15. týden v mezidobí

úterý po 14. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 16.7.2019, 2 M 2,1-15 

Bůh je dárcem záchrany a spásy. Mojžíš, který dříve než bude vysvobozovat, sám je zachráněn z vody... 

 

středa po 15. neděli v mezidobí, Pustějov, Kujavy 17.7.2019, 2 M 3,1-12 

Bůh všechno stvořil z lásky a postupně se nám zjevuje, abychom ho jednou viděli z tváře do tváře... Od nás požaduje plnit svěřené poslání a správným životem se mu „klanět v duchu a pravdě“... 

 

pátek po 15. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 19.7.2019, 2 M 11,10-12,14 

Celé dějiny spásy dojdou svého vrcholu až v postavě JK. Eucharistie je zpřítomněním, co Bůh vykonal, a stále koná pro naši záchranu...