4. velikonoční neděle

4. neděle velikonoční, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.4.2016
Sk 13,14-52    Ž 10    Zjv 7,9-17    Jn 10,27-30

Být nazván „ovcí či beranem“ není dnes vůbec nic lichotivého. Tato slova se dají lehce nepochopit, vnímat jako urážka. I výraz „být někým pasen“ je výraz pejorativní, ale být někým "rozvíjen" je "in"... Pastýř je slovo zastaralé, "koučing" je módní slovo. Je to nový typ přístupu k lidem, jejich vedení a řízení. Systematické koučování je mimořádně efektivní způsob vedení lidí směrem k jejich profesnímu i lidskému rozvoji a růstu. V tomto procesu jsou koučové vnímáni jako spolupracovníci, průvodci, důvěrníci... Pracují s jedinci tak, že je navigují, dávají podporu a povzbuzení. Kouč klientovi neradí, ale spíše pozitivně motivují. - Je Ježíš takovým koučem? - Mnozí se určitě spokojíme se slovem pastýř, ale komu by se zdálo zastaralé, může si Ježíše představit také jako kouče, který o nás pečuje. Ale on je mnohem víc. Kouč za své klienty nepokládá život. Ježíš to učinil. Ještě jiné rozdíly tady jsou: Kouč ze svých klientů žije; Ježíš se pro své bratry a sestry dává... A Ježíš není jenom moudrý člověk, ale je také Bůh. - Ježíš, když dnes říká, že: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou”, tak je v tom jasně vyjádřeno, že Ježíš nás chce přes celý náš život doprovázet a to až do plnosti štěstí... - Proč má Ježíš takovéto ambice? - Odpověď není těžká: miluje nás, pozná nás a chce nás chránit. Toto všechno dokazoval po celou dobu svého pozemského života. Miloval každého člověka, s kterým se setkal. Ježíš i každého důvěrně poznal. Poznal člověka lépe, jako se pozná on sám. Ježíš o každém věděl, co právě potřebuje nejvíce, aby jeho život byl šťastný. Dělal vše ne pro vlastní prospěch, ale pro dobro lidstva i každého jednotlivce... Toto všechno mu dávalo právo, aby lidi vedl. A to mu dává právo, aby vedl i nás.
Moudří lidé vědí, že život je krátký na to, abychom mohli příliš experimentovat. Dni plynou velmi rychle a není mnoho času najít si svou vlastní životní cestu. Jestli člověk nechce v experimentech selhat, měli bychom přijmout Ježíšův  koučing, jeho laskavé a milosrdné doprovázení... V obrazu Dobrého pastýře se nám otvírá bezpečná cesta pro šťastný a plnohodnotný život. Ježíš jako Dobrý pastýř nás živí. Jako kouč nás doprovází, vede, ba navíc bere na ramena, abychom dosáhli trvale svého cíle a věčné blaženosti...