4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 19.4.2016, Sk 11,19-26        
    Radost z šíření evangelia, je radostí celé církve. – Kéž i díky naším modlitbám a obětem neustále roste po celém světe počet kvalitních křesťanů...


středa po 4 neděli velikonoční, Pustějov, 20.4.2015, Sk 12,24-13,5        
    Ježíš přišel na svět, abychom vírou v něho měli život.... - Povolání je věcí Boha, ale vyžaduje také souhlas a odpověď člověka. Pavel pak jel v síle DS a kázal evangelium...


čtvrtek po 4. neděli velikonoční, Kujavy, 21.4.2016, Sk 13,13-25        
    Výchozím bodem pro Pavlovo kázání jsou dějiny spásy, počínaje egyptským otroctvím, pak Davidem a Janem Křtitelem. Nejdůležitější osobou je však Ježíš...


pátek po 4. neděli velikonoční, H.Životice, 22.4.2015, Sk 13,26-33        
    Pavel ve svém kázání vyzdvihuje to, co má s posluchači společné – tedy že jsou z Abrahámova rodu; pak zvěstuje Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného.


sobota po 4. neděli velikonoční, Pustějov, 23.4.2016, Sk 13,44-52        
    Samozřejmě Boží slovo je určeno všem, vždyť v něm je život... Protože židé radostnou zvěst odmítli, Pavel začal hlásat evangelium i pohanům, a díky Bohu, tito se pak obraceli...