16. týden v mezidobí

úterý po 16. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 23.7.2019, 2 M 14,21-15,1 

Když Bůh dělá nějaký zázrak, není to ze samolibosti, ale pro upevnění víry... Celé dějiny spásy je možné číst jenom přes tuto optiku víry a jako projev Boží lásky k nám... 

 

středa po 16. neděli v mezidobí, Pustějov, Kujavy 24.7.2019, 2 M 16,1-15 

Když v modlitbě „Otče náš“ prosíme o chléb, nejedná se pouze o jídlo, ale podobně jako u izraelitů na poušti, je to zkouška víry a důvěry v Boha... 

 

čtvrtek po 16. neděli v mezidobí (sv.Jakub), Lukavec, 25.7.2019, 2 Kor 4,7-15 

Živá víra jednoho, může zapálit nadšením i další... U toho, kdo má takovou víru se sice mohou vyskytovat v životě i různé nesnáze a těžkosti, ale všechno to slouží k rozmnožení milosti a k oslavě Boží...

 

pátek po 16. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 26.7.2019, 2 M 20,1-17 

Cestou člověka je svobodná odpověď na Boží lásku: „zachovávaním desatera“; a z evangelia „slyšet a zachovávat Boží slovo“... Završením teto cesty je pak štěstí a věčná blaženost. 

 

sobota po 16. nedělen v mezidobí, Pustějov, 27.7.2019, 2 M 24,3-8 

Bůh samotným stvořením, pak s Abrahámem, Noem, Mojžíšem znova a znova potvrdil smlouvou, že nás miluje a neopouští. Svojí lásku k nám nejvíce však potvrdil krví svého Syna...