2. velikonoční neděle

2. neděle velikonoční Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 27.4.2019 Sk 5,12-16 Ž 118 Zjv 1,9-19 Jn 20,19-31 

Dnes končíme oktáv zmrtvýchvstání. – Co je zmrtvýchvstání? Nejedná se totiž jen o oživení tělesných pozůstatků. Ježíšovo zmrtvýchvstání bylo vstu-pem do zcela nového druhu života - do života, který již nepodléhá zákonu zrození a smrti. Ježíš se nenavrátil do normálního lidského života na tomto světě jako třeba Lazar a další mrtví, které vzkřísil. Jeho zmrtvýchvstání je kvalitativně jiné - úplné, kdy život už nepodléhá smrti. Je to život v Bohu navěky... V dnešním evangeliu se učedníci schovávali v místnosti, protože měli strach. Báli se, že dopadnou stejně jako jejich Mistr... Ten však, kterého všichni pokládali za mrtvého a uloženého ve skalním hrobě - je nyní svobodný a živý! A naopak oni (ve své hrůze), jsou jakoby mrtví za zamčenými dveřmi... A najednou ten, který byl mrtvý, stojí živý uprostřed nich. Vzkříšený Kristus přišel do hrobu jejich obav a strachů, protože i oni měli vstát z mrtvých... Měli vyjít stejně jako on ze sevření hrobu a smrti a jít k těm, které smrt ještě držela ve své moci... Text dále říká, že Kristus na ně dechl a vyzval je, aby přijali Ducha Svatého. Bez Ducha Kristova jsme totiž spoutáni smrtí a jsme pohřbeni... Kristus nám dává život, abychom mohli být jeho svědky; a mohli předávat jeho život dál... Posílá nás k mrtvým do jejich hrobů; posílá nás za každé zamčené dveře - za nimiž se ukrývají ti, kdo ještě nemají život... Do hrobů hříchů chce i skrze nás přijít Kristus a dechnout i na ty, kdo tam ještě leží mrtví... protože učedník Krista (oživen Duchem Svatým) je vzkříšen k životu, který nikdy neskončí; i když jej na jeho cestě potká tělesná smrt... V Eucharistii je toto tajemství přítomné uprostřed nás. Tak jako je v Eucharistii přítomná Ježíšova oběť na kříži; tak je také přítomen On, Zmrtvýchvstalý... On se nám daruje, abychom se i my mohli darovat jiným... On, Beránek, který se z lásky obětoval a tak vstoupil do trny a smrti světových dějin; nám dává světlo a nový život, abychom i my mohli dávat život za jiných a probouzeli je k životu... Kéž se tedy každá naše účast na Eucharistii stává z naší strany odpovědí lásky na dar od Boha; a poslouží k našemu hlubšímu spojení s Kristem ukřižovaným a Zmrtvýchvstalým...