6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 28.5.2019, Sk 16,22-34 

Pavel hlásal Boží slovo, trpěl za věrnost Kristu a dělal i zázraky... Důležité však je, že to vše přispívalo k evangelizaci a chvále Boží... 

 

Nanebevstoupení Páně, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice, 30.5.2019, Lk24,46-53 

Je trochu zvláštní oslavovat něčí odchod. A ještě zvláštnější je radovat se z rozloučení s někým, na němž nám záleží... Když se Ježíš loučil se svými apoštoly, loučil se dvakrát. Prvně to bylo při Poslední večeři; a pak při nanebevstoupení. Při tom prvním loučení však apoštoly nechápali, byli smutní a báli se... Krátce na to Ježíš byl popraven a pohřben... - Teď je to však něco jiného: Kristovi přátelé mají již za sebou jedinečnou zkušenost: zmrtvýchvstání. Oni se setkali se zmrtvýchvstalým. Oni vědí, že Kristus je živý... Pod tímto zorným úhlem už vypadá poslední setkání s Ježíšem zcela jinak. Apoštolové už vědí, že jim Ježíše nemůže nic a nikdo vzít – vždyť sama smrt na něj byla krátká. On svou smrtí smrt přemohl; on i jim ukázal, v co mohou doufat; v co věřit; co očekávat... - On jim dal jasně poznat, že jeho odchod od nich není srovnatelný s jinými odchody. Loučíme-li se definitivně s někým, jako by se nám „ztratil ze života“... Loučí-li se Kristus při svém nanebevstoupení, je tomu právě naopak: on nám do života vstoupí. Vždyť v něm se do našeho času prolamuje věčnost... - Nebesa nejsou žádným paralelním vesmírem, jiným světem srovnatelným s tím naším. Nebesa, kam Kristus vstoupil, jsou tady a teď. Věčnost není protiváha našeho časoprostoru; věčnost jej prostupuje a proniká... Kristovo nanebevstoupení je nejvyšší čest, pocta a sláva, jaké se kdy člověku dostalo a dostane. Dnešní slavnost je tedy oslavou oslaveného lidství. Toto lidství, které bylo posvěceno vtělením, vykoupeno křížem a proměněno zmrtvýchvstáním, je nyní oslaveno Kristovým nanebevstoupením...

 

sobota po 6. neděli velikonoční, Pustějov, 1.6.2019, Sk 18,23-28 

Ovocem Pavlova kázání v Efesu byli spolupracovníci Priscilla a Akvila, kteří doučili o Pánu Ježíši Apollosa a ten, jak to vyjadřuje i jeho jméno „Hořící v duchu“, horlivě dokazoval, že Ježíš je Mesiáš...