Květná neděle

Květná neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  20.3.2016
Iz 50,4-7    Ž 22    Flp 2,6-11    Lk 22,14-56

    Květná neděle je brána do Svatého týdne, vrcholu církevního roku. Tato neděle spojuje Ježíšovo povýšení v radostně slavnostním vjezdu do Jeruzaléma s ponížením v pašijích...
Náš život pozůstává z krásných dní, z radosti i zpěvu... jak na začátku bohoslužby; ale také z toho těžkého, z utrpení a smrti, ze zkušenosti vlastní slabosti a hříchu - o tom mluví zase pašije...
S ratolestmi doprovázíme Ježíše a vyznáváme, že on je náš král a král celého světa. Současně víme, že on doprovází nás na naší cestě životem i tam, kde nás nikdo jiný nedokáže doprovodit...
Symbolika zelených ratolestí je, že Boží láska nám dává sílu a že je silnější než smrt...

Líčením pašijí se evangelisté pokoušejí porozumět Ježíšově smrti na kříži. Ježíš vysvětluje význam svého utrpení a smrti u Poslední večeře dvěma slovy: „za vás“... - Lukáš se ukazuje jako evangelista lásky a milosrdenství. Jeho evangelium hlásá lásku Otce ke svému Synovi a ke všem lidem. Ve zkoušce smrti je naplno cítit Boží lásku k nám.
Na kříži začíná účinkovat síla odpuštění a vzkvétá naděje na věčný život s Bohem...
- Ačkoli náš život je často jako na houpačce, raz jsme nahoře, a jindy zase dolu, ať dnešní slavnost je pro nás povzbuzením, že i přes utrpení a smrt spolu s Kristem kráčíme k věčné blaženosti...