3. adventní týden

úterý po 3. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 15.12.2015, Sof 3,1-13
Podle proroka Sofoniáše jen pokorní najdou v Hospodinu své útočiště a posilu, neboť „blízko je těm, kdo mají zkroušené srdce“.
 
středa po 3. adventní neděle, Pustějov, 16.12.2015, Iz 45,6-25
Bůh je stvořitel všeho, je spravedlivý, je cestou z područí zla ke spáse. Obraťme se k němu a nechme se ním proměnit.
 
čtvrtek po 3. adventní neděle, Kujavy, 17.12.2015, 1 M 49,1-10
Jakubovo požehnání je i proroctvím příchodu Mesiáše, vždyť „v jeho dnech rozkvete spravedlivost a hojnost pokoje.“
 
pátek po 3. adventní neděle, Hl.Životice, 18.12.2015, Jer 23,5-8
„Blíží se dni...“ – píše prorok Jeremiáš. I my se nechejme naplnit nadějí a očekáváním z blížící se spásy...
 
sobota po 3. adventní neděle, Pustějov, 19.12.2015, Sdc 13,2-25
Samsonovo narození je příkladem víry a splnění Božího příslibu, vždyť „Bohu není nic nemožné“...