1. postní neděle

1. postní neděle C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  14.2.2016
5 M 26,4-10    Ž 91    Řím 10,8-13    Lk 4,1-13

    Bohoslužba slova dnešní neděle vyzdvihují jednu myšlenku, která se určitým způsobem proplétá všemi čteními. Je ní víra. – V prvním čtení vyznává Boží svrchovanost tím, že člověk jako poděkování Bohu přináší prvotiny úrody... - Pavel píše o vyznání víry v srdci a ústy... - Evangelium je trojité Ježíšovo vyznání lásky k Bohu...
Na evangelijním příběhu je fascinující to, že ukazuje Ježíše také jako člověka, který byl pokoušen jako všichni ostatní; a také jako člověka, který nám ukazuje jak vyjít z toho bludného kruhu... - Možná nás napadlo: "Ono by to nebylo tak špatné, dělat z kamenů chleby a utišit hlad ve světě." Na solidaritě není nic špatné, naopak je to pozitivní. Ale pokušení proměnit kameny v chléb tkví v tom, že člověk chce neuhasitelnou touhu po životě, po štěstí, po Bohu zasytit něčím provizorním, materiálním... V podstatě nás Boží slovo "ne samým chlebem bude živ člověk" vyzývá, abychom nebyli úzkoprsí, omezení a neuspokojili se pouze s matérií... - Také ostatní dvě pokušení varují před tím, aby člověk nepokládal něco provizorního, stvořeného, pomíjivého a nedokonalého na místo Boží.
Každý se chce najíst - a mít zásobu i na zítra... Každý chce mít moc - aspoň tolik, aby nás respektovali lidé kolem nás... Každý chce mít pocit jistoty, být zajištěn... Na tom nic zlého není. Jen je důležité, aby to vše vycházelo z principu solidarity a vzájemné lásky. Abychom Zemi nejen drancovali, ale i chránili; abychom se ke všemu živému chovali s úctou; a abychom byli za vše Bohu vděční...
Silné je pokušení sytit hlad materiálními věcmi. Vše se nabízí, vše se chce prodat a my zjišťujeme, že žijeme nad poměry... Naše nenasycenost se stala chtíčem. Dá se spoutat jenom tím, že její hlad budeme sytit Božím slovem, duchovnem, lidskostí... - Silné je pokušení přijít k větší moci skrze boj s konkurencí, lobbing, lokty, neviditelné machinace, intriky... Bohyně moc, které se tímto klaníme, nás však pak přetváří v nelidské bytosti. Z této pasti se člověk dostane jenom tak, že začne uctívat jediného Boha, který je nade vším... - Silné je pokušení hrát se na Boha a dělat pokusy na embryích, riskovat se životy, vyrábět modifikované potraviny... Život má příliš velkou cenu na to, abychom s ním zacházeli nezodpovědně. Jen s Ježíšem ale dokážeme stát na straně života...
    Ježíš nám dal návod, jak odpovědět na pokušení:  Důvěrou v Boha. Jenom ona nás dokáže vyvést ze slepé uličky. Učme se v tomto čase mi-losti více důvěřovat Bohu, abychom změnili svět k lepšímu...