17. týden v mezidobí

úterý po 17. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 30.7.2019, 2 M 33,7-11 

Tak, jako jsme o tom uvažovali v neděli, i dnes slyšíme Mojžíšovu oslavnou a přímluvnou modlitbu... Kristus se za nás přimlouvá; a také v Kristu je každý z nás pozván k osobnímu a hlubokému setkávání s Bohem... 

 

středa po 17. neděli v mezidobí, Pustějov, Kujavy 31.7.2019, 2 M 34,29-35 

Mojžíš je proniknutý Boží přítomností natolik, že mu až září tvář. – Kéž bychom i my apoštolovali a zjevovali Boha i vlastní tváří... 

 

pátek po 17. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 2.8.2019, 3 M 23,1-37 

Svátky, o kterých se mluví v prvním čtení, mají kromě náboženské podstaty i další dva významy: sociální (shromáždění lidu) a odpočinek. Toto pak člověka otevírá k svobodě a radostné oslavě Boha... 

 

sobota po 17. nedělen v mezidobí, Pustějov, 3.8.2019, 3 M 25,1-17 

Nám lidem byla země, ale také i vlastní život, od Boha jen propůjčen k užívání. Protože lidé však zapomínají, kdo je vlastníkem vesmíru, Bůh dává příkaz, abychom alespoň o „jubilejním roku“ usilovali o sociální spravedlivost...