako Kristovu. Ježíš zvolal: "Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha." (Lk 23,46) Štěpán: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." (Sk 7 ,59) Ježíš: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." (Lk 23,34) Štěpán: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." (Sk 7 ,60) -  Štěpán dorostl k dokonalé podobnosti s Kristem a pak jako první křesťan vydal svědectví Kristu svou krví. Proto se sluší jej slavit hned o Vánocích a také přijmout jeho pozvání snažit se o připodobnění Kristu…
Právě nyní o Vánocích zakoušíme mnoho radosti z Boha, který se nám dává poznat jako nejčistší Láska a přichází k nám. Po vzoru sv.Štěpána, jáhna,  přijetí Boha a skutky lásky z nás dělají lepší lidi ochotné sloužit a pomáhat; být více pro druhé; věnovat více pozornosti dětem nebo starým… Byla by škoda prožívat takové štěstí jen pár dní v roce. Vždyť vánoční radost z přítomnosti Boha, který nás prozařuje a proměňuje, je nejen možná, ale i potřebná dnes i po celý rok….